१९३०या दशकया तमिल संकिपा

संकिपा तमिल नां पिदना तिथि निर्देशक निर्माता खँ
कालिदास (सन् १९३१या संकिपा) காளிதாஸ் सन् १९३१ एच. एम. रेड़ि आर्देशिर इरानी तमिल भाषाया न्हापांगु सः दूगु संकिपा
कालवा (सन् १९३२या संकिपा) காலவா सन् १९३२
चम्पूर्ण हरिच्चन्तिरा (सन् १९३२या संकिपा) சம்பூர்ண ஹரிச்சந்திரா सन् १९३२
पारिजात पुष्पहारम् (सन् १९३२या संकिपा) பாரிஜாத புஷ்பஹாரம் सन् १९३२
रामायणम् (सन् १९३२या संकिपा) ராமாயணம் सन् १९३२
चत्तियवाऩ् चावित्तिरि (सन् १९३३या संकिपा) சத்தியவான் சாவித்திரி सन् १९३३
वळ्ळि तिरुमणम् (सन् १९३३या संकिपा) வள்ளி திருமணம் सन् १९३३
कोवलऩ् (सन् १९३४या संकिपा) கோவலன் सन् १९३४
चकुन्तला (सन् १९३४या संकिपा) சகுந்தலா सन् १९३४
चक्कुपाय् (सन् १९३४या संकिपा) சக்குபாய் सन् १९३४
चति चुलोच्चऩा (सन् १९३४या संकिपा) சதி சுலோச்சனா सन् १९३४
चीता कल्याणम् (सन् १९३४या संकिपा) சீதா கல்யாணம் सन् १९३४
चीता वऩवाचम् (सन् १९३४या संकिपा) சீதா வனவாசம் सन् १९३४
तिरौपति वस्तिरापकरणम् (सन् १९३४या संकिपा) திரௌபதி வஸ்திராபகரணம் सन् १९३४
स्री किरुष्ण लीला (सन् १९३४या संकिपा) ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலா सन् १९३४
स्री किरुष्णमुरारि (सन् १९३४या संकिपा) ஸ்ரீ கிருஷ்ணமுராரி सन् १९३४
अतिरूप अमरावति (सन् १९३५या संकिपा) அதிரூப அமராவதி सन् १९३५
अल्लि अर्जुऩा (सन् १९३५या संकिपा) அல்லி அர்ஜுனா सन् १९३५
कोपालकिरुष्णा (सन् १९३५या संकिपा) கோபாலகிருஷ்ணா सन् १९३५
कौचल्या (सन् १९३५या संकिपा) கௌசல்யா सन् १९३५
चन्तिरचेऩा (सन् १९३५या संकिपा) சந்திரசேனா सन् १९३५
चुपत्रापरिणयम् (सन् १९३५या संकिपा) சுபத்ராபரிணயம் सन् १९३५
टम्पाच्चारि (सन् १९३५या संकिपा) டம்பாச்சாரி सन् १९३५
तिरुत्तॊण्ट नायऩार् (सन् १९३५या संकिपा) திருத்தொண்ட நாயனார் सन् १९३५
तुरुव चरितम् (सन् १९३५या संकिपा) துருவ சரிதம் सन् १९३५
तूक्कुत् तूक्कि (सन् १९३५या संकिपा) தூக்குத் தூக்கி सन् १९३५
नल्लतङ्काळ् (सन् १९३५या संकिपा) நல்லதங்காள் सन् १९३५
नवीऩ चतारम् (सन् १९३५या संकिपा) நவீன சதாரம் सन् १९३५
पक्त तुरुवऩ् (सन् १९३५या संकिपा) பக்த துருவன் सन् १९३५
पक्त नन्तऩार् (सन् १९३५या संकिपा) பக்த நந்தனார் सन् १९३५
पक्त राम्तास् (सन् १९३५या संकिपा) பக்த ராம்தாஸ் सन् १९३५
पूर्णचन्तिरऩ् (सन् १९३५या संकिपा) பூர்ணசந்திரன் सन् १९३५
