पुचः:एनाटोमी

एनाटोमीनाप स्वापू दुगु च्वसुतयेगु पुचः।

उपपुचःतः

थ्व पुचले बियातःगु उपपुचः जक्क दु।

पुच "एनाटोमी"य् दुगु च्वसुत।

१५८ सकलय् थ्व बियातःगु १५८ पौस थ्व पुचले दु।