ल्यातिनो रक

ल्यातिनो रक वा ल्यातिन रक वा ल्याटिन रक रक संगीतया छगू विधा ख। थ्व विधाय् ल्याटिन अमेरिकी व हिस्प्यानिक क्यारिबियन परम्परागत/लोक सः व तत्त्वत रक संगीतनाप मिश्रण याइ। नापं, अंग्रेजी भाषाया संचार माध्यमय् थ्व संगीत स्पेनिश वा पोर्चुगिज भासय् दूगु छुं नं कथंया रक संगीतयात थुइकेत व्यापक रुपं छ्येलिगु या।

ल्याटिन रक ल्याटिन अमेरिकाया रक संगीत वा स्प्यानिश भासय् दूगु रक स्वया पा। थ्व रक ल्याटिन अल्तर्नेतिभ ख्यः (गुकिलि ल्याटिन संगीतया तत्त्वत अल्तर्नेत रक, पप, इलेक्ट्रोनिक संगीत, इन्डी वा हिप हप नापं मेमेगु नापं स्वानाच्वंगु दु) नाप नं तसकं नापंया स्वापू दु ।

नांजापिं संगीतकर्मी

सम्पादन

स्वयादिसँ

सम्पादन
रक संगीत | रक संगीत विधा

एबोरिजिनल रक - अल्टर्नेटिभ रक - एनाटोलियन रक - एरिना रक - आर्ट रक - ब्लुज-रक - बूग्यालू - ब्रीटिश इन्भेजन - सिकानो रक - कृस्चियन रक - कन्ट्री रक - डेट्रोइट रक - फोल्क रक - ग्यारेज रक - ग्ल्याम रक - हार्ड रक - हार्टल्यान्ड रक - हेभी मेटल संगीत - इन्स्ट्रुमेन्टल रक - ज्याम ब्यान्ड - ज्याङ्गल पप - क्रौटरक - ल्याटिनो रक - मर्से साउन्ड - नेवा रक - पियानो रक - पोस्ट-रक - पावर पप - प्रोग्रेसिभ रक - साइकेडेलिक रक - पब रक (औस्त्रलिअ) - पब रक (उक्) - पंक रक - पुन्टा रक - राग रक - रकयाबिल्ली - रक एन्ड रोल - साम्बा-रक - सफ्ट रक - साउथर्न रक - स्टोनर रक - सर्फ रक - सुफी रक - स्वाम्प रक - सिम्फोनिक रक