बुद्ध धर्मया
पारमिता
 
१०ता पारमिता
दान
शील
नेक्खम्म
पञ्‍ञा
वीरिय
खन्ति
सच्‍च
अधिट्ठान
मेत्ता
उपेक्खा
   
 ६ता पारमिता 
दान
शील
क्षान्ति
वीरिय
ध्यान
प्रज्ञा
 
Colored items are in both lists.


प्रज्ञा छगु संस्कृत भाषायागु खँग्वः खः। थ्व खँग्वःयागु छ्येलेज्या येक्व सफूस्तोत्रय् जुगु दु।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्या

सम्पादन

उत्पत्ति व विकास

सम्पादन

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

छ्येलेज्या

सम्पादन

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृत नं बुया वगु भाषे जुगु खने दु।

बुद्ध धर्म

सम्पादन

बुद्ध धर्मय् प्रज्ञाया आर्य आष्टांगिक मार्गया नाप स्वापू दु। बुद्ध धर्मया लंपुइ वनेत निता प्रज्ञा-सम्यक दृष्टि व सम्यक संकल्प दयेकेमाः धयातःगु दु।

सम्यक दृष्टि

सम्पादन

मज्झिमनिकायया सम्मादिट्ठि सूत्र कथं कुशल व अकुशलयात म्हसीकेफैगु दृष्टियात सम्यक दृष्टि धाइ। बुद्ध धर्मया वाङ्मयय् न्याता सम्यक दृष्टिया खँ कनातःगु दु [१]-
१. कमसकता सम्यक दृष्टि
२. ध्यान सम्यकदृष्टि
३. विपस्सना सम्यकदृष्टि
४. माग सम्यक दृष्टि
५. फल सम्यक दृष्टि

सम्यक संकल्प

सम्पादन

सम्यक संकल्प धाःगु मभिंगु विचाः त्वताः सकल प्राणीपिन्त भिनिगु विचाःतयेगु संकल्प ख। थ्व संकल्पय् स्वता खँ दु[१]
१. नैष्क्रम्य संकल्प (कामभोग विचाः मयाइगु संकल्प)
२. अव्यापाद संकल्प (भिंगु खँ नुगलय् तयेगु संकल्प)
३. अविहिंसा संकल्प (हिंसा मयायेगु संकल्प)

स्वया दिसँ

सम्पादन
  1. १.० १.१ सफू:बुद्ध र बुद्ध धर्म, च्वमि:भिक्षु संघरक्षित