मयिल्रावणऩ् (सन् १९३५या संकिपा) மயில்ராவணன் सन् १९३५
मार्क्कण्टेया (सन् १९३५या संकिपा) மார்க்கண்டேயா सन् १९३५
मिळकाय् पॊटि (सन् १९३५या संकिपा) மிளகாய் பொடி सन् १९३५
मोकिऩि रुक्माङ्कता (सन् १९३५या संकिपा) மோகினி ருக்மாங்கதா सन् १९३५
राज पोजा (सन् १९३५या संकिपा) ராஜ போஜா सन् १९३५
राता कल्याणम् (सन् १९३५या संकिपा) ராதா கல்யாணம் सन् १९३५
लङ्कातकऩम् (सन् १९३५या संकिपा) லங்காதகனம் सन् १९३५
ललिताङ्कि (सन् १९३५या संकिपा) லலிதாங்கி सन् १९३५
अलिपातुषा (सन् १९३६या संकिपा) அலிபாதுஷா सन् १९३६
इन्तिरचपा (सन् १९३६या संकिपा) இந்திரசபா सन् १९३६
इरु चकोतरर्कळ् (सन् १९३६या संकिपा) இரு சகோதரர்கள் सन् १९३६
उषा कल्याणम् (सन् १९३६या संकिपा) உஷா கல்யாணம் सन् १९३६
करुट कर्वपङ्कम् (सन् १९३६या संकिपा) கருட கர்வபங்கம் सन् १९३६
किरुष्ण नारति (सन् १९३६या संकिपा) கிருஷ்ண நாரதி सन् १९३६
किरुष्णा अर्जुऩा (सन् १९३६या संकिपा) கிருஷ்ணா அர்ஜுனா सन् १९३६
चतिलीलावति (सन् १९३६या संकिपा) சதிலீலாவதி सन् १९३६
चत्य चीलऩ् (सन् १९३६या संकिपा) சத்ய சீலன் सन् १९३६
चन्तिर मोकऩ् (सन् १९३६या संकिपा) சந்திர மோகன் सन् १९३६
चन्तिर हाचा (सन् १९३६या संकिपा) சந்திர ஹாசா सन् १९३६
चन्तिरकान्ता (सन् १९३६या संकिपा) சந்திரகாந்தா सन् १९३६
चीमन्तिऩि (सन् १९३६या संकिपा) சீமந்தினி सन् १९३६
तर्मपत्तिऩि (सन् १९३६या संकिपा) தர்மபத்தினி सन् १९३६
ताराच चङ्कम् (सन् १९३६या संकिपा) தாராச சங்கம் सन् १९३६
नळायिऩि (सन् १९३६या संकिपा) நளாயினி सन् १९३६
नवीऩ चारङ्तारा (सन् १९३६या संकिपा) நவீன சாரங்தாரா सन् १९३६
पक्त कुचेलर् (सन् १९३६या संकिपा) பக்த குசேலர் सन् १९३६
पातुका पट्टापिषेकम् (सन् १९३६या संकिपा) பாதுகா பட்டாபிஷேகம் सन् १९३६
पामा परिणायम् (सन् १९३६या संकिपा) பாமா பரிணாயம் सन् १९३६
पार्वति कल्याणम् (सन् १९३६या संकिपा) பார்வதி கல்யாணம் सन् १९३६
पीष्मर् (सन् १९३६या संकिपा) பீஷ்மர் सन् १९३६
मकापारतम् (सन् १९३६या संकिपा) மகாபாரதம் सन् १९३६
मिस् कमला (सन् १९३६या संकिपा) மிஸ் கமலா सन् १९३६
मीरापाय् (सन् १९३६या संकिपा) மீராபாய் सन् १९३६
मूऩ्ऱु मुट्टाळ्कळ् (सन् १९३६या संकिपा) மூன்று முட்டாள்கள் सन् १९३६
मॆट्रास् मॆयिल् (सन् १९३६या संकिपा) மெட்ராஸ் மெயில் सन् १९३६
रुक्मणि कल्याणम् (सन् १९३६या संकिपा) ருக்மணி கல்யாணம் सन् १९३६
