१९८०या दशकया तमिल संकिपा

संकिपा तमिल नां पिदना तिथि निर्देशक निर्माता खँ
अन्तरङ्कम् ऊमैयाऩतु (सन् १९८०या संकिपा) அந்தரங்கம் ஊமையானது सन् १९८०
अऩ्ऩप्पऱवै (सन् १९८०या संकिपा) அன்னப்பறவை सन् १९८०
अऩ्पुक्कु नाऩ् अटिमै (सन् १९८०या संकिपा) அன்புக்கு நான் அடிமை सन् १९८०
अऴैत्ताल् वरुवेऩ् (सन् १९८०या संकिपा) அழைத்தால் வருவேன் सन् १९८०
अवऩैच् चॊल्लिक् कुऱ्ऱमिल्लै (सन् १९८०या संकिपा) அவனைச் சொல்லிக் குற்றமில்லை सन् १९८०
अवऩ् अवळ् अतु (सन् १९८०या संकिपा) அவன் அவள் அது सन् १९८०
आयिरम् वाचल् इतयम् (सन् १९८०या संकिपा) ஆயிரம் வாசல் இதயம் सन् १९८०
इणैन्त तुरुवङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा) இணைந்த துருவங்கள் सन् १९८०
इतयत्तिल् ओर् इटम् (सन् १९८०या संकिपा) இதயத்தில் ஓர் இடம் सन् १९८०
इळैमैक्कोलम् (सन् १९८०या संकिपा) இளைமைக்கோலம் सन् १९८०
इवर्कळ् वित्तियाचमाऩवर्कळ् (सन् १९८०या संकिपा) இவர்கள் வித்தியாசமானவர்கள் सन् १९८०
उच्चक्कट्टम् (सन् १९८०या संकिपा) உச்சக்கட்டம் सन् १९८०
उल्लाचप्पऱवैकळ् (सन् १९८०या संकिपा) உல்லாசப்பறவைகள் सन् १९८०
ऊमै कऩवु कण्टाल् (सन् १९८०या संकिपा) ஊமை கனவு கண்டால் सन् १९८०
ऎङ्क ऊर् राचात्ति (सन् १९८०या संकिपा) எங்க ஊர் ராசாத்தி सन् १९८०
ऎङ्क वात्तियार् (सन् १९८०या संकिपा) எங்க வாத்தியார் सन् १९८०
ऎङ्के तङ्कराज् (सन् १९८०या संकिपा) எங்கே தங்கராஜ் सन् १९८०
ऎतिर् वीट्टु जऩ्ऩल् (सन् १९८०या संकिपा) எதிர் வீட்டு ஜன்னல் सन् १९८०
ऎमऩुक्कु ऎमऩ् (सन् १९८०या संकिपा) எமனுக்கு எமன் सन् १९८०
ऎल्लाम् उऩ् कैराचि (सन् १९८०या संकिपा) எல்லாம் உன் கைராசி सन् १९८०
ऒत्तैयटि पातैयिले (सन् १९८०या संकिपा) ஒத்தையடி பாதையிலே सन् १९८०
ऒरु कै ओचै (सन् १९८०या संकिपा) ஒரு கை ஓசை सन् १९८०
ऒरु तलै राकम् (सन् १९८०या संकिपा) ஒரு தலை ராகம் सन् १९८०
ऒरु मरत्तु पऱवैकळ् (सन् १९८०या संकिपा) ஒரு மரத்து பறவைகள் सन् १९८०
ऒरु वॆळ्ळाटु वेङ्कैयाकिऱतु (सन् १९८०या संकिपा) ஒரு வெள்ளாடு வேங்கையாகிறது सन् १९८०
ऒरे मुत्तम् (सन् १९८०या संकिपा) ஒரே முத்தம் सन् १९८०
ऒळि पिऱन्ततु (सन् १९८०या संकिपा) ஒளி பிறந்தது सन् १९८०
कण्णिल् तॆरियुम् कतैकळ् (सन् १९८०या संकिपा) கண்ணில் தெரியும் கதைகள் सन् १९८०
करटि (सन् १९८०या संकिपा) கரடி सन् १९८०
करुम्पुविल् (सन् १९८०या संकिपा) கரும்புவில் सन् १९८०
कल्लुक्कुळ् ईरम् (सन् १९८०या संकिपा) கல்லுக்குள் ஈரம் सन् १९८०
काटु (सन् १९८०या संकिपा) காடு सन् १९८०
कातल् कातल् कातल् (सन् १९८०या संकिपा) காதல் காதல் காதல் सन् १९८०
कातल् किळिकळ् (सन् १९८०या संकिपा) காதல் கிளிகள் सन् १९८०
कालम् पतिल् चॊल्लुम् (सन् १९८०या संकिपा) காலம் பதில் சொல்லும் सन् १९८०
किरामत्तु अत्तियायम् (सन् १९८०या संकिपा) கிராமத்து அத்தியாயம் सन् १९८०
कीता ऒरु चॆण्पकप्पू (सन् १९८०या संकिपा) கீதா ஒரு செண்பகப்பூ सन् १९८०
कुमरि पॆण्णिऩ् उळ्ळत्तिले (सन् १९८०या संकिपा) குமரி பெண்ணின் உள்ளத்திலே सन् १९८०
कुरु (सन् १९८०या संकिपा) குரு सन् १९८०
कुरुविक्कूटु (सन् १९८०या संकिपा) குருவிக்கூடு सन् १९८०
चरणम् जयप्पा (सन् १९८०या संकिपा) சரணம் ஜயப்பா सन् १९८०
चामन्तिप्पू (सन् १९८०या संकिपा) சாமந்திப்பூ सन् १९८०
चावित्तिरि (सन् १९८०या संकिपा) சாவித்திரி सन् १९८०
चिऩ्ऩ चिऩ्ऩ वीटु कट्टि (सन् १९८०या संकिपा) சின்ன சின்ன வீடு கட்டி सन् १९८०
चिऩ्ऩञ्चिऱु किळिये (सन् १९८०या संकिपा) சின்னஞ்சிறு கிளியே सन् १९८०
चुजाता (सन् १९८०या संकिपा) சுஜாதா सन् १९८०
चूलम् (सन् १९८०या संकिपा) சூலம் सन् १९८०
चौन्तर्यमे वरुक वरुक (सन् १९८०या संकिपा) சௌந்தர்யமே வருக வருக सन् १९८०
जम्पु (सन् १९८०या संकिपा) ஜம்பு सन् १९८०
जाऩि (सन् १९८०या संकिपा) ஜானி सन् १९८०
तऩिमरम् (सन् १९८०या संकिपा) தனிமரம் सन् १९८०
तरैयिल् पूत्त मलर् (सन् १९८०या संकिपा) தரையில் பூத்த மலர் सन् १९८०
तर्मराजा (सन् १९८०या संकिपा) தர்மராஜா सन् १९८०
तुणिवे तोऴऩ् (सन् १९८०या संकिपा) துணிவே தோழன் सन् १९८०
तूरत्तु इटि मुऴक्कम् (सन् १९८०या संकिपा) தூரத்து இடி முழக்கம் सन् १९८०
तॆय्वीक राकङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा) தெய்வீக ராகங்கள் सन् १९८०
तॆरु विळक्कु (सन् १९८०या संकिपा) தெரு விளக்கு सन् १९८०
तैप्पॊङ्कल् (सन् १९८०या संकिपा) தைப்பொங்கல் सन् १९८०
नट्चत्तिरम् (सन् १९८०या संकिपा) நட்சத்திரம் सन् १९८०
नतियै तेटि वन्त कटल् (सन् १९८०या संकिपा) நதியை தேடி வந்த கடல் सन् १९८०
नऩ्ऱिक्करङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा) நன்றிக்கரங்கள் सन् १९८०
नाऩ् नाऩे ताऩ् (सन् १९८०या संकिपा) நான் நானே தான் सन् १९८०
नाऩ् पोट्ट चवाल् (सन् १९८०या संकिपा) நான் போட்ட சவால் सन् १९८०
निऴल्कळ् (सन् १९८०या संकिपा) நிழல்கள் सन् १९८०
नीरोट्टम् (सन् १९८०या संकिपा) நீரோட்டம் सन् १९८०
नीर् निलम् नॆरुप्पु (सन् १९८०या संकिपा) நீர் நிலம் நெருப்பு सन् १९८०
नॆञ्चत्तै किळ्ळाते (सन् १९८०या संकिपा) நெஞ்சத்தை கிள்ளாதே सन् १९८०
पणम् पॆण् पाचम् (सन् १९८०या संकिपा) பணம் பெண் பாசம் सन् १९८०
पम्पाय् मॆयिल् १०९ (सन् १९८०या संकिपा) பம்பாய் மெயில் ௧௦௯ सन् १९८०
परुवत्तिऩ् वाचलिले (सन् १९८०या संकिपा) பருவத்தின் வாசலிலே सन् १९८०
पामा रुक्मणि (सन् १९८०या संकिपा) பாமா ருக்மணி सन् १९८०
पिल्ला (सन् १९८०या संकिपा) பில்லா सन् १९८०
पुतिय तोरणङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा) புதிய தோரணங்கள் सन् १९८०
पूट्टात पूट्टुकळ् (सन् १९८०या संकिपा) பூட்டாத பூட்டுகள் सन् १९८०
पॆण्णुक्कु यार् कावल् (सन् १९८०या संकिपा) பெண்ணுக்கு யார் காவல் सन् १९८०
पॊऩ्ऩकरम् (सन् १९८०या संकिपा) பொன்னகரம் सन् १९८०
पॊल्लातवऩ् (सन् १९८०या संकिपा) பொல்லாதவன் सन् १९८०
पौर्णमि निलविल् (सन् १९८०या संकिपा) பௌர்ணமி நிலவில் सन् १९८०
मङ्कल नायकि (सन् १९८०या संकिपा) மங்கல நாயகி सन् १९८०
मऩ्मत राकङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा) மன்மத ராகங்கள் सन् १९८०
मरिया मै टार्लिङ् (सन् १९८०या संकिपा) மரியா மை டார்லிங் सन् १९८०
मऱ्ऱवै नेरिल् (सन् १९८०या संकिपा) மற்றவை நேரில் सन् १९८०
मलर्कळे मलरुङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा) மலர்களே மலருங்கள் सन् १९८०
मलर्किऩ्ऱ परुवत्तिले (सन् १९८०या संकिपा) மலர்கின்ற பருவத்திலே सन् १९८०
मऴलैप्पट्टाळम् (सन् १९८०या संकिपा) மழலைப்பட்டாளம் सन् १९८०
मातवि वन्ताळ् (सन् १९८०या संकिपा) மாதவி வந்தாள் सन् १९८०
मीऩाट्चि (सन् १९८०या संकिपा) மீனாட்சி सन् १९८०
मुयलुक्कु मूऩु काल् (सन् १९८०या संकिपा) முயலுக்கு மூனு கால் सन् १९८०
मुरट्टुक्काळै (सन् १९८०या संकिपा) முரட்டுக்காளை सन् १९८०
मुऴु निलवु (सन् १९८०या संकिपा) முழு நிலவு सन् १९८०
मूटिपऩि (सन् १९८०या संकिपा) மூடிபனி सन् १९८०
मेकत्तुक्कुम् ताकमुण्टु (सन् १९८०या संकिपा) மேகத்துக்கும் தாகமுண்டு सन् १९८०
याकचालै (सन् १९८०या संकिपा) யாகசாலை सन् १९८०
रत्तपाचम् (सन् १९८०या संकिपा) ரத்தபாசம் सन् १९८०
रामऩ् परचुरामऩ् (सन् १९८०या संकिपा) ராமன் பரசுராமன் सन् १९८०
रामायि वयचुक्कु वन्तुट्टा (सन् १९८०या संकिपा) ராமாயி வயசுக்கு வந்துட்டா सन् १९८०
रिषिमूलम् (सन् १९८०या संकिपा) ரிஷிமூலம் सन् १९८०
रुचि कण्ट पूऩै (सन् १९८०या संकिपा) ருசி கண்ட பூனை सन् १९८०
वचन्त अऴैप्पुकळ् (सन् १९८०या संकिपा) வசந்த அழைப்புகள் सन् १९८०
वण्टिच्चक्करम् (सन् १९८०या संकिपा) வண்டிச்சக்கரம் सन् १९८०
वऱुमैयिऩ् निऱम् चिकप्पु (सन् १९८०या संकिपा) வறுமையின் நிறம் சிகப்பு सन् १९८०
वळ्ळिमयिल् (सन् १९८०या संकिपा) வள்ளிமயில் सन् १९८०
विस्वरूपम् (सन् १९८०या संकिपा) விஸ்வரூபம் सन् १९८०
वेटऩै तेटिय माऩ् (सन् १९८०या संकिपा) வேடனை தேடிய மான் सन् १९८०
वेलिताण्टिय वॆळ्ळाटु (सन् १९८०या संकिपा) வேலிதாண்டிய வெள்ளாடு सन् १९८०
स्रीतेवि (सन् १९८०या संकिपा) ஸ்ரீதேவி सन् १९८०
४७ नाट्कळ् (सन् १९८१या संकिपा) ௪௭ நாட்கள் सन् १९८१
अञ्चात नॆञ्चङ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा) அஞ்சாத நெஞ்சங்கள் सन् १९८१
अन्त ७ नाट्कळ् (सन् १९८१या संकिपा) அந்த ௭ நாட்கள் सन् १९८१
अन्ति मयक्कम् (सन् १९८१या संकिपा) அந்தி மயக்கம் सन् १९८१
अऩ्पुळ्ळ अत्ताऩ् (सन् १९८१या संकिपा) அன்புள்ள அத்தான் सन् १९८१
अऩ्ऱु मुतल् इऩ्ऱु वरै (सन् १९८१या संकिपा) அன்று முதல் இன்று வரை सन् १९८१
अमरकावियम् (सन् १९८१या संकिपा) அமரகாவியம் सन् १९८१
अरुम्पुकळ् (सन् १९८१या संकिपा) அரும்புகள் सन् १९८१
अर्त्तङ्कळ् आयिरम् (सन् १९८१या संकिपा) அர்த்தங்கள் ஆயிரம் सन् १९८१
अलैकळ् ओय्वतिल्लै (सन् १९८१या संकिपा) அலைகள் ஓய்வதில்லை सन् १९८१
अवचरक्कारि (सन् १९८१या संकिपा) அவசரக்காரி सन् १९८१
अवळुम् तायाऩाळ् (सन् १९८१या संकिपा) அவளும் தாயானாள் सन् १९८१
आटुकळ् नऩैकिऩ्ऱऩ (सन् १९८१या संकिपा) ஆடுகள் நனைகின்றன सन् १९८१
आरातऩै (सन् १९८१या संकिपा) ஆராதனை सन् १९८१
