पंक रक छगू प्रकारया संगीत ख।

पंक रक
शैलीया उत्पत्ति
सांस्कृतिक उत्पत्ति Mid-1970s, United States, United Kingdom, and Australia
साधारण बाजं Vocals, electric guitar, bass, drums
व्युत्पन्न शैली New wave, post-punk, gothic rock, alternative rock, grunge
कचा बिधा
फ्युजियन विधा
 • 2 Tone
 • anti-folk
 • avant-punk
 • Celtic punk
 • Chicano punk
 • cowpunk
 • deathrock
 • folk punk
 • Gaelic punk
 • Gypsy punk
 • pop punk
 • psychobilly
 • punk blues
 • punk cabaret
 • punk jazz
 • ska punk
 • synthpunk
 • क्षेत्रीय प्रभाव
 • Argentina
 • Australia
 • Basque Country
 • Belgium
 • Brazil
 • California
 • Canada
 • France
 • Germany
 • Peru
 • Spain
 • Uruguay
 • Yugoslavia
 • स्थानीय प्रभाव
 • Brisbane
 • Toronto
 • मेमेगु विषय
 • Protopunk
 • DIY ethic
 • First wave punk
 • Queercore
 • Punk fashion
 • Punk ideologies
 • Punk movies
 • Punk fanzines
 • Punk subculture
 • Punk timeline
 • Second wave punk
 • Straight edge
 • List of punk bands
 • Punk rock subgenres
 • विधा सम्पादन

  २ टोन - एनार्को-पंक - एन्टि-फोल्क - आर्ट पंक - केल्टिक पंक - कृस्चियन पंक - काउपंक - क्रस्ट पंक - डान्स-पंक - डेथकन्ट्री - डेथ पप - डेथरक - डिजिटल हार्डकोर - एलेक्ट्रो रक - एमो - फल्क पंक - गेलिक पंक - ग्यारेज पंक - ग्ल्याम् पंक - गथ्याबिल्ली - हार्डकोर पंक - पोस्ट-हार्डकोर - हरर् पंक - ज्याज पंक - मोड् रेभाइभल - नाजी पंक - न्यु वेभ संगीत - नो वेभ - नोइज पंक - ओइ! - पप पंक - पोस्ट-पंक - प्रोटोपंक - साइकोबिल्ली - पंक ब्लुज - पंक प्याथेटिक - कुइरकोर - रायोट गर्ल - रक अगेन्स्ट कम्युनिजम - स्कम पंक - स्का पंक - स्केट पंक - स्ट्रेट एज - स्ट्रीटपंक - सिन्थपंक - टक्वाकोर

  स्वयादिसँ सम्पादन

  रक संगीत | रक संगीत विधा

  एबोरिजिनल रक - अल्टर्नेटिभ रक - एनाटोलियन रक - एरिना रक - आर्ट रक - ब्लुज-रक - बूग्यालू - ब्रीटिश इन्भेजन - सिकानो रक - कृस्चियन रक - कन्ट्री रक - डेट्रोइट रक - फोल्क रक - ग्यारेज रक - ग्ल्याम रक - हार्ड रक - हार्टल्यान्ड रक - हेभी मेटल संगीत - इन्स्ट्रुमेन्टल रक - ज्याम ब्यान्ड - ज्याङ्गल पप - क्रौटरक - ल्याटिनो रक - मर्से साउन्ड - नेवा रक - पियानो रक - पोस्ट-रक - पावर पप - प्रोग्रेसिभ रक - साइकेडेलिक रक - पब रक (औस्त्रलिअ) - पब रक (उक्) - पंक रक - पुन्टा रक - राग रक - रकयाबिल्ली - रक एन्ड रोल - साम्बा-रक - सफ्ट रक - साउथर्न रक - स्टोनर रक - सर्फ रक - सुफी रक - स्वाम्प रक - सिम्फोनिक रक

  पंक रक
  २ टोन - एनार्को-पंक - एन्टि-फोल्क - आर्ट पंक - केल्टिक पंक - कृस्चियन पंक - काउपंक - क्रस्ट पंक - डान्स-पंक - डेथकन्ट्री - डेथ पप - डेथरक - डिजिटल हार्डकोर - एलेक्ट्रो रक - एमो - फल्क पंक - गेलिक पंक - ग्यारेज पंक - ग्ल्याम् पंक - गथ्याबिल्ली - हार्डकोर पंक - पोस्ट-हार्डकोर - हरर् पंक - ज्याज पंक - मोड् रेभाइभल - नाजी पंक - न्यु वेभ संगीत - नो वेभ - नोइज पंक - ओइ! - पप पंक - पोस्ट-पंक - प्रोटोपंक - साइकोबिल्ली - पंक ब्लुज - पंक प्याथेटिक - कुइरकोर - रायोट गर्ल - रक अगेन्स्ट कम्युनिजम - स्कम पंक - स्का पंक - स्केट पंक - स्ट्रेट एज - स्ट्रीटपंक - सिन्थपंक - टक्वाकोर
  मेमेगु
  डी आइ वै एथिक - पंक संगीतयागु न्ह्यनेयापिं - फस्त वेभ पंक संगीतकार - सेकेण्ड वेभ पंक संगीतकार - पंक सबकल्चर - पंक संकिपात: - पंक फेसन - पंक विचारधारा - पंक भिजुवल आर्ट - पंक प्याखं - पंक साहित्य -पंक जिन