लीलावति चुलोचऩा (सन् १९३६या संकिपा) லீலாவதி சுலோசனா सन् १९३६
वचन्तचेऩा (सन् १९३६या संकिपा) வசந்தசேனா सन् १९३६
विस्वामित्रा (सन् १९३६या संकिपा) விஸ்வாமித்ரா सन् १९३६
अरुणकिरिनातर् (सन् १९३७या संकिपा) அருணகிரிநாதர் सन् १९३७
आण्टाळ् तिरुक्कल्याणम् (सन् १९३७या संकिपा) ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம் सन् १९३७
कविरत्ऩ काळितास् (सन् १९३७या संकिपा) கவிரத்ன காளிதாஸ் सन् १९३७
किरुष्ण तुलापारम् (सन् १९३७या संकिपा) கிருஷ்ண துலாபாரம் सन् १९३७
कौचल्या परिणयम् (सन् १९३७या संकिपा) கௌசல்யா பரிணயம் सन् १९३७
चति अकल्या (सन् १९३७या संकिपा) சதி அகல்யா सन् १९३७
चति अऩुचुया (सन् १९३७या संकिपा) சதி அனுசுயா सन् १९३७
चामुण्टीस्वरि (सन् १९३७या संकिपा) சாமுண்டீஸ்வரி सन् १९३७
चिन्तामणि (सन् १९३७या संकिपा) சிந்தாமணி सन् १९३७
चुन्तरमूर्त्ति नायऩार् (सन् १९३७या संकिपा) சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் सन् १९३७
चेतु पन्तऩम् (सन् १९३७या संकिपा) சேது பந்தனம் सन् १९३७
टेञ्चर् चिक्ऩल् (सन् १९३७या संकिपा) டேஞ்சர் சிக்னல் सन् १९३७
तेव्तास् (सन् १९३७या संकिपा) தேவ்தாஸ் सन् १९३७
नवयुवऩ् (सन् १९३७या संकिपा) நவயுவன் सन् १९३७
नवीऩ निरुपमा (सन् १९३७या संकिपा) நவீன நிருபமா सन् १९३७
पक्का रौटि (सन् १९३७या संकिपा) பக்கா ரௌடி सन् १९३७
पक्त अरुणकिरि (सन् १९३७या संकिपा) பக்த அருணகிரி सन् १९३७
पक्त जॆयतेव् (सन् १९३७या संकिपा) பக்த ஜெயதேவ் सन् १९३७
पक्त पुरन्तरतास् (सन् १९३७या संकिपा) பக்த புரந்தரதாஸ் सन् १९३७
पत्मजोति (सन् १९३७या संकिपा) பத்மஜோதி सन् १९३७
पस्माचूर मोकिऩि (सन् १९३७या संकिपा) பஸ்மாசூர மோகினி सन् १९३७
पालयोकिऩि (सन् १९३७या संकिपा) பாலயோகினி सन् १९३७
पालामणि (सन् १९३७या संकिपा) பாலாமணி सन् १९३७
मिऩ्ऩल् कॊटि (सन् १९३७या संकिपा) மின்னல் கொடி सन् १९३७
मिस् चुन्तरि (सन् १९३७या संकिपा) மிஸ் சுந்தரி सन् १९३७
मैऩर् राजामणि (सन् १९३७या संकिपा) மைனர் ராஜாமணி सन् १९३७
राजचेकरऩ् एमान्त चोणकिरि (सन् १९३७या संकिपा) ராஜசேகரன் ஏமாந்த சோணகிரி सन् १९३७
राजमोकऩ् (सन् १९३७या संकिपा) ராஜமோகன் सन् १९३७
वळ्ळाळ मकाराजा (सन् १९३७या संकिपा) வள்ளாள மகாராஜா सन् १९३७
विक्रमस्तिरि चाकचम् (सन् १९३७या संकिपा) விக்ரமஸ்திரி சாகசம் सन् १९३७
विप्रनारयणा (सन् १९३७या संकिपा) விப்ரநாரயணா सन् १९३७