इऩ्ऱु पोय् नाळै वा (सन् १९८१या संकिपा) இன்று போய் நாளை வா सन् १९८१
इरयिल् पयणङ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा) இரயில் பயணங்கள் सन् १९८१
उतयमाकिऱतु (सन् १९८१या संकिपा) உதயமாகிறது सन् १९८१
ऎङ्क ऊरु कण्णकि (सन् १९८१या संकिपा) எங்க ஊரு கண்ணகி सन् १९८१
ऎङ्कम्मा मकाराणि (सन् १९८१या संकिपा) எங்கம்மா மகாராணி सन् १९८१
ऎऩक्काक कात्तिरु (सन् १९८१या संकिपा) எனக்காக காத்திரு सन् १९८१
ऎल्लाम् इऩ्प मयम् (सन् १९८१या संकिपा) எல்லாம் இன்ப மயம் सन् १९८१
ऒरु इरवु ऒरु पऱवै (सन् १९८१या संकिपा) ஒரு இரவு ஒரு பறவை सन् १९८१
ऒरुत्ति मट्टुम् करैयिऩिले (सन् १९८१या संकिपा) ஒருத்தி மட்டும் கரையினிலே सन् १९८१
कटल् मीऩ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा) கடல் மீன்கள் सन् १९८१
कटवुळिऩ् तीर्प्पु (सन् १९८१या संकिपा) கடவுளின் தீர்ப்பு सन् १९८१
कण्णाटि (सन् १९८१या संकिपा) கண்ணாடி सन् १९८१
कण्णीरिल् ऎऴुताते (सन् १९८१या संकिपा) கண்ணீரில் எழுதாதே सन् १९८१
कण्णीर् पूक्कळ् (सन् १९८१या संकिपा) கண்ணீர் பூக்கள் सन् १९८१
कऩ्ऩि मकमायि (सन् १९८१या संकिपा) கன்னி மகமாயி सन् १९८१
कऩ्ऩित्तीवु (सन् १९८१या संकिपा) கன்னித்தீவு सन् १९८१
करैयॆल्लाम् चॆण्पकप्पू (सन् १९८१या संकिपा) கரையெல்லாம் செண்பகப்பூ सन् १९८१
कर्जऩै (सन् १९८१या संकिपा) கர்ஜனை सन् १९८१
कल्तूण् (सन् १९८१या संकिपा) கல்தூண் सन् १९८१
कऴुकु (सन् १९८१या संकिपा) கழுகு सन् १९८१
कालम् ऒरु नाळ् माऱुम् (सन् १९८१या संकिपा) காலம் ஒரு நாள் மாறும் सन् १९८१
किळिञ्चल्कळ् (सन् १९८१या संकिपा) கிளிஞ்சல்கள் सन् १९८१
कीऴ्वाऩम् चिवक्कुम् (सन् १९८१या संकिपा) கீழ்வானம் சிவக்கும் सन् १९८१
कुटुम्पम् ऒरु कतम्पम् (सन् १९८१या संकिपा) குடும்பம் ஒரு கதம்பம் सन् १९८१
कुलक्कॊऴुन्तु (सन् १९८१या संकिपा) குலக்கொழுந்து सन् १९८१
कोट्टीस्वरऩ् मकऩ् (सन् १९८१या संकिपा) கோட்டீஸ்வரன் மகன் सन् १९८१
कोयिल् पुऱा (सन् १९८१या संकिपा) கோயில் புறா सन् १९८१
चङ्कर्लाल् (सन् १९८१या संकिपा) சங்கர்லால் सन् १९८१
चट्टम् ऒरु इरुट्टऱै (सन् १९८१या संकिपा) சட்டம் ஒரு இருட்டறை सन् १९८१
चवाल् (सन् १९८१या संकिपा) சவால் सन् १९८१
चातिक्कॊरु नीति (सन् १९८१या संकिपा) சாதிக்கொரு நீதி सन् १९८१
चिऩ्ऩमुळ् पॆरियमुळ् (सन् १९८१या संकिपा) சின்னமுள் பெரியமுள் सन् १९८१
चिवप्पु मल्लि (सन् १९८१या संकिपा) சிவப்பு மல்லி सन् १९८१
चुमै (सन् १९८१या संकिपा) சுமை सन् १९८१
चूऱावळि (सन् १९८१या संकिपा) சூறாவளி सन् १९८१
चॊर्क्कत्तिऩ् तिऱप्पु विऴा (सन् १९८१या संकिपा) சொர்க்கத்தின் திறப்பு விழா सन् १९८१
चॊल्लाते यारुम् केट्टाल् (सन् १९८१या संकिपा) சொல்லாதே யாரும் கேட்டால் सन् १९८१
टिक् टिक् टिक् (सन् १९८१या संकिपा) டிக் டிக் டிக் सन् १९८१
तण्णीर् तण्णीर् (सन् १९८१या संकिपा) தண்ணீர் தண்ணீர் सन् १९८१
तरैयिल् वाऴुम् मीऩ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा) தரையில் வாழும் மீன்கள் सन् १९८१
तिरुप्पङ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा) திருப்பங்கள் सन् १९८१
तिल्लु मुल्लु (सन् १९८१या संकिपा) தில்லு முல்லு सन् १९८१
ती (सन् १९८१या संकिपा) தீ सन् १९८१
तॆय्वत्तिरुमणङ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा) தெய்வத்திருமணங்கள் सन् १९८१
तेवि तरिचऩम् (सन् १९८१या संकिपा) தேவி தரிசனம் सन् १९८१
नण्टु (सन् १९८१या संकिपा) நண்டு सन् १९८१
नति ऒऩ्ऱु करै मूऩ्ऱु (सन् १९८१या संकिपा) நதி ஒன்று கரை மூன்று सन् १९८१
नल्लतु नटन्ते तीरुम् (सन् १९८१या संकिपा) நல்லது நடந்தே தீரும் सन् १९८१
नीति पिऴैत्ततु (सन् १९८१या संकिपा) நீதி பிழைத்தது सन् १९८१
नॆञ्चिल् ऒरु मुळ् (सन् १९८१या संकिपा) நெஞ்சில் ஒரு முள் सन् १९८१
नॆञ्चिल् तुणिविरुन्ताल् (सन् १९८१या संकिपा) நெஞ்சில் துணிவிருந்தால் सन् १९८१
नॆरुप्पिले पूत्त मलर् (सन् १९८१या संकिपा) நெருப்பிலே பூத்த மலர் सन् १९८१
नॆऱ्ऱिक्कण् (सन् १९८१या संकिपा) நெற்றிக்கண் सन् १९८१
नॆल्लिक्कऩि (सन् १९८१या संकिपा) நெல்லிக்கனி सन् १९८१
पट्टम् पतवि (सन् १९८१या संकिपा) பட்டம் பதவி सन् १९८१
पट्टम् पऱक्कट्टुम् (सन् १९८१या संकिपा) பட்டம் பறக்கட்டும் सन् १९८१
पऩिमलर् (सन् १९८१या संकिपा) பனிமலர் सन् १९८१
पऩ्ऩीर् पुष्पङ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा) பன்னீர் புஷ்பங்கள் सन् १९८१
पाक्कु वॆत्तलै (सन् १९८१या संकिपा) பாக்கு வெத்தலை सन् १९८१
पालनाकम्मा (सन् १९८१या संकिपा) பாலநாகம்மா सन् १९८१
पालैवऩच्चोलै (सन् १९८१या संकिपा) பாலைவனச்சோலை सन् १९८१
पुरन्तरताचर् (सन् १९८१या संकिपा) புரந்தரதாசர் सन् १९८१
पॆण्णिऩ् वाऴ्क्कै (सन् १९८१या संकिपा) பெண்ணின் வாழ்க்கை सन् १९८१
पॆण्मऩम् पेचुकिऱतु (सन् १९८१या संकिपा) பெண்மனம் பேசுகிறது सन् १९८१
पॊऩ्ऩऴकि (सन् १९८१या संकिपा) பொன்னழகி सन् १९८१
मकरन्तम् (सन् १९८१या संकिपा) மகரந்தம் सन् १९८१
मङ्कल लट्चुमि (सन् १९८१या संकिपा) மங்கல லட்சுமி सन् १९८१
मतुमलर् (सन् १९८१या संकिपा) மதுமலர் सन् १९८१
मयिल् (सन् १९८१या संकिपा) மயில் सन् १९८१
मवुऩयुत्तम् (सन् १९८१या संकिपा) மவுனயுத்தம் सन् १९८१
माटि वीट्टु एऴै (सन् १९८१या संकिपा) மாடி வீட்டு ஏழை सन् १९८१
मीण्टुम् कोकिला (सन् १९८१या संकिपा) மீண்டும் கோகிலா सन् १९८१
मीण्टुम् चन्तिप्पोम् (सन् १९८१या संकिपा) மீண்டும் சந்திப்போம் सन् १९८१
मोकऩप् पुऩ्ऩकै (सन् १९८१या संकिपा) மோகனப் புன்னகை सन् १९८१
मौऩ कीतङ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा) மௌன கீதங்கள் सन् १९८१
रत्तत्तिऩ् रत्तम् (सन् १९८१या संकिपा) ரத்தத்தின் ரத்தம் सन् १९८१
राज पार्वै (सन् १९८१या संकिपा) ராஜ பார்வை सन् १९८१
राजाङ्कम् (सन् १९८१या संकिपा) ராஜாங்கம் सन् १९८१
राणि (सन् १९८१या संकिपा) ராணி सन् १९८१
राणुव वीरऩ् (सन् १९८१या संकिपा) ராணுவ வீரன் सन् १९८१
राम् लट्चुमण् (सन् १९८१या संकिपा) ராம் லட்சுமண் सन् १९८१
लारि टिरैवर् राजाक्कण्णु (सन् १९८१या संकिपा) லாரி டிரைவர் ராஜாக்கண்ணு सन् १९८१
वचन्त कालम् (सन् १९८१या संकिपा) வசந்த காலம் सन् १९८१
वा इन्तप् पक्कम् (सन् १९८१या संकिपा) வா இந்தப் பக்கம் सन् १९८१
वाटकै वीटु (सन् १९८१या संकिपा) வாடகை வீடு सन् १९८१
विटियुम् वरै कात्तिरु (सन् १९८१या संकिपा) விடியும் வரை காத்திரு सन् १९८१
वॆळिच्चत्तिऱ्कु वाङ्क (सन् १९८१या संकिपा) வெளிச்சத்திற்கு வாங்க सन् १९८१
सत्य सुन्दरम् (सन् १९८१या संकिपा) ஸத்ய ஸுந்஦ரம் सन् १९८१
स्रीनिवाच कल्याणम् (सन् १९८१या संकिपा) ஸ்ரீநிவாச கல்யாணம் सन् १९८१
अक्ऩि चाट्चि (सन् १९८२या संकिपा) அக்னி சாட்சி सन् १९८२
अतिचयप् पिऱविकळ् (सन् १९८२या संकिपा) அதிசயப் பிறவிகள் सन् १९८२
अतु (सन् १९८२या संकिपा) அது सन् १९८२
अन्त रात्तिरिक्कु चाट्चियिल्लै (सन् १९८२या संकिपा) அந்த ராத்திரிக்கு சாட்சியில்லை सन् १९८२
अम्मा (सन् १९८२या संकिपा) அம்மா सन् १९८२
अर्च्चऩैप् पूक्कळ् (सन् १९८२या संकिपा) அர்ச்சனைப் பூக்கள் सन् १९८२
अऴकिय कण्णे (सन् १९८२या संकिपा) அழகிய கண்ணே सन् १९८२
अवऩुक्कु निकर् अवऩे (सन् १९८२या संकिपा) அவனுக்கு நிகர் அவனே सन् १९८२
अवळ् एऱ्ऱिय तीपम् (सन् १९८२या संकिपा) அவள் ஏற்றிய தீபம் सन् १९८२
अस्तिवारम् (सन् १९८२या संकिपा) அஸ்திவாரம் सन् १९८२
आकाय कङ्कै (सन् १९८२या संकिपा) ஆகாய கங்கை सन् १९८२
आट्टो राजा (सन् १९८२या संकिपा) ஆட்டோ ராஜா सन् १९८२
आऩन्त राकम् (सन् १९८२या संकिपा) ஆனந்த ராகம் सन् १९८२
आयिरम् मुत्तङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा) ஆயிரம் முத்தங்கள் सन् १९८२
इतयम् पेचुकिऱतु (सन् १९८२या संकिपा) இதயம் பேசுகிறது सन् १९८२
इतो वरुकिऱेऩ् (सन् १९८२या संकिपा) இதோ வருகிறேன் सन् १९८२
इऩियवळे वा (सन् १९८२या संकिपा) இனியவளே வா सन् १९८२
इरट्टै मऩितऩ् (सन् १९८२या संकिपा) இரட்டை மனிதன் सन् १९८२
इराकम् तेटुम् पल्लवि (सन् १९८२या संकिपा) இராகம் தேடும் பல்லவி सन् १९८२
इळञ्चोटिकळ् (सन् १९८२या संकिपा) இளஞ்சோடிகள் सन् १९८२
ईरविऴिक्कायङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा) ஈரவிழிக்காயங்கள் सन् १९८२
ऊरुक्कु ऒरु पिळ्ळै (सन् १९८२या संकिपा) ஊருக்கு ஒரு பிள்ளை सन् १९८२
ऊरुम् उऱवुम् (सन् १९८२या संकिपा) ஊரும் உறவும் सन् १९८२
ऎङ्केयो केट्ट कुरल् (सन् १९८२या संकिपा) எங்கேயோ கேட்ட குரல் सन् १९८२
ऎच्चिल् इरवुकळ् (सन् १९८२या संकिपा) எச்சில் இரவுகள் सन् १९८२
एऴावतु मऩितऩ् (सन् १९८२या संकिपा) ஏழாவது மனிதன் सन् १९८२
ऒरु वारिचु उरुवाकिऱतु (सन् १९८२या संकिपा) ஒரு வாரிசு உருவாகிறது सन् १९८२
ओम् चक्ति (सन् १९८२या संकिपा) ஓம் சக்தி सन् १९८२
कटवुळुक्कु ऒरु कटितम् (सन् १९८२या संकिपा) கடவுளுக்கு ஒரு கடிதம் सन् १९८२
कण्णे राता (सन् १९८२या संकिपा) கண்ணே ராதா सन् १९८२
कण्णोटु कण् (सन् १९८२या संकिपा) கண்ணோடு கண் सन् १९८२
कण्मणि पूङ्का (सन् १९८२या संकिपा) கண்மணி பூங்கா सन् १९८२
