सर्फ रक छगु प्रकारयागु रक संगीत खः।

सर्फ रक
शैलीया उत्पत्ति Rock and roll, jump blues, rockabilly, Middle Eastern, Arabic, Mexican, Hawaiian
सांस्कृतिक उत्पत्ति Early 1960s, United States
साधारण बाजं Guitar, bass, drums, keyboards
मूलप्रवाह लोकप्रियता Significant regional mainstream success in the early 1960s, revival in late 1980s and 1990s
व्युत्पन्न शैली Rautalanka, string (Thai pop), garage rock,[१] protopunk, punk rock,[२] pop punk,[३] garage punk,[४][५] heavy metal[६]
कचा बिधा
Surf rock - Surf pop - Hot rod rock

लिधंसा

सम्पादन
  1. R. Sabin, Punk rock: so what? : the cultural legacy of punk (Routledge, 1999), p. 159.
  2. Marcel Danesi, "Forever young: the teen-aging of modern culture" (University of Toronto Press, 2003), ISBN 0-8020-8620-9, p. 83.
  3. Besssman (1993), p. 16; Marcus (1979), p. 114; Simpson (2003), p. 72; McNeil (1997), p. 206.
  4. Bovey, Seth (2006). "Don't Tread on Me: The Ethos of '60s Garage Punk". Popular Music & Society 29 (4): 451–459. DOI:10.1080/03007760600787515. 
  5. Sabin, Roger (1999). Punk Rock, So What?: The Cultural Legacy of Punk. Routledge, 99.
  6. Huey, Steve. Dick Dale. Allmusic. 25 July 2012 कथं।
रक संगीत | रक संगीत विधा

एबोरिजिनल रक - अल्टर्नेटिभ रक - एनाटोलियन रक - एरिना रक - आर्ट रक - ब्लुज-रक - बूग्यालू - ब्रीटिश इन्भेजन - सिकानो रक - कृस्चियन रक - कन्ट्री रक - डेट्रोइट रक - फोल्क रक - ग्यारेज रक - ग्ल्याम रक - हार्ड रक - हार्टल्यान्ड रक - हेभी मेटल संगीत - इन्स्ट्रुमेन्टल रक - ज्याम ब्यान्ड - ज्याङ्गल पप - क्रौटरक - ल्याटिनो रक - मर्से साउन्ड - नेवा रक - पियानो रक - पोस्ट-रक - पावर पप - प्रोग्रेसिभ रक - साइकेडेलिक रक - पब रक (औस्त्रलिअ) - पब रक (उक्) - पंक रक - पुन्टा रक - राग रक - रकयाबिल्ली - रक एन्ड रोल - साम्बा-रक - सफ्ट रक - साउथर्न रक - स्टोनर रक - सर्फ रक - सुफी रक - स्वाम्प रक - सिम्फोनिक रक