एनाटोमी

एनाटोमी जीवित प्राणितयेगु (मनु, पशु, वनस्पति ) म्हया अध्ययन ख। थुकिलि म्ह चायेका म्हया भाग (अंग, ला व क्वंय् ) स्वेगु थें जुइ। एनाटोमी अध्ययन याइपिं मनुतयेसं अले छगु निश्चित अंग (वा क्वंय् वा ला) गन दयेमा व सामान्य रूपं गन दु धका स्वइ।

मनुया छयँया एनाटोमी

एनाटोमीया इतिहास 1600 BCEया तिथिँ न्ह्यथं गबले मिस्रमितयेसं मनुया म्ह संरचनाया अध्ययन न्ह्यथन। इमिसं सें, अम्पि, जालासें, नुगः आदि यक्व अंगया ज्या म्हसीकल व लसीका प्रणालीया संरचना व ज्या दकले न्हापा सीकिपिं मनुत ख।

शैक्षणिक मानव एनाटोमिस्टत साधारणतया विश्वविद्यालय, चिकित्सा विद्यालय वा शिक्षण चिकित्सालयय् ज्या याइ। वय्कःपिं आपालं एनाटोमीया ब्वंकेज्या, वा निश्चित प्रणाली, अंग, तन्तु व कोशिकातयेगु अनुसंधानय् संलग्न जुइ।

म्ह प्रणालीEdit

मनुया म्हय् कार्डियोभास्कुलर प्रणाली (म्हया थी-थी थासय् हि इनिगु प्रणाली), ला प्रणाली (लाग्वारा व पुचः दैगु प्रणाली), नर्भस तंत्र (नर्भतयेत नियंत्रित याइगु प्रणाली), कवं (क्वें) आदि थी-थी प्रणाली दु। मनु एनाटोमी, फिजियोलोजी व बायोकेमिस्ट्री आधारभूत चिकित्सा विज्ञान ख गुकियात साधारण रुपं मेडिकल स्कूलया न्हापांगु दंय् स्यनिगु जुइ।

मेमेगु पौEdit

Template:Biology-stub