कऩवुकळ् कऱ्पऩैकळ् (सन् १९८२या संकिपा) கனவுகள் கற்பனைகள் सन् १९८२
करुटा चौक्कियमा (सन् १९८२या संकिपा) கருடா சௌக்கியமா सन् १९८२
कल्याण कालम् (सन् १९८२या संकिपा) கல்யாண காலம் सन् १९८२
कातलित्तु पार् (सन् १९८२या संकिपा) காதலித்து பார் सन् १९८२
कातल् ओवियम् (सन् १९८२या संकिपा) காதல் ஓவியம் सन् १९८२
कातोटुताऩ् नाऩ् पेचुवेऩ् (सन् १९८२या संकिपा) காதோடுதான் நான் பேசுவேன் सन् १९८२
कुप्पत्तुप् पॊऩ्ऩु (सन् १९८२या संकिपा) குப்பத்துப் பொன்னு सन् १९८२
कुरोतम् (सन् १९८२या संकिपा) குரோதம் सन् १९८२
केळ्वियुम् नाऩे पतिलुम् नाऩे (सन् १९८२या संकिपा) கேள்வியும் நானே பதிலும் நானே सन् १९८२
कोपुरङ्कळ् चाय्वतिल्लै (सन् १९८२या संकिपा) கோபுரங்கள் சாய்வதில்லை सन् १९८२
कोऴि कूवुतु (सन् १९८२या संकिपा) கோழி கூவுது सन् १९८२
चकलकला वल्लवऩ् (सन् १९८२या संकिपा) சகலகலா வல்லவன் सन् १९८२
चङ्किलि (सन् १९८२या संकिपा) சங்கிலி सन् १९८२
चट्टम् चिरिक्किऱतु (सन् १९८२या संकिपा) சட்டம் சிரிக்கிறது सन् १९८२
चिऩ्ऩञ्चिऱुचुकळ् (सन् १९८२या संकिपा) சின்னஞ்சிறுசுகள் सन् १९८२
चिम्ला स्पॆषल् (सन् १९८२या संकिपा) சிம்லா ஸ்பெஷல் सन् १९८२
चिवन्त कण्कळ् (सन् १९८२या संकिपा) சிவந்த கண்கள் सन् १९८२
टार्लिङ् टार्लिङ् टार्लिङ् (सन् १९८२या संकिपा) டார்லிங் டார்லிங் டார்லிங் सन् १९८२
तणियात ताकम् (सन् १९८२या संकिपा) தணியாத தாகம் सन् १९८२
तऩिकाट्टु राजा (सन् १९८२या संकिपा) தனிகாட்டு ராஜா सन् १९८२
ताम्पत्यम् ऒरु चङ्कीतम् (सन् १९८२या संकिपा) தாம்பத்யம் ஒரு சங்கீதம் सन् १९८२
ताय् मूकाम्पिकै (सन् १९८२या संकिपा) தாய் மூகாம்பிகை सन् १९८२
तियाकि (सन् १९८२या संकिपा) தியாகி सन् १९८२
तीरात विळैयाट्टु पिळ्ळै (सन् १९८२या संकिपा) தீராத விளையாட்டு பிள்ளை सन् १९८२
तीर्प्पु (सन् १९८२या संकिपा) தீர்ப்பு सन् १९८२
तीर्प्पुकळ् तिरुत्तपटलाम् (सन् १९८२या संकिपा) தீர்ப்புகள் திருத்தபடலாம் सन् १९८२
तुणै (सन् १९८२या संकिपा) துணை सन् १९८२
तुणैवि (सन् १९८२या संकिपा) துணைவி सन् १९८२
तूक्कु मेटै (सन् १९८२या संकिपा) தூக்கு மேடை सन् १९८२
तूऱल् निऩ्ऩु पोच्चु (सन् १९८२या संकिपा) தூறல் நின்னு போச்சு सन् १९८२
तेवियिऩ् तिरुविळैयाटल् (सन् १९८२या संकिपा) தேவியின் திருவிளையாடல் सन् १९८२
तॊट्टाल् चुटुम् (सन् १९८२या संकिपा) தொட்டால் சுடும் सन् १९८२
नटमाटुम् चिलैकळ् (सन् १९८२या संकिपा) நடமாடும் சிலைகள் सन् १९८२
नऩ्ऱि मीण्टुम् वरुक (सन् १९८२या संकिपा) நன்றி மீண்டும் வருக सन् १९८२
नम्पिऩाल् नम्पुङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा) நம்பினால் நம்புங்கள் सन् १९८२
नलन्ताऩा (सन् १९८२या संकिपा) நலந்தானா सन् १९८२
नाटोटि चिलैकळ् (सन् १९८२या संकिपा) நாடோடி சிலைகள் सन् १९८२
नाटोटि राजा (सन् १९८२या संकिपा) நாடோடி ராஜா सन् १९८२
नाऩ् कुटितुक्कॊण्टिरुप्पेऩ् (सन् १९८२या संकिपा) நான் குடிதுக்கொண்டிருப்பேன் सन् १९८२
नायक्करिऩ् मकळ् (सन् १९८२या संकिपा) நாயக்கரின் மகள் सन् १९८२
निजङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा) நிஜங்கள் सन् १९८२
निऩैवॆल्लाम् नित्या (सन् १९८२या संकिपा) நினைவெல்லாம் நித்யா सन् १९८२
निऴल् चुटुवतिल्लै (सन् १९८२या संकिपा) நிழல் சுடுவதில்லை सन् १९८२
निऴल् तेटुम् नॆञ्चङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा) நிழல் தேடும் நெஞ்சங்கள் सन् १९८२
नीति तेवऩ् मयक्कम् (सन् १९८२या संकिपा) நீதி தேவன் மயக்கம் सन् १९८२
नॆञ्चङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा) நெஞ்சங்கள் सन् १९८२
नॆञ्चिल् ऒरु राकम् (सन् १९८२या संकिपा) நெஞ்சில் ஒரு ராகம் सन् १९८२
नेरम् वन्ताच्चु (सन् १९८२या संकिपा) நேரம் வந்தாச்சு सन् १९८२
पकटै पऩ्ऩिरॆण्टु (सन् १९८२या संकिपा) பகடை பன்னிரெண்டு सन् १९८२
पक्कत्तु वीट्टु रोजा (सन् १९८२या संकिपा) பக்கத்து வீட்டு ரோஜா सन् १९८२
पञ्चवर्णम् (सन् १९८२या संकिपा) பஞ்சவர்ணம் सन् १९८२
पट्टणत्तु राजाक्कळ् (सन् १९८२या संकिपा) பட்டணத்து ராஜாக்கள் सन् १९८२
पण्णैपुरत्तु पाण्टवर्कळ् (सन् १९८२या संकिपा) பண்ணைபுரத்து பாண்டவர்கள் सन् १९८२
पयणङ्कळ् मुटिवतिल्लै (सन् १९८२या संकिपा) பயணங்கள் முடிவதில்லை सन् १९८२
परीट्चैक्कु नेरमाच्चु (सन् १९८२या संकिपा) பரீட்சைக்கு நேரமாச்சு सन् १९८२
पार्वैयिऩ् मऱुपक्कम् (सन् १९८२या संकिपा) பார்வையின் மறுபக்கம் सन् १९८२
पुतुक्कवितै (सन् १९८२या संकिपा) புதுக்கவிதை सन् १९८२
पूम् पूम् माटु (सन् १९८२या संकिपा) பூம் பூம் மாடு सन् १९८२
पॊय् चाट्चि (सन् १९८२या संकिपा) பொய் சாட்சி सन् १९८२
पोक्किरि राजा (सन् १९८२या संकिपा) போக்கிரி ராஜா सन् १९८२
मकऩे मकऩे (सन् १९८२या संकिपा) மகனே மகனே सन् १९८२
मञ्चळ् निला (सन् १९८२या संकिपा) மஞ்சள் நிலா सन् १९८२
मणल् कयिऱु (सन् १९८२या संकिपा) மணல் கயிறு सन् १९८२
मरुमकळे वाऴ्क (सन् १९८२या संकिपा) மருமகளே வாழ்க सन् १९८२
मातुळै मुत्तुक्कळ् (सन् १९८२या संकिपा) மாதுளை முத்துக்கள் सन् १९८२
माऩामतुरै (सन् १९८२या संकिपा) மானாமதுரை सन् १९८२
मामियारा मरुमकळा (सन् १९८२या संकिपा) மாமியாரா மருமகளா सन् १९८२
मुऱैप्पॊऩ्ऩु (सन् १९८२या संकिपा) முறைப்பொன்னு सन् १९८२
मुळ् इल्लात रोजा (सन् १९८२या संकिपा) முள் இல்லாத ரோஜா सन् १९८२
मूऩ्ऱु मुकम् (सन् १९८२या संकिपा) மூன்று முகம் सन् १९८२
मॆट्टि (सन् १९८२या संकिपा) மெட்டி सन् १९८२
रङ्का (सन् १९८२या संकिपा) ரங்கா सन् १९८२
राकपन्तङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा) ராகபந்தங்கள் सन् १९८२
राणित्तेऩी (सन् १९८२या संकिपा) ராணித்தேனீ सन् १९८२
लाट्टरि टिक्कॆट् (सन् १९८२या संकिपा) லாட்டரி டிக்கெட் सन् १९८२
वचन्तत्तिल् ऒरु नाळ् (सन् १९८२या संकिपा) வசந்தத்தில் ஒரு நாள் सन् १९८२
वटिवङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा) வடிவங்கள் सन् १९८२
वटैमालै (सन् १९८२या संकिपा) வடைமாலை सन् १९८२
वा कण्णा वा (सन् १९८२या संकिपा) வா கண்ணா வா सन् १९८२
वालिपमे वा (सन् १९८२या संकिपा) வாலிபமே வா सन् १९८२
वाऴ्वे मायम् (सन् १९८२या संकिपा) வாழ்வே மாயம் सन् १९८२
वॆऱ्ऱि नमते (सन् १९८२या संकिपा) வெற்றி நமதே सन् १९८२
वेटिक्कै मऩितर्कळ् (सन् १९८२या संकिपा) வேடிக்கை மனிதர்கள் सन् १९८२
स्परिचम् (सन् १९८२या संकिपा) ஸ்பரிசம் सन् १९८२
हिट्लर् उमानात् (सन् १९८२या संकिपा) ஹிட்லர் உமாநாத் सन् १९८२
अटुत्त वारिचु (सन् १९८३या संकिपा) அடுத்த வாரிசு सन् १९८३
अण्णे अण्णे (सन् १९८३या संकिपा) அண்ணே அண்ணே सन् १९८३
अऩल् काऱ्ऱु (सन् १९८३या संकिपा) அனல் காற்று सन् १९८३
अन्त चिल नाट्कळ् (सन् १९८३या संकिपा) அந்த சில நாட்கள் सन् १९८३
अपूर्व चकोतरिकळ् (सन् १९८३या संकिपा) அபூர்வ சகோதரிகள் सन् १९८३
अलैपायुम् नॆञ्चङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा) அலைபாயும் நெஞ்சங்கள் सन् १९८३
आऩन्त कुम्मि (सन् १९८३या संकिपा) ஆனந்த கும்மி सन् १९८३
आयिरम् निलवे वा (सन् १९८३या संकिपा) ஆயிரம் நிலவே வா सन् १९८३
इतु ऎङ्क नाटु (सन् १९८३या संकिपा) இது எங்க நாடு सन् १९८३
इऩिमै इतो इतो (सन् १९८३या संकिपा) இனிமை இதோ இதோ सन् १९८३
इऩ्ऱु नी नाळै नाऩ् (सन् १९८३या संकिपा) இன்று நீ நாளை நான் सन् १९८३
इळमै कालङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा) இளமை காலங்கள் सन् १९८३
इळैय पिऱविकळ् (सन् १९८३या संकिपा) இளைய பிறவிகள் सन् १९८३
उण्मैकळ् (सन् १९८३या संकिपा) உண்மைகள் सन् १९८३
उयिरुळ्ळवरै उषा (सन् १९८३या संकिपा) உயிருள்ளவரை உஷா सन् १९८३
उऱङ्कात निऩैवुकळ् (सन् १९८३या संकिपा) உறங்காத நினைவுகள் सन् १९८३
उरुवङ्कळ् माऱलाम् (सन् १९८३या संकिपा) உருவங்கள் மாறலாம் सन् १९८३
ऎङ्कळलालुम् मुटियुम् (सन् १९८३या संकिपा) எங்களலாலும் முடியும் सन् १९८३
ऎऩ् आचै उऩ्ऩोटुताऩ् (सन् १९८३या संकिपा) என் ஆசை உன்னோடுதான் सन् १९८३
ऎऩ्ऩै पार् ऎऩ् अऴकै पार् (सन् १९८३या संकिपा) என்னை பார் என் அழகை பார் सन् १९८३
ऒप्पन्तम् (सन् १९८३या संकिपा) ஒப்பந்தம் सन् १९८३
ऒरु इन्तिय कऩवु (सन् १९८३या संकिपा) ஒரு இந்திய கனவு सन् १९८३
ऒरु ओटै नतियाकिऱतु (सन् १९८३या संकिपा) ஒரு ஓடை நதியாகிறது सन् १९८३
ऒरु कै पार्प्पोम् (सन् १९८३या संकिपा) ஒரு கை பார்ப்போம் सन् १९८३
ऒरु पुल्लाङ्कुऴल् अटुप्पूतुकिऱतु (सन् १९८३या संकिपा) ஒரு புல்லாங்குழல் அடுப்பூதுகிறது सन् १९८३
कचप्पुम् इऩिप्पुम् (सन् १९८३या संकिपा) கசப்பும் இனிப்பும் सन् १९८३
कण् चिवन्ताल् मण् चिवक्कुम् (सन् १९८३या संकिपा) கண் சிவந்தால் மண் சிவக்கும் सन् १९८३
कळ् वटियुम् पूक्कळ् (सन् १९८३या संकिपा) கள் வடியும் பூக்கள் सन् १९८३
कामऩ् पण्टिकै (सन् १९८३या संकिपा) காமன் பண்டிகை सन् १९८३
काष्मीर् कातलि (सन् १९८३या संकिपा) காஷ்மீர் காதலி सन् १९८३
किरामत्तु किळिकळ् (सन् १९८३या संकिपा) கிராமத்து கிளிகள் सन् १९८३
कैवरिचै (सन् १९८३या संकिपा) கைவரிசை सन् १९८३
कॊक्करको (सन् १९८३या संकिपा) கொக்கரகோ सन् १९८३
