मनुयागु तुति

मनुयागु तुति मनुयागु छगु अभिन्न अंग खः। थ्व अंग परिवहनयायेत छ्येलि।

एनाटोमी

सम्पादन

तुतियागु ता:हाकगु क्वेंत

सम्पादन

तुतियागु लाधि

सम्पादन
खम्पायागु एन्टेरियर कम्पार्टमेन्ट
खम्पायागु पोस्टेरियर कम्पार्टमेन्ट

पिला/पिलाक्वः क्वय्‌तुति(लोवर लेग)यागु लाधितः

सम्पादन
किपा:Grays anatomy leg 1.gif
'क्वेतुति(लोवर लेग)यागु लाधितः
एन्टेरियर कम्पार्टमेन्ट
पोस्टेरियर कम्पार्टमेन्ट
ल्याटरल कम्पार्टमेन्ट
डिप पोस्टेरियर कम्पार्टमेन्ट

तुतियागु हिनू

सम्पादन

आर्टरी

सम्पादन
कमन फेमोरल धमनी
डिप फेमोरल धमनी
सुपरफिसियल फेमोरल धमनी
पप्लिटियल धमनी
एन्टेरियर टिबियल धमनी
पोस्टेरियर टिबियल धमनी
पेरोनियल धमनी
आर्क्युएट धमनी
ग्रेटर स्याफिनियस भेन
लेसर स्याफिनियस भेन
फेमोरल भेन
पप्लिटियल भेन
एन्टेरियर टिबियल भेन
पोस्टेरियर टिबियल भेन
पेरोनियल भेन

पिनेयागु स्वापु

सम्पादन
म्हब्व
मू प्रणाली
ईनिगु प्रणालीपाचन प्रणालीग्रन्थि(धोंमदुगु) प्रणालीफायेगु प्रणालीइम्युन प्रणालीइन्टेगुमेन्टरी प्रणालीलिम्फ्याटिक प्रणालीमस्कुलर प्रणालीस्नायु प्रणालीप्रजनन प्रणालीसास ल्हायेगु प्रणालीक्वें प्रणाली
कुचा
. एड्रेनल ग्रन्थिएनसभर्मिफर्म एपेन्डिक्सन्ह्येपुवक्षकोलोन (एनाटोमी) व तप्वागुआन्द्रा । डायफ्राम (एनाटोमी)न्ह्यापंमिखानुगजलासेंल्यारिन्क्स्सेंस्वोंन्ह्यय्ओभरीफ्यारिन्क्स्प्यान्कृयाजनाकुप्लासेन्टाप्रोस्टेट ग्रन्थिरेक्टमछ्येंगुचीप्वागु आन्द्रासेमिनल भेसिकलस्प्लीनप्वाक्वासिथाइरोइड ग्रन्थिमेयुटेरसभल्भा
क्वँय्
. क्ल्याभिकलफिमरह्युमेरसम्यान्डिबलपटेल्लारेडियस (क्वें)क्रेनियमटिबियाअल्नारिब्जं क्वेंपेल्भिसस्टर्नम
ग्रन्थि
धोंमदुगु ग्रन्थिम्यामरी ग्रन्थिसलाइभरी ग्रन्थिथाइरोइड ग्रन्थिप्याराथाइरोइड ग्रन्थिएड्रेनल ग्रन्थिपिटुइटरी ग्रन्थिपाइनियल ग्रन्थि
तन्तु
कनेक्टिभ तन्तुएन्डोथेलियल तन्तुएपिथेलियल तन्तुग्ल्यान्डुलर तन्तुलिम्फोइड तन्तु
म्हया कुचा
. एब्डोमेनल्हाब्याकबट्टकनुगःपान्ह्यपंमिखाख्वाजेनाईटलछ्यं (एनाटोमी)जोइन्ट (एनाटोमी)मनुयागु तुतिम्हुतुगपतालुछ्येंगुवा:(एनाटोमी)मे
मेमेगु खंग्व
धमनीम्ह क्याभितीडायफ्राम (एनाटोमी)प्वा-आन्द्रा प्रणालीसंएक्जोस्केलिटनम्हुतुसिनर्भपेरिटोनेयमसिरस मेम्ब्रेनकवंस्कलजं सेंभेन