विराट परुवम् (सन् १९३७या संकिपा) விராட பருவம் सन् १९३७
हरिजऩप् पॆण् (सन् १९३७या संकिपा) ஹரிஜனப் பெண் सन् १९३७
अतिरुष्ट नट्चत्तिरम् (सन् १९३८या संकिपा) அதிருஷ்ட நட்சத்திரம் सन् १९३८
अऩातैप् पॆण् (सन् १९३८या संकिपा) அனாதைப் பெண் सन् १९३८
ऎऩ् कातलि (सन् १९३८या संकिपा) என் காதலி सन् १९३८
एचुनातर् (सन् १९३८या संकिपा) ஏசுநாதர் सन् १९३८
कण्णप्प नायऩार् (सन् १९३८या संकिपा) கண்ணப்ப நாயனார் सन् १९३८
कन्तलीला (सन् १९३८या संकिपा) கந்தலீலா सन् १९३८
कम्पर् (सन् १९३८या संकिपा) கம்பர் सन् १९३८
किराम विजयम् (सन् १९३८या संकिपा) கிராம விஜயம் सन् १९३८
चुवर्णलता (सन् १९३८या संकिपा) சுவர்ணலதா सन् १९३८
चेवाचतऩम् (सन् १९३८या संकिपा) சேவாசதனம் सन् १९३८
जलजा (सन् १९३८या संकिपा) ஜலஜா सन् १९३८
तट्चयक्ञऩम् (सन् १९३८या संकिपा) தட்சயக்ஞனம் सन् १९३८
तायुमाऩवर् (सन् १९३८या संकिपा) தாயுமானவர் सन् १९३८
तुकारम् (सन् १९३८या संकिपा) துகாரம் सन् १९३८
तुळचि पिरुन्ता (सन् १९३८या संकिपा) துளசி பிருந்தா सन् १९३८
तेचमुऩ्ऩेऱ्ऱम् (सन् १९३८या संकिपा) தேசமுன்னேற்றம் सन् १९३८
नन्तकुमार् (सन् १९३८या संकिपा) நந்தகுமார் सन् १९३८
पक्त नामतेवर् (सन् १९३८या संकिपा) பக்த நாமதேவர் सन् १९३८
पक्त मीरा (सन् १९३८या संकिपा) பக்த மீரா सन् १९३८
पञ्चाप् केचरि (सन् १९३८या संकिपा) பஞ்சாப் கேசரி सन् १९३८
पाक्य लीला (सन् १९३८या संकिपा) பாக்ய லீலா सन् १९३८
पोर्वीरऩ् मऩैवि (सन् १९३८या संकिपा) போர்வீரன் மனைவி सन् १९३८
मट चाम्पिराणि (सन् १९३८या संकिपा) மட சாம்பிராணி सन् १९३८
मयूरत्तुवजा (सन् १९३८या संकिपा) மயூரத்துவஜா सन् १९३८
माय मायवऩ् (सन् १९३८या संकिपा) மாய மாயவன் सन् १९३८
मुट्टाळ् माप्पिळ्ळै (सन् १९३८या संकिपा) முட்டாள் மாப்பிள்ளை सन् १९३८
मॆट्रास् चि. ज. टि (सन् १९३८या संकिपा) மெட்ராஸ் சி. ஜ. டி सन् १९३८
ययाति (सन् १९३८या संकिपा) யயாதி सन् १९३८
राजतुरोकि (सन् १९३८या संकिपा) ராஜதுரோகி सन् १९३८
वऩराज काचऩ् (सन् १९३८या संकिपा) வனராஜ காசன் सन् १९३८
वालिपर् चङ्कम् (सन् १९३८या संकिपा) வாலிபர் சங்கம் सन् १९३८
विप्र नारायणा (सन् १९३८या संकिपा) விப்ர நாராயணா सन् १९३८
विष्णु लीला (सन् १९३८या संकिपा) விஷ்ணு லீலா सन् १९३८
वीर जॆकतीस् (सन् १९३८या संकिपा) வீர ஜெகதீஸ் सन् १९३८