चट्टत्तुक्कु ऒरु चवाल् (सन् १९८३या संकिपा) சட்டத்துக்கு ஒரு சவால் सन् १९८३
चट्टम् (सन् १९८३या संकिपा) சட்டம் सन् १९८३
चन्तिप्पु (सन् १९८३या संकिपा) சந்திப்பு सन् १९८३
चम्चारम् ऎऩ्पतु वीणै (सन् १९८३या संकिपा) சம்சாரம் என்பது வீணை सन् १९८३
चरणालयम् (सन् १९८३या संकिपा) சரணாலயம் सन् १९८३
चष्टिविरतम् (सन् १९८३या संकिपा) சஷ்டிவிரதம் सन् १९८३
चाट्चि (सन् १९८३या संकिपा) சாட்சி सन् १९८३
चाट्टै इल्लात पम्परम् (सन् १९८३या संकिपा) சாட்டை இல்லாத பம்பரம் सन् १९८३
चिल्क् चिल्क् चिल्क् (सन् १९८३या संकिपा) சில்க் சில்க் சில்க் सन् १९८३
चिवप्पु चीरियऩ् (सन् १९८३या संकिपा) சிவப்பு சீரியன் सन् १९८३
चीरुम् चिङ्कङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा) சீரும் சிங்கங்கள் सन् १९८३
चुप मुकूर्त्तम् (सन् १९८३या संकिपा) சுப முகூர்த்தம் सन् १९८३
चुमङ्कलि (सन् १९८३या संकिपा) சுமங்கலி सन् १९८३
चूरक्कोट्टै चिङ्कक्कुट्टि (सन् १९८३या संकिपा) சூரக்கோட்டை சிங்கக்குட்டி सन् १९८३
चूरप्पुलि (सन् १९८३या संकिपा) சூரப்புலி सन् १९८३
जोति (सन् १९८३या संकिपा) ஜோதி सन् १९८३
टौरि कल्याणम् (सन् १९८३या संकिपा) டௌரி கல்யாணம் सन् १९८३
तङ्क मकऩ् (सन् १९८३या संकिपा) தங்க மகன் सन् १९८३
तङ्कैकोर् कीतम् (सन् १९८३या संकिपा) தங்கைகோர் கீதம் सन् १९८३
तण्टिक्कप्पट्ट नियाजङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा) தண்டிக்கப்பட்ட நியாஜங்கள் सन् १९८३
तम्पतिकळ् (सन् १९८३या संकिपा) தம்பதிகள் सन् १९८३
ताय् वीटु (सन् १९८३या संकिपा) தாய் வீடு सन् १९८३
तुटिक्कुम् करङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा) துடிக்கும் கரங்கள் सन् १९८३
तूङ्कात कण्णिऩ्ऱु ऒऩ्ऱु (सन् १९८३या संकिपा) தூங்காத கண்ணின்று ஒன்று सन् १९८३
तूङ्काते तम्पि तूङ्काते (सन् १९८३या संकिपा) தூங்காதே தம்பி தூங்காதே सन् १९८३
तूरम् अतिकमिल्लै (सन् १९८३या संकिपा) தூரம் அதிகமில்லை सन् १९८३
तोटि राकम् (सन् १९८३या संकिपा) தோடி ராகம் सन् १९८३
नाऩ् उऩ्ऩॆ निऩैच्चेऩ् (सन् १९८३या संकिपा) நான் உன்னெ நினைச்சேன் सन् १९८३
नाऩ् चूटिय मलर् (सन् १९८३या संकिपा) நான் சூடிய மலர் सन् १९८३
नालु पेरुक्कु नऩ्ऱि (सन् १९८३या संकिपा) நாலு பேருக்கு நன்றி सन् १९८३
नीतिपति (सन् १९८३या संकिपा) நீதிபதி सन् १९८३
नीऱुपूत्त नॆरुप्पु (सन् १९८३या संकिपा) நீறுபூத்த நெருப்பு सन् १९८३
नॆञ्चमॆल्लाम् नीये (सन् १९८३या संकिपा) நெஞ்சமெல்லாம் நீயே सन् १९८३
नॆञ्चोटु नॆञ्चम् (सन् १९८३या संकिपा) நெஞ்சோடு நெஞ்சம் सन् १९८३
पकवतिपुरम् रयिल्वेकेट् (सन् १९८३या संकिपा) பகவதிபுரம் ரயில்வேகேட் सन् १९८३
पक्त तुरुवमार्क्कण्टेयऩ् (सन् १९८३या संकिपा) பக்த துருவமார்க்கண்டேயன் सन् १९८३
पायुम् पुलि (सन् १९८३या संकिपा) பாயும் புலி सन् १९८३
पिरम्मचारिकळ् (सन् १९८३या संकिपा) பிரம்மசாரிகள் सन् १९८३
पुत्तिचालिप् पैत्तियङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा) புத்திசாலிப் பைத்தியங்கள் सन् १९८३
पॆण्मैयिऩ् उण्मै (सन् १९८३या संकिपा) பெண்மையின் உண்மை सन् १९८३
पॊय्क्काल् कुतिरै (सन् १९८३या संकिपा) பொய்க்கால் குதிரை सन् १९८३
पोलीस् पोलीस् (सन् १९८३या संकिपा) போலீஸ் போலீஸ் सन् १९८३
मण्वाचऩै (सन् १९८३या संकिपा) மண்வாசனை सन् १९८३
मऩैवि चॊल्ले मन्तिरम् (सन् १९८३या संकिपा) மனைவி சொல்லே மந்திரம் सन् १९८३
मलैयूर् मम्पट्टियाऩ् (सन् १९८३या संकिपा) மலையூர் மம்பட்டியான் सन् १९८३
माऱुपट्ट्ट कोणङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा) மாறுபட்ட்ட கோணங்கள் सन् १९८३
मिरुतङ्क चक्करवर्त्ति (सन् १९८३या संकिपा) மிருதங்க சக்கரவர்த்தி सन् १९८३
मुत्तु ऎङ्कळ् चॊत्तु (सन् १९८३या संकिपा) முத்து எங்கள் சொத்து सन् १९८३
मुन्ताऩै मुटिच्चु (सन् १९८३या संकिपा) முந்தானை முடிச்சு सन् १९८३
मूऩ्ऱाम् पिऱै (सन् १९८३या संकिपा) மூன்றாம் பிறை सन् १९८३
मॆल्ल पेचुङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा) மெல்ல பேசுங்கள் सन् १९८३
यामिरुक्क पयमेऩ् (सन् १९८३या संकिपा) யாமிருக்க பயமேன் सन् १९८३
युकतर्मम् (सन् १९८३या संकिपा) யுகதர்மம் सन् १९८३
युत्त काण्टम् (सन् १९८३या संकिपा) யுத்த காண்டம் सन् १९८३
रत्तकाट्टेरियिऩ् मर्म माळिकै (सन् १९८३या संकिपा) ரத்தகாட்டேரியின் மர்ம மாளிகை सन् १९८३
राकङ्कळ् माऱुवतिल्लै (सन् १९८३या संकिपा) ராகங்கள் மாறுவதில்லை सन् १९८३
वळर्त्तकटा (सन् १९८३या संकिपा) வளர்த்தகடா सन् १९८३
विलियऩूर् माता (सन् १९८३या संकिपा) விலியனூர் மாதா सन् १९८३
वीट्टिले रामऩ् वॆळियिले किरुष्णऩ् (सन् १९८३या संकिपा) வீட்டிலே ராமன் வெளியிலே கிருஷ்ணன் सन् १९८३
वॆळ्ळै रोजा (सन् १९८३या संकिपा) வெள்ளை ரோஜா सन् १९८३
२४ मणि नेरम् (सन् १९८४या संकिपा) ௨௪ மணி நேரம் सन् १९८४
अच्चमिल्लै अच्चमिल्लै (सन् १९८४या संकिपा) அச்சமில்லை அச்சமில்லை सन् १९८४
अन्त उऱवुक्कु चाट्चि (सन् १९८४या संकिपा) அந்த உறவுக்கு சாட்சி सन् १९८४
अन्त जूऩ् पतिऩाऱाम् नाळ् (सन् १९८४या संकिपा) அந்த ஜூன் பதினாறாம் நாள் सन् १९८४
अऩ्पुळ्ळ मलरे (सन् १९८४या संकिपा) அன்புள்ள மலரே सन् १९८४
अऩ्पुळ्ळ रजिऩिकान्त् (सन् १९८४या संकिपा) அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் सन् १९८४
अऩ्पे ओटिवा (सन् १९८४या संकिपा) அன்பே ஓடிவா सन् १९८४
अम्पिकै नेरिल् वन्ताळ् (सन् १९८४या संकिपा) அம்பிகை நேரில் வந்தாள் सन् १९८४
अम्मा इरुक्का (सन् १९८४या संकिपा) அம்மா இருக்கா सन् १९८४
अऴकु (सन् १९८४या संकिपा) அழகு सन् १९८४
आत्तोर आत्ता (सन् १९८४या संकिपा) ஆத்தோர ஆத்தா सन् १९८४
आयिरम् कैकळ् (सन् १९८४या संकिपा) ஆயிரம் கைகள் सन् १९८४
आलय तीपम् (सन् १९८४या संकिपा) ஆலய தீபம் सन् १९८४
इङ्केयुम् ऒरु कङ्कै (सन् १९८४या संकिपा) இங்கேயும் ஒரு கங்கை सन् १९८४
इतु ऎङ्क पूमि (सन् १९८४या संकिपा) இது எங்க பூமி सन् १९८४
इरुमेतैकळ् (सन् १९८४या संकिपा) இருமேதைகள் सन् १९८४
उङ्क वीट्टु पिळ्ळै (सन् १९८४या संकिपा) உங்க வீட்டு பிள்ளை सन् १९८४
उऩ्ऩै नाऩ् चन्तित्तेऩ् (सन् १९८४या संकिपा) உன்னை நான் சந்தித்தேன் सन् १९८४
उऱवै कात्त किळि (सन् १९८४या संकिपा) உறவை காத்த கிளி सन् १९८४
उळ्ळम् उरुकुतटि (सन् १९८४या संकिपा) உள்ளம் உருகுதடி सन् १९८४
ऊमै जऩङ्कळ् (सन् १९८४या संकिपा) ஊமை ஜனங்கள் सन् १९८४
ऊरुक्कु उपतेचम् (सन् १९८४या संकिपा) ஊருக்கு உபதேசம் सन् १९८४
ऎऩक्कुळ् ऒरुवऩ् (सन् १९८४या संकिपा) எனக்குள் ஒருவன் सन् १९८४
ऎऴुतात चट्टङ्कळ् (सन् १९८४या संकिपा) எழுதாத சட்டங்கள் सन् १९८४
एतो मोकम् (सन् १९८४या संकिपा) ஏதோ மோகம் सन् १९८४
ओ माऩे माऩे (सन् १९८४या संकिपा) ஓ மானே மானே सन् १९८४
ओचै (सन् १९८४या संकिपा) ஓசை सन् १९८४
कटमै (सन् १९८४या संकिपा) கடமை सन् १९८४
कल्याण कऩवुकळ् (सन् १९८४या संकिपा) கல்யாண கனவுகள் सन् १९८४
कातुल पू (सन् १९८४या संकिपा) காதுல பூ सन् १९८४
कावल् कैतिकळ् (सन् १९८४या संकिपा) காவல் கைதிகள் सन् १९८४
कुटुम्पम् (सन् १९८४या संकिपा) குடும்பம் सन् १९८४
कुयिले कुयिले (सन् १९८४या संकिपा) குயிலே குயிலே सन् १९८४
कुऴन्तै एचु (सन् १९८४या संकिपा) குழந்தை ஏசு सन् १९८४
कुवा कुवा वात्तुक्कळ् (सन् १९८४या संकिपा) குவா குவா வாத்துக்கள் सन् १९८४
कै कॊटुक्कुम् कै (सन् १९८४या संकिपा) கை கொடுக்கும் கை सन् १९८४
कैराचिक्कारऩ् (सन् १९८४या संकिपा) கைராசிக்காரன் सन् १९८४
कॊम्पेऱिमूक्कऩ् (सन् १९८४या संकिपा) கொம்பேறிமூக்கன் सन् १९८४
चङ्कनातम् (सन् १९८४या संकिपा) சங்கநாதம் सन् १९८४
चङ्करि (सन् १९८४या संकिपा) சங்கரி सन् १९८४
चट्टत्तै तिरुत्तुङ्कळ् (सन् १९८४या संकिपा) சட்டத்தை திருத்துங்கள் सन् १९८४
चत्तियम् नीये (सन् १९८४या संकिपा) சத்தியம் நீயே सन् १९८४
चरित्तिर नायकऩ् (सन् १९८४या संकिपा) சரித்திர நாயகன் सन् १९८४
चान्ति मुकूर्त्तम् (सन् १९८४या संकिपा) சாந்தி முகூர்த்தம் सन् १९८४
चिम्म चॊप्पणम् (सन् १९८४या संकिपा) சிம்ம சொப்பணம் सन् १९८४
चिरञ्चीवि (सन् १९८४या संकिपा) சிரஞ்சீவி सन् १९८४
चिऱै (सन् १९८४या संकिपा) சிறை सन् १९८४
चुक्रतिचै (सन् १९८४या संकिपा) சுக்ரதிசை सन् १९८४
चुमङ्कलिक्कोलम् (सन् १९८४या संकिपा) சுமங்கலிக்கோலம் सन् १९८४
जऩवरि १ (सन् १९८४या संकिपा) ஜனவரி ௧ सन् १९८४
तङ्कक्कोप्पै (सन् १९८४या संकिपा) தங்கக்கோப்பை सन् १९८४
तङ्कमटि तङ्कम् (सन् १९८४या संकिपा) தங்கமடி தங்கம் सन् १९८४
तम्पिक्कु ऎन्त ऊरु (सन् १९८४या संकिपा) தம்பிக்கு எந்த ஊரு सन् १९८४
तराचु (सन् १९८४या संकिपा) தராசு सन् १९८४
तर्मकर्त्ता (सन् १९८४या संकिपा) தர்மகர்த்தா सन् १९८४
तलैयणै मन्तिरम् (सन् १९८४या संकिपा) தலையணை மந்திரம் सन् १९८४
तावणिक् कऩवुकळ् (सन् १९८४या संकिपा) தாவணிக் கனவுகள் सन् १९८४
तिरुट्टु राजाक्कळ् (सन् १९८४या संकिपा) திருட்டு ராஜாக்கள் सन् १९८४
तिरुप्पम् (सन् १९८४या संकिपा) திருப்பம் सन् १९८४
तीर्प्पु ऎऩ् कैयिल् (सन् १९८४या संकिपा) தீர்ப்பு என் கையில் सन् १९८४
तेऩ् कूटु (सन् १९८४या संकिपा) தேன் கூடு सन् १९८४
