रक संगीत
शैलीयागु सुरुवात: Rock and roll, Electric blues, Folk music
सांस्कृतिक मूल: Early 1950s United Kingdom and United States
थाईगु बाजंत:: Electric guitar, bass guitar, drums, synthesizer, keyboards
जनमानसे लोकप्रीयता: विश्वव्यापी
थुकिलिं बुयावगु विधा:
बुयावगु विधा
Fusion genres
Rap rock - Aboriginal rock - Afro-rock - Anatolian rock - Blues-rock - Boogaloo - Country rock - Flamenco-rock - Folk rock - Glam Punk - Indo-rock - Punk rock - Jazz fusion - Madchester - Merseybeat - Progressive rock - Punta rock - Raga rock - Raï rock - Rockabilly - Rockoson - Samba-rock - Space rock - Stoner rock - Sufi rock
Regional scenes
Argentina - Armenia - Australia - Belarus - Belgium - Bosnia and Herzegovina - Brazil - Canada - Chile - China - Cuba - Croatia - Denmark - Dominican Republic - Estonia - Finland - France - Greece - Germany - Hungary - Iceland - India - Indonesia - Ireland - Israel - Italy - Japan - Spanish-speaking world - Latvia - Lithuania - Malaysia - Mexico - Nepal - New Zealand - Norway - Pakistan - Peru - Philippines - Poland - Portugal - Russia - Serbia - Slovenia - Spain - Sweden - Switzerland - Tatar - Thailand - Turkey - Ukraine - United Kingdom - United States - Uruguay - SFR Yugoslavia - Zambia
Other topics
Backbeat - Rock opera - Rock band - Performers - Hall of Fame - Social impact

रक संगीत पाश्चात्य प्रख्यात संगीतया छगू विधा ख। थ्व संगीत मेनस्ट्रिमय् सन् १९६०या दशकय् थ्यंगु ख। थ्व संगीतया मूल सन् १९४० व सन् १९५०या दशकया रक एण्ड रोल, रिदम एण्ड ब्लुज्, कण्ट्री संगीत व छुं मात्राय् पाश्चात्य लोक संगीत, ज्याजपाश्चात्य शास्त्रीय संगीत ख।

रकया सः आपालं गिटार, ड्रमसेट व किबोर्डय् आधारित जुइ। ब्याक बिट रिदम गिटार, ब्यास गिटार, ड्रम व किबोर्डं पिकाइ। गिटार व किबोर्ड नापं स्याक्सोफोनहार्मोनिकाया छ्येला नं जुइ। थुकिया दक्ले शुद्ध रुपय् थ्व संगीतय् "स्वंगु कर्ड, छगू बल्लागु, इन्सिस्टेन्ट ब्याक बिट व छगू क्याची मेलोडी" दै। [१]

लिधंसा

सम्पादन
रक संगीत | रक संगीत विधा

एबोरिजिनल रक - अल्टर्नेटिभ रक - एनाटोलियन रक - एरिना रक - आर्ट रक - ब्लुज-रक - बूग्यालू - ब्रीटिश इन्भेजन - सिकानो रक - कृस्चियन रक - कन्ट्री रक - डेट्रोइट रक - फोल्क रक - ग्यारेज रक - ग्ल्याम रक - हार्ड रक - हार्टल्यान्ड रक - हेभी मेटल संगीत - इन्स्ट्रुमेन्टल रक - ज्याम ब्यान्ड - ज्याङ्गल पप - क्रौटरक - ल्याटिनो रक - मर्से साउन्ड - नेवा रक - पियानो रक - पोस्ट-रक - पावर पप - प्रोग्रेसिभ रक - साइकेडेलिक रक - पब रक (औस्त्रलिअ) - पब रक (उक्) - पंक रक - पुन्टा रक - राग रक - रकयाबिल्ली - रक एन्ड रोल - साम्बा-रक - सफ्ट रक - साउथर्न रक - स्टोनर रक - सर्फ रक - सुफी रक - स्वाम्प रक - सिम्फोनिक रक