मनु न्हेपु मनूया म्हय् दयाच्वंगु छता म्हकुचा ख। थ्व छगू जटिल व महत्वपूर्ण म्हकुचा ख| थ्व कुचां मनूया मेमेगु म्हकुचातेगु ज्या निर्धारण यायेगु निसें मनूया भाव, लुमं, चेतना व मेमेगु मानवीय व्यक्तित्त्व आदि खं नं निर्धारण याइ।

न्हेपु
न्हेपु व क्वतः
सेरेब्रल लोब: फ्रन्तल लोब (गुलाफी), परायतल लोब (वांगु) व अक्सिपितल लोब (वचु)
लातिन Cerebrum
Gray's subject #184 736
व्यवस्था सेन्त्रल नर्भस सिस्तम
आर्टरी इन्तर्नल क्यारोतिद आर्तरी,
भर्तेब्रल आर्तरी
भेन इन्तर्नल जुगुलर भेन, सेरेब्रल भेन, एक्स्तर्नल भेन, बेसल भेन, तर्मिनल भेन, कोरोइद भेन, सेरेबेलर भेन
प्रिकर्सर न्युरल त्युब

संरचना

सम्पादन

न्हेपुयात क्वतलं तपुयातइ| क्वतःया क्वँय् व न्हेपुया दथुइ स्वभः भुंसा दयाच्वनि। थन्यागु भःतेत मेनिञ्जेस् धाइ| मेनिञ्जेसतेगु नांया ल्युने "मातर" वा "मेतर" धाःगु खँग्वः स्वानातइगु या। थ्व स्वभः भुंसातेगु नां थ्व कथं दु-

न्हेपुया हि सर्कल अफ विलि धाःगु आर्तरीतेगु पुचलं वयाच्वनि| न्हेपुयात माःगु नसा थ्व हे आर्तरिपुचलं न्हेपुइ थ्यनि। न्हेपुं म्हया मेगु कुचानाप स्वापूतयेत न्हेपुलिं थीथी नर्भ पिहांवइ। अथे ला न्हेपुं हर्मोन छ्येला नं मेमेगु म्हकुचात नाप स्वापु तयेफु। न्हेपुलिं पिहां वइगु नसातेत क्रेनियल व स्पाइनल नसाय् बायेछिं। क्रेनियल धाःगु १२ज्व नर्भतेगु पुचः ख| थ्व नसा न्हेपुलिं हे छकलं पिहां वया म्हया थीथी कुचाय् वनि। स्पाइनल धाःगु नसा धाःसा न्हेपुलिं दुगःस्यः जुसें दुगःक्वतं पिहां वया म्हया कुचाय् वनि।

म्हया मेमेगु कुचाय् थें हे न्हेपुयात नं थी-थी ल्वचं कायेफु। थ्व म्हकुचायात कायेगु छुं ल्वय्‌त थ्व कथं दु-

स्वयादिसँ

सम्पादन
म्हब्व
मू प्रणाली
ईनिगु प्रणालीपाचन प्रणालीग्रन्थि(धोंमदुगु) प्रणालीफायेगु प्रणालीइम्युन प्रणालीइन्टेगुमेन्टरी प्रणालीलिम्फ्याटिक प्रणालीमस्कुलर प्रणालीस्नायु प्रणालीप्रजनन प्रणालीसास ल्हायेगु प्रणालीक्वें प्रणाली
कुचा
. एड्रेनल ग्रन्थिएनसभर्मिफर्म एपेन्डिक्सन्ह्येपुवक्षकोलोन (एनाटोमी) व तप्वागुआन्द्रा । डायफ्राम (एनाटोमी)न्ह्यापंमिखानुगजलासेंल्यारिन्क्स्सेंस्वोंन्ह्यय्ओभरीफ्यारिन्क्स्प्यान्कृयाजनाकुप्लासेन्टाप्रोस्टेट ग्रन्थिरेक्टमछ्येंगुचीप्वागु आन्द्रासेमिनल भेसिकलस्प्लीनप्वाक्वासिथाइरोइड ग्रन्थिमेयुटेरसभल्भा
क्वँय्
. क्ल्याभिकलफिमरह्युमेरसम्यान्डिबलपटेल्लारेडियस (क्वें)क्रेनियमटिबियाअल्नारिब्जं क्वेंपेल्भिसस्टर्नम
ग्रन्थि
धोंमदुगु ग्रन्थिम्यामरी ग्रन्थिसलाइभरी ग्रन्थिथाइरोइड ग्रन्थिप्याराथाइरोइड ग्रन्थिएड्रेनल ग्रन्थिपिटुइटरी ग्रन्थिपाइनियल ग्रन्थि
तन्तु
कनेक्टिभ तन्तुएन्डोथेलियल तन्तुएपिथेलियल तन्तुग्ल्यान्डुलर तन्तुलिम्फोइड तन्तु
म्हया कुचा
. एब्डोमेनल्हाब्याकबट्टकनुगःपान्ह्यपंमिखाख्वाजेनाईटलछ्यं (एनाटोमी)जोइन्ट (एनाटोमी)मनुयागु तुतिम्हुतुगपतालुछ्येंगुवा:(एनाटोमी)मे
मेमेगु खंग्व
धमनीम्ह क्याभितीडायफ्राम (एनाटोमी)प्वा-आन्द्रा प्रणालीसंएक्जोस्केलिटनम्हुतुसिनर्भपेरिटोनेयमसिरस मेम्ब्रेनकवंस्कलजं सेंभेन