तेऩ् चिट्टुकळ् (सन् १९८४या संकिपा) தேன் சிட்டுகள் सन् १९८४
तेवि चिऱी तेवि (सन् १९८४या संकिपा) தேவி சிறீ தேவி सन् १९८४
नऩ्ऱि (सन् १९८४या संकिपा) நன்றி सन् १९८४
नलम् नलमऱिय आवल् (सन् १९८४या संकिपा) நலம் நலமறிய ஆவல் सन् १९८४
नल्ल नाळ् (सन् १९८४या संकिपा) நல்ல நாள் सन् १९८४
नल्लवऩुक्कु नल्लवऩ् (सन् १९८४या संकिपा) நல்லவனுக்கு நல்லவன் सन् १९८४
नाणयम् इल्लात नाणयम् (सन् १९८४या संकिपा) நாணயம் இல்லாத நாணயம் सन् १९८४
नाऩ् पाटुम् पाटल् (सन् १९८४या संकिपा) நான் பாடும் பாடல் सन् १९८४
नाऩ् मकाऩ् अल्ल (सन् १९८४या संकिपा) நான் மகான் அல்ல सन् १९८४
नाळै उऩतु नाळ् (सन् १९८४या संकिपा) நாளை உனது நாள் सन् १९८४
निच्चयम् (सन् १९८४या संकिपा) நிச்சயம் सन् १९८४
निऩैवुकळ् (सन् १९८४या संकिपा) நினைவுகள் सन् १९८४
नियायम् (सन् १९८४या संकिपा) நியாயம் सन् १९८४
नियायम् केट्किऱेऩ् (सन् १९८४या संकिपा) நியாயம் கேட்கிறேன் सन् १९८४
निरपराति (सन् १९८४या संकिपा) நிரபராதி सन् १९८४
निलवु चुटुवतिल्लै (सन् १९८४या संकिपा) நிலவு சுடுவதில்லை सन् १९८४
नी तॊटुम्पोतु (सन् १९८४या संकिपा) நீ தொடும்போது सन् १९८४
नीङ्कळ् केट्टवै (सन् १९८४या संकिपा) நீங்கள் கேட்டவை सन् १९८४
नीतिक्कु ऒरु पॆण् (सन् १९८४या संकिपा) நீதிக்கு ஒரு பெண் सन् १९८४
नूऱावतु नाळ् (सन् १९८४या संकिपा) நூறாவது நாள் सन् १९८४
नॆञ्चत्तै अळ्ळित्ता (सन् १९८४या संकिपा) நெஞ்சத்தை அள்ளித்தா सन् १९८४
नॆरुप्पुक्कुळ् ईरम् (सन् १९८४या संकिपा) நெருப்புக்குள் ஈரம் सन् १९८४
नेरम् नल्ल नेरम् (सन् १९८४या संकिपा) நேரம் நல்ல நேரம் सन् १९८४
पिरियमुटऩ् पिरपु (सन् १९८४या संकिपा) பிரியமுடன் பிரபு सन् १९८४
पिळ्ळैयार् (सन् १९८४या संकिपा) பிள்ளையார் सन् १९८४
पुतिय चङ्कमम् (सन् १९८४या संकिपा) புதிய சங்கமம் सन् १९८४
पुतियवऩ् (सन् १९८४या संकिपा) புதியவன் सन् १९८४
पुतुमैप्पॆण् (सन् १९८४या संकिपा) புதுமைப்பெண் सन् १९८४
पुयल् कटन्त पूमि (सन् १९८४या संकिपा) புயல் கடந்த பூமி सन् १९८४
पूविलङ्कु (सन् १९८४या संकिपा) பூவிலங்கு सन् १९८४
पेय् वीटु (सन् १९८४या संकिपा) பேய் வீடு सन् १९८४
पॊण्णु पिटिच्चिरुक्कु (सन् १९८४या संकिपा) பொண்ணு பிடிச்சிருக்கு सन् १९८४
पॊऴुतु विटिञ्चाच्चु (सन् १९८४या संकिपा) பொழுது விடிஞ்சாச்சு सन् १९८४
मकुटि (सन् १९८४या संकिपा) மகுடி सन् १९८४
मण्चोरु (सन् १९८४या संकिपा) மண்சோரு सन् १९८४
मतुरै चूरऩ् (सन् १९८४या संकिपा) மதுரை சூரன் सन् १९८४
मऩ्मत राजाक्कळ् (सन् १९८४या संकिपा) மன்மத ராஜாக்கள் सन् १९८४
मामऩ् मच्चाऩ् (सन् १९८४या संकिपा) மாமன் மச்சான் सन् १९८४
माऱ्ऱाऩ् तोट्टत्तु मल्लिकै (सन् १९८४या संकिपा) மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகை सन् १९८४
मुटिवल्ल आरम्पम् (सन् १९८४या संकिपा) முடிவல்ல ஆரம்பம் सन् १९८४
मॆट्रास् वात्तियार् (सन् १९८४या संकिपा) மெட்ராஸ் வாத்தியார் सन् १९८४
राजतन्तिरम् (सन् १९८४या संकिपा) ராஜதந்திரம் सन् १९८४
राजा वीट्टु कण्णुक्कुट्टि (सन् १९८४या संकिपा) ராஜா வீட்டு கண்ணுக்குட்டி सन् १९८४
रुचि (सन् १९८४या संकिपा) ருசி सन् १९८४
वम्च विळक्कु (सन् १९८४या संकिपा) வம்ச விளக்கு सन् १९८४
वाङ्क माप्पिळ्ळै वाङ्क (सन् १९८४या संकिपा) வாங்க மாப்பிள்ளை வாங்க सन् १९८४
वाय्च्चॊल्लिल् वीरऩटि (सन् १९८४या संकिपा) வாய்ச்சொல்லில் வீரனடி सन् १९८४
वाय्प्पन्तल् (सन् १९८४या संकिपा) வாய்ப்பந்தல் सन् १९८४
वाऴ्क्कै (सन् १९८४या संकिपा) வாழ்க்கை सन् १९८४
विति (सन् १९८४या संकिपा) விதி सन् १९८४
वीट्टुक्कु ऒरु कण्णकि (सन् १९८४या संकिपा) வீட்டுக்கு ஒரு கண்ணகி सन् १९८४
वॆळ्ळै पुऱा ऒऩ्ऱु (सन् १९८४या संकिपा) வெள்ளை புறா ஒன்று सन् १९८४
वेङ्कैयिऩ् मैन्तऩ् (सन् १९८४या संकिपा) வேங்கையின் மைந்தன் सन् १९८४
वैतेकि कात्तिरुन्ताळ् (सन् १९८४या संकिपा) வைதேகி காத்திருந்தாள் सन् १९८४
अटुत्तात्तु आल्पर्ट् (सन् १९८५या संकिपा) அடுத்தாத்து ஆல்பர்ட் सन् १९८५
अन्त ऒरु निमिटम् (सन् १९८५या संकिपा) அந்த ஒரு நிமிடம் सन् १९८५
अन्तस्तु (सन् १९८५या संकिपा) அந்தஸ்து सन् १९८५
अऩ्ऩै पूमि (सन् १९८५या संकिपा) அன்னை பூமி सन् १९८५
अऩ्पिऩ् मुकवरि (सन् १९८५या संकिपा) அன்பின் முகவரி सन् १९८५
अमुतकाऩम् (सन् १९८५या संकिपा) அமுதகானம் सन् १९८५
अम्मावुम् नीये अप्पावुम् नीये (सन् १९८५या संकिपा) அம்மாவும் நீயே அப்பாவும் நீயே सन् १९८५
अर्त्तमुळ्ळ आचैकळ् (सन् १९८५या संकिपा) அர்த்தமுள்ள ஆசைகள் सन् १९८५
अलैयोचै (सन् १९८५या संकिपा) அலையோசை सन् १९८५
अवऩ् (सन् १९८५या संकिपा) அவன் सन् १९८५
अवळ् चुमङ्कलिताऩ् (सन् १९८५या संकिपा) அவள் சுமங்கலிதான் सन् १९८५
आकायतामरैकळ् (सन् १९८५या संकिपा) ஆகாயதாமரைகள் सन् १९८५
आण्टवऩ् चॊत्तु (सन् १९८५या संकिपा) ஆண்டவன் சொத்து सन् १९८५
आण्पावम् (सन् १९८५या संकिपा) ஆண்பாவம் सन् १९८५
आषा (सन् १९८५या संकिपा) ஆஷா सन् १९८५
इणन्त कोटुकळ् (सन् १९८५या संकिपा) இணந்த கோடுகள் सन् १९८५
इतयक्कोयिल् (सन् १९८५या संकिपा) இதயக்கோயில் सन् १९८५
इतु ऎङ्कळ् राज्यम् (सन् १९८५या संकिपा) இது எங்கள் ராஜ்யம் सन् १९८५
इरण्टु मऩम् (सन् १९८५या संकिपा) இரண்டு மனம் सन् १९८५
इळङ्कऩ्ऱु (सन् १९८५या संकिपा) இளங்கன்று सन् १९८५
इळमै (सन् १९८५या संकिपा) இளமை सन् १९८५
ईट्टि (सन् १९८५या संकिपा) ஈட்டி सन् १९८५
उतयकीतम् (सन् १९८५या संकिपा) உதயகீதம் सन् १९८५
उत्तमि (सन् १९८५या संकिपा) உத்தமி सन् १९८५
उऩक्काक ऒरु रोजा (सन् १९८५या संकिपा) உனக்காக ஒரு ரோஜா सन् १९८५
उऩ् कण्णिल् नीर् वऴिन्ताल् (सन् १९८५या संकिपा) உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் सन् १९८५
उऩ्ऩै तेटि वरुवेऩ् (सन् १९८५या संकिपा) உன்னை தேடி வருவேன் सन् १९८५
उऩ्ऩै विटमाट्टेऩ् (सन् १९८५या संकिपा) உன்னை விடமாட்டேன் सन् १९८५
उयर्न्त उळ्ळम् (सन् १९८५या संकिपा) உயர்ந்த உள்ளம் सन् १९८५
उरिमै (सन् १९८५या संकिपा) உரிமை सन् १९८५
ऊञ्चलाटुम् उऱवुकळ् (सन् १९८५या संकिपा) ஊஞ்சலாடும் உறவுகள் सन् १९८५
ऎङ्कळ् कुरल् (सन् १९८५या संकिपा) எங்கள் குரல் सन् १९८५
एमाऱ्ऱाते एमाऱाते (सन् १९८५या संकिपा) ஏமாற்றாதே ஏமாறாதே सन् १९८५
ऒरु कैटियिऩ् टैरि (सन् १९८५या संकिपा) ஒரு கைடியின் டைரி सन् १९८५
ऒरु मलरिऩ् पयणम् (सन् १९८५या संकिपा) ஒரு மலரின் பயணம் सन् १९८५
कटिवाळम् (सन् १९८५या संकिपा) கடிவாளம் सन् १९८५
कऩ्ऩिराचि (सन् १९८५या संकिपा) கன்னிராசி सन् १९८५
कऱुप्पु चट्टैक्कारऩ् (सन् १९८५या संकिपा) கறுப்பு சட்டைக்காரன் सन् १९८५
करैयै तॊटात अलैकळ् (सन् १९८५या संकिपा) கரையை தொடாத அலைகள் सन् १९८५
कऱ्पूरतीपम् (सन् १९८५या संकिपा) கற்பூரதீபம் सन् १९८५
कल्याण अकतिकळ् (सन् १९८५या संकिपा) கல்யாண அகதிகள் सन् १९८५
कल्य्णम् ऒरु काल्कट्टु (सन् १९८५या संकिपा) கல்ய்ணம் ஒரு கால்கட்டு सन् १९८५
काक्किचट्टै (सन् १९८५या संकिपा) காக்கிசட்டை सन् १९८५
कावल् (सन् १९८५या संकिपा) காவல் सन् १९८५
कीताञ्चलि (सन् १९८५या संकिपा) கீதாஞ்சலி सन् १९८५
कुङ्कुमच्चिमिऴ् (सन् १९८५या संकिपा) குங்குமச்சிமிழ் सन् १९८५
कुऱ्ऱवाळिकळ् (सन् १९८५या संकिपा) குற்றவாளிகள் सन् १९८५
कॆट्टिमेळम् (सन् १९८५या संकिपा) கெட்டிமேளம் सन् १९८५
कॊलुचु (सन् १९८५या संकिपा) கொலுசு सन् १९८५
चन्तोषकऩवुकळ् (सन् १९८५या संकिपा) சந்தோஷகனவுகள் सन् १९८५
चमयप्पुरत्ताळे चाट्चि (सन् १९८५या संकिपा) சமயப்புரத்தாளே சாட்சி सन् १९८५
चमुताय चन्तैयिले (सन् १९८५या संकिपा) சமுதாய சந்தையிலே सन् १९८५
चावि (सन् १९८५या संकिपा) சாவி सन् १९८५
चिकप्पु निला (सन् १९८५या संकिपा) சிகப்பு நிலா सन् १९८५
चिकप्पुक्किळि (सन् १९८५या संकिपा) சிகப்புக்கிளி सन् १९८५
चितम्पर रकचियम् (सन् १९८५या संकिपा) சிதம்பர ரகசியம் सन् १९८५
चित्तिरमे चित्तिरमे (सन् १९८५या संकिपा) சித்திரமே சித்திரமே सन् १९८५
चिन्तुपैरवि (सन् १९८५या संकिपा) சிந்துபைரவி सन् १९८५
चिऩ्ऩ वीटु (सन् १९८५या संकिपा) சின்ன வீடு सन् १९८५
चुकमाऩ राकङ्कळ् (सन् १९८५या संकिपा) சுகமான ராகங்கள் सन् १९८५
चॆयिऩ् जॆयपाल् (सन् १९८५या संकिपा) செயின் ஜெயபால் सन् १९८५
चॆल्वि (सन् १९८५या संकिपा) செல்வி सन् १९८५
चॊऩ्ऩा नम्पमाट्टीङ्क (सन् १९८५या संकिपा) சொன்னா நம்பமாட்டீங்க सन् १९८५
जऩऩि (सन् १९८५या संकिपा) ஜனனி सन् १९८५
जप्पाऩिल् कल्याणरामऩ् (सन् १९८५या संकिपा) ஜப்பானில் கல்யாணராமன் सन् १९८५
जाऩ्चि (सन् १९८५या संकिपा) ஜான்சி सन् १९८५
तङ्क मामा (सन् १९८५या संकिपा) தங்க மாமா सन् १९८५
तण्टऩै (सन् १९८५या संकिपा) தண்டனை सन् १९८५
तवम् (सन् १९८५या संकिपा) தவம் सन् १९८५
तिऱमै (सन् १९८५या संकिपा) திறமை सन् १९८५
तॆऩ्ऱले ऎऩ्ऩैत्तॊटु (सन् १९८५या संकिपा) தென்றலே என்னைத்தொடு सन् १९८५
तॆऩ्ऱल् तॊटात मलर् (सन् १९८५या संकिपा) தென்றல் தொடாத மலர் सन् १९८५
तॆय्वप्पिऱवि (सन् १९८५या संकिपा) தெய்வப்பிறவி सन् १९८५
नल्लतम्पि (सन् १९८५या संकिपा) நல்லதம்பி सन् १९८५