षोक् चुन्तरम् (सन् १९३८या संकिपा) ஷோக் சுந்தரம் सन् १९३८
स्री रामाऩुजर् (सन् १९३८या संकिपा) ஸ்ரீ ராமானுஜர் सन् १९३८
अटङ्कापिटारि (सन् १९३९या संकिपा) அடங்காபிடாரி सन् १९३९
अतिर्ष्टम् (सन् १९३९या संकिपा) அதிர்ஷ்டம் सन् १९३९
आऩन्त आस्रमम् (सन् १९३९या संकिपा) ஆனந்த ஆஸ்ரமம் सन् १९३९
किरत अर्जीऩा (सन् १९३९या संकिपा) கிரத அர்ஜீனா सन् १९३९
कुमार कुलोत्तुङ्कऩ् (सन् १९३९या संकिपा) குமார குலோத்துங்கன் सन् १९३९
चक्तिमाया (सन् १९३९या संकिपा) சக்திமாயா सन् १९३९
चङ्कराच्चारियार् (सन् १९३९या संकिपा) சங்கராச்சாரியார் सन् १९३९
चन्तऩत्तेवऩ् (सन् १९३९या संकिपा) சந்தனத்தேவன் सन् १९३९
चान्त चक्कुपाय् (सन् १९३९या संकिपा) சாந்த சக்குபாய் सन् १९३९
चिरिक्काते (सन् १९३९या संकिपा) சிரிக்காதே सन् १९३९
चीता पहरणम् (सन् १९३९या संकिपा) சீதா பஹரணம் सन् १९३९
चुकुणचरचा (सन् १९३९या संकिपा) சுகுணசரசா सन् १९३९
चैरन्तिरि (सन् १९३९या संकिपा) சைரந்திரி सन् १९३९
चौपाक्यवति (सन् १९३९या संकिपा) சௌபாக்யவதி सन् १९३९
जमवतऩै (सन् १९३९या संकिपा) ஜமவதனை सन् १९३९
तियाकपूमि (सन् १९३९या संकिपा) தியாகபூமி सन् १९३९
पक्त कुमणऩ् (सन् १९३९या संकिपा) பக்த குமணன் सन् १९३९
पम्पाय् मॆयिल् (सन् १९३९या संकिपा) பம்பாய் மெயில் सन् १९३९
पाण्टुरङ्कऩ् (सन् १९३९या संकिपा) பாண்டுரங்கன் सन् १९३९
पारत्केचरि (सन् १९३९या संकिपा) பாரத்கேசரி सन् १९३९
पिरकलाता (सन् १९३९या संकिपा) பிரகலாதா सन् १९३९
पुलिवेट्टै (सन् १९३९या संकिपा) புலிவேட்டை सन् १९३९
पोलि चामियार् (सन् १९३९या संकिपा) போலி சாமியார் सन् १९३९
मऩ्मत विजयम् (सन् १९३९या संकिपा) மன்மத விஜயம் सन् १९३९
मलैक्कण्णऩ् (सन् १९३९या संकिपा) மலைக்கண்ணன் सन् १९३९
माणिक्क वाचकर् (सन् १९३९या संकिपा) மாணிக்க வாசகர் सन् १९३९
मात्रुपूमि (सन् १९३९या संकिपा) மாத்ருபூமி सन् १९३९
माया मच्चीन्तिरा (सन् १९३९या संकिपा) மாயா மச்சீந்திரா सन् १९३९
मॆट्रास् ऎक्स्पिरस् (सन् १९३९या संकिपा) மெட்ராஸ் எக்ஸ்பிரஸ் सन् १९३९
रामनाम मकिमै (सन् १९३९या संकिपा) ராமநாம மகிமை सन् १९३९
रामलिङ्क चुवामिकळ् (सन् १९३९या संकिपा) ராமலிங்க சுவாமிகள் सन् १९३९
वीर कर्जऩै (सन् १९३९या संकिपा) வீர கர்ஜனை सन् १९३९
वीर चमणि (सन् १९३९या संकिपा) வீர சமணி सन् १९३९

स्वयादिसँ

सम्पादन

लिधंसा

सम्पादन
तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०