सर्कुलेतरी सिस्तम

सर्कुलेतरी सिस्तम प्राणीतयेगु अंगतयेगु छगू समुच्चय सिस्तम ख गुकिलिं म्हया कोशिकातयेगु दथुइ पोषक तत्वतयेगु यातायात याइ व पोषक तत्त्वयात इनि। थ्व सिस्तमं ल्वचं म्हयात रक्षा याइगु व म्हया ताप एवं pH स्थिर दयेकातइ। अमिनो अम्ल, विद्युत अपघट्य, ग्यास, हर्मोन , हि कोशिकात तथा नाइट्रोजनया अपशिष्ट उत्पाद आदि थ्व तन्त्रं यातायात याइ। केवल हि-वितरण नेटवर्कयात छुं मनुतयेसं वाहिका तंत्रया कथं नालेगु व मेमेपिं विदतयेसं लसीका तंत्रयात नं थ्व हे सिस्तमय् सम्मिलित याइ।

मनुया सर्कुलेतरी सिस्तम; थन ह्यांगु रंग अक्सिजनयुक्त हिया सूचक ख व वचुगु रंग आक्सीजनरहित हिया सूचक ख।

मनु व मेमेगु भर्तिब्रेत तयेगु सर्कुलेतरी सिस्तम 'बन्द सिस्तम' ख अर्थात थ्व व्यवस्थाय् हि गब्लें नं थःगु धमनि, शिरा, एवं केशिकाया जाल स्वया पिने वनिमखु। इन्भर्तिब्रेततयेगु सर्कुलेतरी सिस्तम धाःसा 'खुला सिस्तम' जुइ।

वाहिकातंत्र नुगः, धमनिय तथा शिरातयेगु पुचःया नां ख। धमनि व शिरातयेगु दथुइ केशिकातयेगु विस्तृत पुचः नं थ्व हे तन्त्रया भाग ख। थ्व तंत्रया ज्या म्हया सकल भागय् हि थ्यंकिगु ख गुकिलिं म्हयात पोषण ऑक्सीजन दयेफै। थ्व तंत्रया केंद्र नुगः ख गुकिलिं हियात निरंतर पंप यानाच्वनि।

लिधंसा सम्पादन

स्वयादिसँ सम्पादन

म्हब्व
मू प्रणाली
ईनिगु प्रणालीपाचन प्रणालीग्रन्थि(धोंमदुगु) प्रणालीफायेगु प्रणालीइम्युन प्रणालीइन्टेगुमेन्टरी प्रणालीलिम्फ्याटिक प्रणालीमस्कुलर प्रणालीस्नायु प्रणालीप्रजनन प्रणालीसास ल्हायेगु प्रणालीक्वें प्रणाली
कुचा
. एड्रेनल ग्रन्थिएनसभर्मिफर्म एपेन्डिक्सन्ह्येपुवक्षकोलोन (एनाटोमी) व तप्वागुआन्द्रा । डायफ्राम (एनाटोमी)न्ह्यापंमिखानुगजलासेंल्यारिन्क्स्सेंस्वोंन्ह्यय्ओभरीफ्यारिन्क्स्प्यान्कृयाजनाकुप्लासेन्टाप्रोस्टेट ग्रन्थिरेक्टमछ्येंगुचीप्वागु आन्द्रासेमिनल भेसिकलस्प्लीनप्वाक्वासिथाइरोइड ग्रन्थिमेयुटेरसभल्भा
क्वँय्
. क्ल्याभिकलफिमरह्युमेरसम्यान्डिबलपटेल्लारेडियस (क्वें)क्रेनियमटिबियाअल्नारिब्जं क्वेंपेल्भिसस्टर्नम
ग्रन्थि
धोंमदुगु ग्रन्थिम्यामरी ग्रन्थिसलाइभरी ग्रन्थिथाइरोइड ग्रन्थिप्याराथाइरोइड ग्रन्थिएड्रेनल ग्रन्थिपिटुइटरी ग्रन्थिपाइनियल ग्रन्थि
तन्तु
कनेक्टिभ तन्तुएन्डोथेलियल तन्तुएपिथेलियल तन्तुग्ल्यान्डुलर तन्तुलिम्फोइड तन्तु
म्हया कुचा
. एब्डोमेनल्हाब्याकबट्टकनुगःपान्ह्यपंमिखाख्वाजेनाईटलछ्यं (एनाटोमी)जोइन्ट (एनाटोमी)मनुयागु तुतिम्हुतुगपतालुछ्येंगुवा:(एनाटोमी)मे
मेमेगु खंग्व
धमनीम्ह क्याभितीडायफ्राम (एनाटोमी)प्वा-आन्द्रा प्रणालीसंएक्जोस्केलिटनम्हुतुसिनर्भपेरिटोनेयमसिरस मेम्ब्रेनकवंस्कलजं सेंभेन