नवक्किरक नायकि (सन् १९८५या संकिपा) நவக்கிரக நாயகி सन् १९८५
नाकम् (सन् १९८५या संकिपा) நாகம் सन् १९८५
नाऩे राजा नाऩे मन्तिरि (सन् १९८५या संकिपा) நானே ராஜா நானே மந்திரி सन् १९८५
नाऩ् उङ्कळ् रचिकऩ् (सन् १९८५या संकिपा) நான் உங்கள் ரசிகன் सन् १९८५
नाऩ् चिकप्पु मऩितऩ् (सन् १९८५या संकिपा) நான் சிகப்பு மனிதன் सन् १९८५
नाम् (सन् १९८५या संकिपा) நாம் सन् १९८५
नाम् इरुवर् (सन् १९८५या संकिपा) நாம் இருவர் सन् १९८५
नीतियिऩ् निऴल् (सन् १९८५या संकिपा) நீதியின் நிழல் सन् १९८५
नीतियिऩ् मऱुपक्कम् (सन् १९८५या संकिपा) நீதியின் மறுபக்கம் सन् १९८५
नेर्मै (सन् १९८५या संकिपा) நேர்மை सन् १९८५
पकल् निलवु (सन् १९८५या संकिपा) பகல் நிலவு सन् १९८५
पटिक्कात पण्णैयार् (सन् १९८५या संकिपा) படிக்காத பண்ணையார் सन् १९८५
पटिक्कातवऩ् (सन् १९८५या संकिपा) படிக்காதவன் सन् १९८५
पट्टुच्चेलै (सन् १९८५या संकिपा) பட்டுச்சேலை सन् १९८५
पणम् पत्तुम् चॆय्युम् (सन् १९८५या संकिपा) பணம் பத்தும் செய்யும் सन् १९८५
पन्तम् (सन् १९८५या संकिपा) பந்தம் सन् १९८५
पाटुम् वाऩम्पाटि (सन् १९८५या संकिपा) பாடும் வானம்பாடி सन् १९८५
पार्त्त ञापकम् इल्लैयो (सन् १९८५या संकिपा) பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோ सन् १९८५
पिरेमपाचम् (सन् १९८५या संकिपा) பிரேமபாசம் सन् १९८५
पिळ्ळैनिला (सन् १९८५या संकिपा) பிள்ளைநிலா सन् १९८५
पुतिय चकाप्तम् (सन् १९८५या संकिपा) புதிய சகாப்தம் सन् १९८५
पुतिय तीर्प्पु (सन् १९८५या संकिपा) புதிய தீர்ப்பு सन् १९८५
पुतुयुकम् (सन् १९८५या संकिपा) புதுயுகம் सन् १९८५
पूवे पूच्चूटवा (सन् १९८५या संकिपा) பூவே பூச்சூடவா सन् १९८५
पॆरुमै (सन् १९८५या संकिपा) பெருமை सन् १९८५
पॊरुत्तम् (सन् १९८५या संकिपा) பொருத்தம் सन् १९८५
पौर्णमि अलैकळ् (सन् १९८५या संकिपा) பௌர்ணமி அலைகள் सन् १९८५
मङ्कम्मा चपतम् (सन् १९८५या संकिपा) மங்கம்மா சபதம் सन् १९८५
मण्णुक्केत्त पॊण्णु (सन् १९८५या संकिपा) மண்ணுக்கேத்த பொண்ணு सन् १९८५
मरुतणि (सन् १९८५या संकिपा) மருதணி सन् १९८५
मीण्टुम् ऒरु कातल् कतै (सन् १९८५या संकिपा) மீண்டும் ஒரு காதல் கதை सन् १९८५
मीण्टुम् पराचक्ति (सन् १९८५या संकिपा) மீண்டும் பராசக்தி सन् १९८५
मुतल् मरियातै (सन् १९८५या संकिपा) முதல் மரியாதை सन् १९८५
मूक्कणाङ्कयिऱु (सन् १९८५या संकिपा) மூக்கணாங்கயிறு सन् १९८५
मेल्मरुवत्तूर् आतिपराचक्ति (सन् १९८५या संकिपा) மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி सन् १९८५
यारो अऴैक्किऱार्कळ् (सन् १९८५या संकिपा) யாரோ அழைக்கிறார்கள் सन् १९८५
यार् (सन् १९८५या संकिपा) யார் सन् १९८५
राकवेन्तिरर् (सन् १९८५या संकिपा) ராகவேந்திரர் सन् १९८५
राजकोपुरम् (सन् १९८५या संकिपा) ராஜகோபுரம் सन् १९८५
राजरिषि (सन् १९८५या संकिपा) ராஜரிஷி सन् १९८५
राजा युवराजा (सन् १९८५या संकिपा) ராஜா யுவராஜா सन् १९८५
राजात्ति रोजाक्किळि (सन् १९८५या संकिपा) ராஜாத்தி ரோஜாக்கிளி सन् १९८५
रामऩ् चिऱी रामऩ् (सन् १९८५या संकिपा) ராமன் சிறீ ராமன் सन् १९८५
विलाङ्कु मीऩ् (सन् १९८५या संकिपा) விலாங்கு மீன் सन् १९८५
विस्वऩातऩ् वेलै वेणुम् (सन् १९८५या संकिपा) விஸ்வனாதன் வேலை வேணும் सन् १९८५
वीट्टुक्कारि (सन् १९८५या संकिपा) வீட்டுக்காரி सन् १९८५
वीरऩ् (सन् १९८५या संकिपा) வீரன் सन् १९८५
वॆऱ्ऱिक्कऩि (सन् १९८५या संकिपा) வெற்றிக்கனி सन् १९८५
वॆळ्ळै मऩचु (सन् १९८५या संकिपा) வெள்ளை மனசு सन् १९८५
वेलि (सन् १९८५या संकिपा) வேலி सन् १९८५
वेषम् (सन् १९८५या संकिपा) வேஷம் सन् १९८५
हलो यार् पेचऱतु (सन् १९८५या संकिपा) ஹலோ யார் பேசறது सन् १९८५
हेमाविऩ् कातलर्कळ् (सन् १९८५या संकिपा) ஹேமாவின் காதலர்கள் सन् १९८५
अटुत्त वीटु (सन् १९८६या संकिपा) அடுத்த வீடு सन् १९८६
अऩ्ऩै ऎऩ् तॆय्वम् (सन् १९८६या संकिपा) அன்னை என் தெய்வம் सन् १९८६
अम्मऩ् कोयिल् किऴक्काले (सन् १९८६या संकिपा) அம்மன் கோயில் கிழக்காலே सन् १९८६
अऱुवटैनाळ् (सन् १९८६या संकिपा) அறுவடைநாள் सन् १९८६
अवऩैच् चॊल्लि कुऱ्ऱमिल्लै (सन् १९८६या संकिपा) அவனைச் சொல்லி குற்றமில்லை सन् १९८६
आऩन्तक्कण्णीर् (सन् १९८६या संकिपा) ஆனந்தக்கண்ணீர் सन् १९८६
आप्रिक्काविल् अप्पु (सन् १९८६या संकिपा) ஆப்ரிக்காவில் அப்பு सन् १९८६
आयिरम् कण्णुटैयाऩ् (सन् १९८६या संकिपा) ஆயிரம் கண்ணுடையான் सन् १९८६
आयिरम् पूक्कळ् मलरट्टुम् (सन् १९८६या संकिपा) ஆயிரம் பூக்கள் மலரட்டும் सन् १९८६
इचै पाटुम् तॆऩ्ऱल् (सन् १९८६या संकिपा) இசை பாடும் தென்றல் सन् १९८६
इरवु पूङ्का (सन् १९८६या संकिपा) இரவு பூங்கா सन् १९८६
उऩक्काकवे वाऴ्किऱेऩ् (सन् १९८६या संकिपा) உனக்காகவே வாழ்கிறேன் सन् १९८६
उऩ्ऩिटत्तिल् नाऩ् (सन् १९८६या संकिपा) உன்னிடத்தில் நான் सन् १९८६
उऩ्ऩै ऒऩ्ऱु केट्पेऩ् (सन् १९८६या संकिपा) உன்னை ஒன்று கேட்பேன் सन् १९८६
उयिरे उऩक्काक (सन् १९८६या संकिपा) உயிரே உனக்காக सन् १९८६
ऊमै विऴिकळ् (सन् १९८६या संकिपा) ஊமை விழிகள் सन् १९८६
ऎङ्कळ् ताय्क्कुलमे वरुक (सन् १९८६या संकिपा) எங்கள் தாய்க்குலமே வருக सन् १९८६
ऎऩक्कु नाऩे नीतिपति (सन् १९८६या संकिपा) எனக்கு நானே நீதிபதி सन् १९८६
ऎऩ् चपतम् (सन् १९८६या संकिपा) என் சபதம் सन् १९८६
ऎऩ्ऱावतु ऒरु नाळ् (सन् १९८६या संकिपा) என்றாவது ஒரு நாள் सन् १९८६
ऒरु इऩिय उतयम् (सन् १९८६या संकिपा) ஒரு இனிய உதயம் सन् १९८६
ऒरु मऩितऩ् ऒरु मऩैवि (सन् १९८६या संकिपा) ஒரு மனிதன் ஒரு மனைவி सन् १९८६
ओटङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा) ஓடங்கள் सन् १९८६
कटलोर कवितैकळ् (सन् १९८६या संकिपा) கடலோர கவிதைகள் सन् १९८६
कटैक्कण् (सन् १९८६या संकिपा) கடைக்கண் सन् १९८६
कण्णत् तॊऱक्कणुम् चामि (सन् १९८६या संकिपा) கண்ணத் தொறக்கணும் சாமி सन् १९८६
कण्णुक्कु मै ऎऴुतु (सन् १९८६या संकिपा) கண்ணுக்கு மை எழுது सन् १९८६
कण्णे कऩियमुते (सन् १९८६या संकिपा) கண்ணே கனியமுதே सन् १९८६
कण्मणिये पेचु (सन् १९८६या संकिपा) கண்மணியே பேசு सन् १९८६
करिमेटु करिवायऩ् (सन् १९८६या संकिपा) கரிமேடு கரிவாயன் सन् १९८६
काकित ओटम् (सन् १९८६या संकिपा) காகித ஓடம் सन् १९८६
कालमॆल्लाम् उऩ् मटियिल् (सन् १९८६या संकिपा) காலமெல்லாம் உன் மடியில் सन् १९८६
कुङ्कुमप् पॊट्टु (सन् १९८६या संकिपा) குங்குமப் பொட்டு सन् १९८६
कुळिर्काल मेकङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा) குளிர்கால மேகங்கள் सन् १९८६
कैतियिऩ् तीर्प्पु (सन् १९८६या संकिपा) கைதியின் தீர்ப்பு सन् १९८६
कोटै मऴै (सन् १९८६या संकिपा) கோடை மழை सन् १९८६
कोयिल् याऩै (सन् १९८६या संकिपा) கோயில் யானை सन् १९८६
चम्चारम् अतु मिऩ्चारम् (सन् १९८६या संकिपा) சம்சாரம் அது மின்சாரம் सन् १९८६
चर्वम् चक्ति मयम् (सन् १९८६या संकिपा) சர்வம் சக்தி மயம் सन् १९८६
चिऩिमा चिऩिमा (सन् १९८६या संकिपा) சினிமா சினிமா सन् १९८६
चिवप्पु मलर्कळ् (सन् १९८६या संकिपा) சிவப்பு மலர்கள் सन् १९८६
चॆल्वाक्कु (सन् १९८६या संकिपा) செல்வாக்கு सन् १९८६
चोऱु (सन् १९८६या संकिपा) சோறு सन् १९८६
चोलैप् पुष्पङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा) சோலைப் புஷ்பங்கள் सन् १९८६
जिकु जिकु रयिल् (सन् १९८६या संकिपा) ஜிகு ஜிகு ரயில் सन् १९८६
जीव नति (सन् १९८६या संकिपा) ஜீவ நதி सन् १९८६
जोति मलर् (सन् १९८६या संकिपा) ஜோதி மலர் सन् १९८६
टिचम्पर् पूक्कळ् (सन् १९८६या संकिपा) டிசம்பர் பூக்கள் सन् १९८६
तर्म तेवतै (सन् १९८६या संकिपा) தர்ம தேவதை सन् १९८६
तर्म पत्तिऩि (सन् १९८६या संकिपा) தர்ம பத்தினி सन् १९८६
तर्मम् (सन् १९८६या संकिपा) தர்மம் सन् १९८६
तलैयाट्टि पॊम्मैकळ् (सन् १९८६या संकिपा) தலையாட்டி பொம்மைகள் सन् १९८६
तऴुवात कैकळ् (सन् १९८६या संकिपा) தழுவாத கைகள் सन् १९८६
ताय्क्कु ऒरु तालाट्टु (सन् १९८६या संकिपा) தாய்க்கு ஒரு தாலாட்டு सन् १९८६
तॊटरुम् उऱवु (सन् १९८६या संकिपा) தொடரும் உறவு सन् १९८६
नट्पु (सन् १९८६या संकिपा) நட்பு सन् १९८६
नम्पिऩार् कॆटुवतिल्लै (सन् १९८६या संकिपा) நம்பினார் கெடுவதில்லை सन् १९८६
नम्म ऊरु नल्ल ऊरु (सन् १९८६या संकिपा) நம்ம ஊரு நல்ல ஊரு सन् १९८६
नाऩुम् ऒरु तॊऴिलाळि (सन् १९८६या संकिपा) நானும் ஒரு தொழிலாளி सन् १९८६
नाऩ् अटिमै इल्लै (सन् १९८६या संकिपा) நான் அடிமை இல்லை सन् १९८६
नाळॆल्लाम् पौर्णमि (सन् १९८६या संकिपा) நாளெல்லாம் பௌர்ணமி सन् १९८६
निलवे मलरे (सन् १९८६या संकिपा) நிலவே மலரே सन् १९८६
नी ताऩा अन्तक्कुयिल् (सन् १९८६या संकिपा) நீ தானா அந்தக்குயில் सन् १९८६
पटिक्कात पाटम् (सन् १९८६या संकिपा) படிக்காத பாடம் सन् १९८६
पतिल् चॊल्वाळ् पत्तिरकाळि (सन् १९८६या संकिपा) பதில் சொல்வாள் பத்திரகாளி सन् १९८६
पऩ्ऩीर् नतिकळ् (सन् १९८६या संकिपा) பன்னீர் நதிகள் सन् १९८६
पारु पारु पट्टिऩम् पारु (सन् १९८६या संकिपा) பாரு பாரு பட்டினம் பாரு सन् १९८६
पालैवऩ रोजाक्कळ् (सन् १९८६या संकिपा) பாலைவன ரோஜாக்கள் सन् १९८६
पिऱन्तेऩ् वळर्न्तेऩ् (सन् १९८६या संकिपा) பிறந்தேன் வளர்ந்தேன் सन् १९८६
पुतिय पूविति (सन् १९८६या संकिपा) புதிய பூவிதி सन् १९८६
पुतिर् (सन् १९८६या संकिपा) புதிர் सन् १९८६
पुऩ्ऩकै मऩ्ऩऩ् (सन् १९८६या संकिपा) புன்னகை மன்னன் सन् १९८६
पूक्कळै पऱिक्कातीर्कळ् (सन् १९८६या संकिपा) பூக்களை பறிக்காதீர்கள் सन् १९८६
पॊय् मुकङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा) பொய் முகங்கள் सन् १९८६
मका चक्ति मारियम्मऩ् (सन् १९८६या संकिपा) மகா சக்தி மாரியம்மன் सन् १९८६
मच्चक्कारऩ् (सन् १९८६या संकिपा) மச்சக்காரன் सन् १९८६
मण्णुक्कुळ् वैरम् (सन् १९८६या संकिपा) மண்ணுக்குள் வைரம் सन् १९८६
मऩक्कणक्कु (सन् १९८६या संकिपा) மனக்கணக்கு सन् १९८६
मऩितऩिऩ् मऱुपक्कम् (सन् १९८६या संकिपा) மனிதனின் மறுபக்கம் सन् १९८६
मन्तिर पुऩ्ऩकै (सन् १९८६या संकिपा) மந்திர புன்னகை सन् १९८६
मरकत वीणै (सन् १९८६या संकिपा) மரகத வீணை सन् १९८६
मऱक्क माट्टेऩ् (सन् १९८६या संकिपा) மறக்க மாட்டேன் सन् १९८६
मलरुम् निऩैवुकळ् (सन् १९८६या संकिपा) மலரும் நினைவுகள் सन् १९८६
माट्टुक्कार मऩ्ऩारु (सन् १९८६या संकिपा) மாட்டுக்கார மன்னாரு सन् १९८६
मामियार्कळ् जाक्किरतै (सन् १९८६या संकिपा) மாமியார்கள் ஜாக்கிரதை सन् १९८६
मावीरऩ् (सन् १९८६या संकिपा) மாவீரன் सन् १९८६
मिस्टर् परत् (सन् १९८६या संकिपा) மிஸ்டர் பரத் सन् १९८६
मीण्टुम् पल्लवि (सन् १९८६या संकिपा) மீண்டும் பல்லவி सन् १९८६
मुतल् वचन्तम् (सन् १९८६या संकिपा) முதல் வசந்தம் सन् १९८६
मुरट्टुक्करङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा) முரட்டுக்கரங்கள் सन् १९८६
मॆल्लत्तिऱन्ततु कतवु (सन् १९८६या संकिपा) மெல்லத்திறந்தது கதவு सन् १९८६
मेल् मरुवत्तूर् अऱ्पुतङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा) மேல் மருவத்தூர் அற்புதங்கள் सन् १९८६
मैतिलि ऎऩ्ऩै कातलि (सन् १९८६या संकिपा) மைதிலி என்னை காதலி सन् १९८६
मौऩ राकम् (सन् १९८६या संकिपा) மௌன ராகம் सन् १९८६
मौऩम् कलैकिऱतु (सन् १९८६या संकिपा) மௌனம் கலைகிறது सन् १९८६
यारो ऎऴुतिय कवितै (सन् १९८६या संकिपा) யாரோ எழுதிய கவிதை सन् १९८६
रकचियम् (सन् १९८६या संकिपा) ரகசியம் सन् १९८६
रचिकऩ् ऒरु रचिकै (सन् १९८६या संकिपा) ரசிகன் ஒரு ரசிகை सन् १९८६
राजा नी वाऴ्क (सन् १९८६या संकिपा) ராஜா நீ வாழ்க सन् १९८६
रेवति (सन् १९८६या संकिपा) ரேவதி सन् १९८६
लट्चुमि वन्ताच्चु (सन् १९८६या संकिपा) லட்சுமி வந்தாச்சு सन् १९८६
वचन्त राकम् (सन् १९८६या संकिपा) வசந்த ராகம் सन् १९८६
विटिञ्चा कल्याणम् (सन् १९८६या संकिपा) விடிஞ்சா கல்யாணம் सन् १९८६
विटुतलै (सन् १९८६या संकिपा) விடுதலை सन् १९८६
वेट्टै पुलि (सन् १९८६या संकिपा) வேட்டை புலி सन् १९८६
अऩ्पुळ्ळ अप्पा (सन् १९८७या संकिपा) அன்புள்ள அப்பா सन् १९८७
अरुळ् तरुम् जयप्पऩ् (सन् १९८७या संकिपा) அருள் தரும் ஜயப்பன் सन् १९८७
आण्कळै नम्पाते (सन् १९८७या संकिपा) ஆண்களை நம்பாதே सन् १९८७
आऩन्त आरातऩै (सन् १९८७या संकिपा) ஆனந்த ஆராதனை सन् १९८७
आऩन्त् (सन् १९८७या संकिपा) ஆனந்த் सन् १९८७
आयुचु नूऱु (सन् १९८७या संकिपा) ஆயுசு நூறு सन् १९८७
आळप्पिऱन्तवऩ् (सन् १९८७या संकिपा) ஆளப்பிறந்தவன் सन् १९८७
इतु ऒरु तॊटर्कतै (सन् १९८७या संकिपा) இது ஒரு தொடர்கதை सन् १९८७
इऩि ऒरु चुतन्तिरम् (सन् १९८७या संकिपा) இனி ஒரு சுதந்திரம் सन् १९८७
इऩिय उऱवु पूत्ततु (सन् १९८७या संकिपा) இனிய உறவு பூத்தது सन् १९८७
इलङ्केस्वरऩ् (सन् १९८७या संकिपा) இலங்கேஸ்வரன் सन् १९८७
इवर्कळ् इन्तियर्कळ् (सन् १९८७या संकिपा) இவர்கள் இந்தியர்கள் सन् १९८७
इवर्कळ् वरुङ्काल तूण्कळ् (सन् १९८७या संकिपा) இவர்கள் வருங்கால தூண்கள் सन् १९८७
इवळ् ऒरु पौर्णमि (सन् १९८७या संकिपा) இவள் ஒரு பௌர்ணமி सन् १९८७
उऴवऩ् मकऩ् (सन् १९८७या संकिपा) உழவன் மகன் सन् १९८७
उळ्ळम् कवर्न्त कळ्वऩ् (सन् १९८७या संकिपा) உள்ளம் கவர்ந்த கள்வன் सन् १९८७
ऊर्क्कावलऩ् (सन् १९८७या संकिपा) ஊர்க்காவலன் सन् १९८७
ऊर्क्कुरुवि (सन् १९८७या संकिपा) ஊர்க்குருவி सन् १९८७
ऎङ्क ऊर् पाट्टुक्कारऩ् (सन् १९८७या संकिपा) எங்க ஊர் பாட்டுக்காரன் सन् १९८७
ऎङ्क चिऩ्ऩ राचा (सन् १९८७या संकिपा) எங்க சின்ன ராசா सन् १९८७
ऎङ्क वीट्टु इरामायणम् (सन् १९८७या संकिपा) எங்க வீட்டு இராமாயணம் सन् १९८७
ऎल्लैक्कोटु (सन् १९८७या संकिपा) எல்லைக்கோடு सन् १९८७
एट्टिक्कु पोट्टि (सन् १९८७या संकिपा) ஏட்டிக்கு போட்டி सन् १९८७
ऒऩ्ऱु ऎङ्कळ् जातिये (सन् १९८७या संकिपा) ஒன்று எங்கள் ஜாதியே सन् १९८७
ऒरु तायिऩ् चपतम् (सन् १९८७या संकिपा) ஒரு தாயின் சபதம் सन् १९८७
ऒरे इरत्तम् (सन् १९८७या संकिपा) ஒரே இரத்தம் सन् १९८७
कटमै कण्णियम् कट्टुप्पाटु (सन् १९८७या संकिपा) கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு सन् १९८७
कतैकतैयाम् कारणमाम् (सन् १९८७या संकिपा) கதைகதையாம் காரணமாம் सन् १९८७
कल्याण कच्चेरि (सन् १९८७या संकिपा) கல்யாண கச்சேரி सन् १९८७
कवितै पाट नेरमिल्लै (सन् १९८७या संकिपा) கவிதை பாட நேரமில்லை सन् १९८७
काणि निलम् (सन् १९८७या संकिपा) காணி நிலம் सन् १९८७
कातल् परिचु (सन् १९८७या संकिपा) காதல் பரிசு सन् १९८७
कालम् माऱुतु (सन् १९८७या संकिपा) காலம் மாறுது सन् १९८७
कावलऩ् अवऩ् कोवलऩ् (सन् १९८७या संकिपा) காவலன் அவன் கோவலன் सन् १९८७
किरामत्तु कुयिल् (सन् १९८७या संकिपा) கிராமத்து குயில் सन् १९८७
किरुष्णऩ् वन्ताऩ् (सन् १९८७या संकिपा) கிருஷ்ணன் வந்தான் सन् १९८७
किऴक्कु आप्पिरिक्काविल् षीला (सन् १९८७या संकिपा) கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் ஷீலா सन् १९८७
कुटुम्पम् ऒरु कोविल् (सन् १९८७या संकिपा) குடும்பம் ஒரு கோவில் सन् १९८७
कूट्टुप्पुऴुक्कळ् (सन् १९८७या संकिपा) கூட்டுப்புழுக்கள் सन् १९८७
कूलिक्कारऩ् (सन् १९८७या संकिपा) கூலிக்காரன் सन् १९८७
चङ्कर् कुरु (सन् १९८७या संकिपा) சங்கர் குரு सन् १९८७
चट्टम् ऒरु विळैयाट्टु (सन् १९८७या संकिपा) சட்டம் ஒரு விளையாட்டு सन् १९८७
चिऩ्ऩक्कुयिल् पाटुतु (सन् १९८७या संकिपा) சின்னக்குயில் பாடுது सन् १९८७
चिऩ्ऩत्तम्पि पॆरियतम्पि (सन् १९८७या संकिपा) சின்னத்தம்பி பெரியதம்பி सन् १९८७
चिऩ्ऩप्पूवे मॆल्लप्पेचु (सन् १९८७या संकिपा) சின்னப்பூவே மெல்லப்பேசு सन् १९८७
चिऱैप्पऱवै (सन् १९८७या संकिपा) சிறைப்பறவை सन् १९८७
चॆल्लक्कुट्टि (सन् १९८७या संकिपा) செல்லக்குட்டி सन् १९८७
चॊल्वतॆल्लाम् उण्मै (सन् १९८७या संकिपा) சொல்வதெல்லாம் உண்மை सन् १९८७
जल्लिक्कट्टु (सन् १९८७या संकिपा) ஜல்லிக்கட்டு सन् १९८७
तङ्कच्चि (सन् १९८७या संकिपा) தங்கச்சி सन् १९८७
ताम्पत्यम् (सन् १९८७या संकिपा) தாம்பத்யம் सन् १९८७
ताये नीये तुणै (सन् १९८७या संकिपा) தாயே நீயே துணை सन् १९८७
तालिताऩम् (सन् १९८७या संकिपा) தாலிதானம் सन् १९८७
तिरुमति ऒरु वॆकुमति (सन् १९८७या संकिपा) திருமதி ஒரு வெகுமதி सन् १९८७
तीर्त्तक्करैयिऩिले (सन् १९८७या संकिपा) தீர்த்தக்கரையினிலே सन् १९८७
तुळचि (सन् १९८७या संकिपा) துளசி सन् १९८७
तूरत्तुप् पच्चै (सन् १९८७या संकिपा) தூரத்துப் பச்சை सन् १९८७
नल्ल पाम्पु (सन् १९८७या संकिपा) நல்ல பாம்பு सन् १९८७
नायकऩ् (सन् १९८७या संकिपा) நாயகன் सन् १९८७
निऩैक्कत् तॆरिन्त मऩमे (सन् १९८७या संकिपा) நினைக்கத் தெரிந்த மனமே सन् १९८७
निऩैवे ऒरु चङ्कीतम् (सन् १९८७या संकिपा) நினைவே ஒரு சங்கீதம் सन् १९८७
निलावै कैयिले पुटिच्चेऩ् (सन् १९८७या संकिपा) நிலாவை கையிலே புடிச்சேன் सन् १९८७
नीतिक्कु तण्टऩै (सन् १९८७या संकिपा) நீதிக்கு தண்டனை सन् १९८७
नेरम् नल्लारुक्कु (सन् १९८७या संकिपा) நேரம் நல்லாருக்கு सन् १९८७
परिचम् पोट्टाच्चु (सन् १९८७या संकिपा) பரிசம் போட்டாச்சு सन् १९८७
परुवराकम् (सन् १९८७या संकिपा) பருவராகம் सन् १९८७
पाचम् ऒरु वेषम् (सन् १९८७या संकिपा) பாசம் ஒரு வேஷம் सन् १९८७
पाटु निलावे (सन् १९८७या संकिपा) பாடு நிலாவே सन् १९८७
पुयल् पाटुम् पाट्टु (सन् १९८७या संकिपा) புயல் பாடும் பாட்டு सन् १९८७
पू पूवा पूत्तिरुक्कु (सन् १९८७या संकिपा) பூ பூவா பூத்திருக்கு सन् १९८७
पू मऴै पॊऴियितु (सन् १९८७या संकिपा) பூ மழை பொழியிது सन् १९८७
पू विऴि वाचलिले (सन् १९८७या संकिपा) பூ விழி வாசலிலே सन् १९८७
पूक्कळ् विटुम् तोतु (सन् १९८७या संकिपा) பூக்கள் விடும் தோது सन् १९८७
पूवे इळम् पूवे (सन् १९८७या संकिपा) பூவே இளம் பூவே सन् १९८७
पेचुम् पटम् (सन् १९८७या संकिपा) பேசும் படம் सन् १९८७
पेर् चॊल्लुम् पिळ्ळै (सन् १९८७या संकिपा) பேர் சொல்லும் பிள்ளை सन् १९८७
मक्कळ् ऎऩ् पक्कम् (सन् १९८७या संकिपा) மக்கள் என் பக்கம் सन् १९८७
मङ्कै ऒरु कङ्कै (सन् १९८७या संकिपा) மங்கை ஒரு கங்கை सन् १९८७
मऩतिल् उऱुति वेण्टुम् (सन् १९८७या संकिपा) மனதில் உறுதி வேண்டும் सन् १९८७
मऩितऩ् (सन् १९८७या संकिपा) மனிதன் सन् १९८७
मऩैवि रॆटि (सन् १९८७या संकिपा) மனைவி ரெடி सन् १९८७
मीण्टुम् मकाऩ् (सन् १९८७या संकिपा) மீண்டும் மகான் सन् १९८७
मुत्तुक्कळ् मूऩ्ऱु (सन् १९८७या संकिपा) முத்துக்கள் மூன்று सन् १९८७
मुप्पॆरुम् तेवियर् (सन् १९८७या संकिपा) முப்பெரும் தேவியர் सन् १९८७
मेकम् करुत्तिरुक्कु (सन् १९८७या संकिपा) மேகம் கருத்திருக்கு सन् १९८७
मै टियर् लिचा (सन् १९८७या संकिपा) மை டியர் லிசா सन् १९८७
मैक्केल्राज् (सन् १९८७या संकिपा) மைக்கேல்ராஜ் सन् १९८७
राज मरियातै (सन् १९८७या संकिपा) ராஜ மரியாதை सन् १९८७
रॆट्टै वाल् कुरुवि (सन् १९८७या संकिपा) ரெட்டை வால் குருவி सन् १९८७
रेका (सन् १९८७या संकिपा) ரேகா सन् १९८७
वण्णक्कऩवुकळ् (सन् १९८७या संकिपा) வண்ணக்கனவுகள் सन् १९८७
वळैयल् चत्तम् (सन् १९८७या संकिपा) வளையல் சத்தம் सन् १९८७
वाऴ्क वळर्क (सन् १९८७या संकिपा) வாழ்க வளர்க सन् १९८७
विलङ्कु (सन् १९८७या संकिपा) விலங்கு सन् १९८७
वीरऩ् वेलुच्चामि (सन् १९८७या संकिपा) வீரன் வேலுச்சாமி सन् १९८७
वीरपाऩ्टियऩ् (सन् १९८७या संकिपा) வீரபான்டியன் सन् १९८७
वॆळिच्चम् (सन् १९८७या संकिपा) வெளிச்சம் सन् १९८७
वेतम् पुतितु (सन् १९८७या संकिपा) வேதம் புதிது सन् १९८७
वेलुण्टु विऩैयिल्लै (सन् १९८७या संकिपा) வேலுண்டு வினையில்லை सन् १९८७
वेलैक्कारऩ् (सन् १९८७या संकिपा) வேலைக்காரன் सन् १९८७
वैराक्कियम् (सन् १९८७या संकिपा) வைராக்கியம் सन् १९८७
अग्नि नट्चत्तिरम् (सन् १९८८या संकिपा) அ஗்நி நட்சத்திரம் सन् १९८८
अण्णानकर् मुतल् तॆरु (सन् १९८८या संकिपा) அண்ணாநகர் முதல் தெரு सन् १९८८
अवळ् मॆल्ल चिरित्ताळ् (सन् १९८८या संकिपा) அவள் மெல்ல சிரித்தாள் सन् १९८८
इतु ऎङ्कळ् नीति (सन् १९८८या संकिपा) இது எங்கள் நீதி सन् १९८८
इतु नम्म आळु (सन् १९८८या संकिपा) இது நம்ம ஆளு सन् १९८८
इतुताऩ् आरम्पम् (सन् १९८८या संकिपा) இதுதான் ஆரம்பம் सन् १९८८
इरण्टिल् ऒऩ्ऱु (सन् १९८८या संकिपा) இரண்டில் ஒன்று सन् १९८८
इरयिलुक्कु नेरमाच्चु (सन् १९८८या संकिपा) இரயிலுக்கு நேரமாச்சு सन् १९८८
इल्लम् (सन् १९८८या संकिपा) இல்லம் सन् १९८८
उऩ्ऩाल् मुटियुम् तम्पि (सन् १९८८या संकिपा) உன்னால் முடியும் தம்பி सन् १९८८
उरिमै कीतम् (सन् १९८८या संकिपा) உரிமை கீதம் सन् १९८८
उऴैत्तु वाऴ वेण्टुम् (सन् १९८८या संकिपा) உழைத்து வாழ வேண்டும் सन् १९८८
उळ्ळत्तिल् नल्ल उळ्ळम् (सन् १९८८या संकिपा) உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் सन् १९८८
ऊमैक्कुयिल् (सन् १९८८या संकिपा) ஊமைக்குயில் सन् १९८८
ऊमैत्तुरै (सन् १९८८या संकिपा) ஊமைத்துரை सन् १९८८
ऊरैत् तॆरिञ्चुक्किट्टेऩ् (सन् १९८८या संकिपा) ஊரைத் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் सन् १९८८
ऎङ्क ऊरु कावल्कारऩ् (सन् १९८८या संकिपा) எங்க ஊரு காவல்காரன் सन् १९८८
ऎऩ् उयिर् कण्णम्मा (सन् १९८८या संकिपा) என் உயிர் கண்ணம்மா सन् १९८८
ऎऩ् जीवऩ् पाटुतु (सन् १९८८या संकिपा) என் ஜீவன் பாடுது सन् १९८८
ऎऩ् तङ्कच्चि पटिच्चव (सन् १९८८या संकिपा) என் தங்கச்சி படிச்சவ सन् १९८८
ऎऩ् तङ्कै कल्याणि (सन् १९८८या संकिपा) என் தங்கை கல்யாணி सन् १९८८
ऎऩ् तमिऴ् ऎऩ् मक्कळ् (सन् १९८८या संकिपा) என் தமிழ் என் மக்கள் सन् १९८८
ऎऩ् पॊम्मकुट्टि अम्मावुक्कु (सन् १९८८या संकिपा) என் பொம்மகுட்டி அம்மாவுக்கு सन् १९८८
ऎऩ् वऴि तऩि वऴि (सन् १९८८या संकिपा) என் வழி தனி வழி सन् १९८८
ऎऩ्ऩै विट्टुप् पोकाते (सन् १९८८या संकिपा) என்னை விட்டுப் போகாதே सन् १९८८
ऒरुवर् वाऴुम् आलयम् (सन् १९८८या संकिपा) ஒருவர் வாழும் ஆலயம் सन् १९८८
कटऱ्करै ताकम् (सन् १९८८या संकिपा) கடற்கரை தாகம் सन् १९८८
कण् चिमिट्टुम् नेरम् (सन् १९८८या संकिपा) கண் சிமிட்டும் நேரம் सन् १९८८
कतानायकऩ् (सन् १९८८या संकिपा) கதாநாயகன் सन् १९८८
कऩम् कोर्ट्टार् अवर्कळे (सन् १९८८या संकिपा) கனம் கோர்ட்டார் அவர்களே सन् १९८८
कलियुकम् (सन् १९८८या संकिपा) கலியுகம் सन् १९८८
कल्याणप्पऱवैकळ् (सन् १९८८या संकिपा) கல்யாணப்பறவைகள் सन् १९८८
कल्लूरिक् कऩवुकळ् (सन् १९८८या संकिपा) கல்லூரிக் கனவுகள் सन् १९८८
कऴुकु मलैक्कळ्ळऩ् (सन् १९८८या संकिपा) கழுகு மலைக்கள்ளன் सन् १९८८
कालैयुम् नीये मालैयुम् नीये (सन् १९८८या संकिपा) காலையும் நீயே மாலையும் நீயே सन् १९८८
काळिच्चरऩ् (सन् १९८८या संकिपा) காளிச்சரன் सन् १९८८
कुङ्कुमक्कोटु (सन् १९८८या संकिपा) குங்குமக்கோடு सन् १९८८
कुरु चिष्यऩ् (सन् १९८८या संकिपा) குரு சிஷ்யன் सन् १९८८
कैकॊटुप्पाऩ् कऱ्पकाम्पाळ् (सन् १९८८या संकिपा) கைகொடுப்பான் கற்பகாம்பாள் सन् १९८८
कैनाट्टु (सन् १९८८या संकिपा) கைநாட்டு सन् १९८८
कॊटि पऱक्कुतु (सन् १९८८या संकिपा) கொடி பறக்குது सन् १९८८
कोयिल् मणि ओचै (सन् १९८८या संकिपा) கோயில் மணி ஓசை सन् १९८८
चकातेवऩ् मकातेवऩ् (सन् १९८८या संकिपा) சகாதேவன் மகாதேவன் सन् १९८८
चत्या (सन् १९८८या संकिपा) சத்யா सन् १९८८
चर्क्करै पन्तल् (सन् १९८८या संकिपा) சர்க்கரை பந்தல் सन् १९८८
चिकप्पुतालि (सन् १९८८या संकिपा) சிகப்புதாலி सन् १९८८
चुट्टिप् पूऩै (सन् १९८८या संकिपा) சுட்டிப் பூனை सन् १९८८
चुतन्तिर नाट्टिऩ् अटिमैकळ् (सन् १९८८या संकिपा) சுதந்திர நாட்டின் அடிமைகள் सन् १९८८
चूरचम्हारम् (सन् १९८८या संकिपा) சூரசம்ஹாரம் सन् १९८८
चॆण्पकमे चॆण्पकमे (सन् १९८८या संकिपा) செண்பகமே செண்பகமே सन् १९८८
चॆन्तूरप्पूवे (सन् १९८८या संकिपा) செந்தூரப்பூவே सन् १९८८
चॊल्ल तुटिक्कुतु मऩचु (सन् १९८८या संकिपा) சொல்ல துடிக்குது மனசு सन् १९८८
तङ्क कलचम् (सन् १९८८या संकिपा) தங்க கலசம் सन् १९८८
तप्पुक् कणक्कु (सन् १९८८या संकिपा) தப்புக் கணக்கு सन् १९८८
तम्पि तङ्कक् कम्पि (सन् १९८८या संकिपा) தம்பி தங்கக் கம்பி सन् १९८८
तर्मत्तिऩ् तलैवऩ् (सन् १९८८या संकिपा) தர்மத்தின் தலைவன் सन् १९८८
तायम् ऒण्णु (सन् १९८८या संकिपा) தாயம் ஒண்ணு सन् १९८८
ताय्प्पाचम् (सन् १९८८या संकिपा) தாய்ப்பாசம் सन् १९८८
ताय्मेल् आणै (सन् १९८८या संकिपा) தாய்மேல் ஆணை सन् १९८८
तॆऩ्पाण्टिच्चीमैयिले (सन् १९८८या संकिपा) தென்பாண்டிச்சீமையிலே सन् १९८८
तॆऱ्कत्तिक्कळ्ळऩ् (सन् १९८८या संकिपा) தெற்கத்திக்கள்ளன் सन् १९८८
नम्म ऊरु नायकऩ् (सन् १९८८या संकिपा) நம்ம ஊரு நாயகன் सन् १९८८
नल्लवऩ् (सन् १९८८या संकिपा) நல்லவன் सन् १९८८
नाऩ् चॊऩ्ऩते चट्टम् (सन् १९८८या संकिपा) நான் சொன்னதே சட்டம் सन् १९८८
अण्णऩुक्कु जे (सन् १९८९या संकिपा) அண்ணனுக்கு ஜே सन् १९८९
अत्तैमटि मॆत्तैयटि (सन् १९८९या संकिपा) அத்தைமடி மெத்தையடி सन् १९८९
अऩ्ऩक्किळि चॊऩ्ऩ कतै (सन् १९८९या संकिपा) அன்னக்கிளி சொன்ன கதை सन् १९८९
अऩ्पुक्कट्टळै (सन् १९८९या संकिपा) அன்புக்கட்டளை सन् १९८९
अऩ्ऱु पॆय्त मऴैयिल् (सन् १९८९या संकिपा) அன்று பெய்த மழையில் सन् १९८९
अपूर्व चकोतरर्कळ् (सन् १९८९या संकिपा) அபூர்வ சகோதரர்கள் सन् १९८९
आरारो आरिररो (सन् १९८९या संकिपा) ஆராரோ ஆரிரரோ सन् १९८९
इतयतीपम् (सन् १९८९या संकिपा) இதயதீபம் सन् १९८९
इतु उङ्क कुटुम्पम् (सन् १९८९या संकिपा) இது உங்க குடும்பம் सन् १९८९
उत्तम पुरुषऩ् (सन् १९८९या संकिपा) உத்தம புருஷன் सन् १९८९
ऎङ्क अण्णऩ् वरट्टुम् (सन् १९८९या संकिपा) எங்க அண்ணன் வரட்டும் सन् १९८९
ऎङ्क ऊरु माप्पिळ्ळै (सन् १९८९या संकिपा) எங்க ஊரு மாப்பிள்ளை सन् १९८९
ऎङ्क वीट्टु तॆय्वम् (सन् १९८९या संकिपा) எங்க வீட்டு தெய்வம் सन् १९८९
ऎऩ् कणवर् (सन् १९८९या संकिपा) என் கணவர் सन् १९८९
ऎऩ् तङ्कै (सन् १९८९या संकिपा) என் தங்கை सन् १९८९
ऎऩ् पुरुषऩ्ताऩ् ऎऩक्कु मट्टुम्ताऩ् (सन् १९८९या संकिपा) என் புருஷன்தான் எனக்கு மட்டும்தான் सन् १९८९
ऎऩ् रत्तत्तिऩ् रत्तमे (सन् १९८९या संकिपा) என் ரத்தத்தின் ரத்தமே सन् १९८९
ऎऩ्ऩ पॆत्त राचा (सन् १९८९या संकिपा) என்ன பெத்த ராசா सन् १९८९
ऎऩ्ऩरुमै मऩैवि (सन् १९८९या संकिपा) என்னருமை மனைவி सन् १९८९
ऎल्लामे तङ्कच्चि (सन् १९८९या संकिपा) எல்லாமே தங்கச்சி सन् १९८९
ऒरु तॊट्टिल् चपतम् (सन् १९८९या संकिपा) ஒரு தொட்டில் சபதம் सन् १९८९
ऒरु पॊण्णु निऩैच्चा (सन् १९८९या संकिपा) ஒரு பொண்ணு நினைச்சா सन् १९८९
ऒरे ऒरु किरामत्तिले (सन् १९८९या संकिपा) ஒரே ஒரு கிராமத்திலே सन् १९८९
ऒरे ताय् ऒरे कुलम् (सन् १९८९या संकिपा) ஒரே தாய் ஒரே குலம் सन् १९८९
करकाट्टक्कारऩ् (सन् १९८९या संकिपा) கரகாட்டக்காரன் सन् १९८९
कातल् ऎऩ्ऩुम् नतियिऩिले (सन् १९८९या संकिपा) காதல் என்னும் நதியினிலே सन् १९८९
कालत्तै वॆऩ्ऱवऩ् (सन् १९८९या संकिपा) காலத்தை வென்றவன் सन् १९८९
कावल् पूऩैकळ् (सन् १९८९या संकिपा) காவல் பூனைகள் सन् १९८९
कुऱ्ऱवाळि (सन् १९८९या संकिपा) குற்றவாளி सन् १९८९
कैवीचम्मा कैवीचु (सन् १९८९या संकिपा) கைவீசம்மா கைவீசு सन् १९८९
चकलकला चम्पन्ति (सन् १९८९या संकिपा) சகலகலா சம்பந்தி सन् १९८९
चङ्कु पुष्पङ्कळ् (सन् १९८९या संकिपा) சங்கு புஷ்பங்கள் सन् १९८९
चट्टत्तिऩ् तिऱप्पु विऴा (सन् १९८९या संकिपा) சட்டத்தின் திறப்பு விழா सन् १९८९
चम्चार चङ्कीतम् (सन् १९८९या संकिपा) சம்சார சங்கீதம் सन् १९८९
चम्चारमे चरणम् (सन् १९८९या संकिपा) சம்சாரமே சரணம் सन् १९८९
चरियाऩ जोटि (सन् १९८९या संकिपा) சரியான ஜோடி सन् १९८९
चिऩ्ऩ चिऩ्ऩ आचैकळ् (सन् १९८९या संकिपा) சின்ன சின்ன ஆசைகள் सन् १९८९
चिऩ्ऩप्पतास् (सन् १९८९या संकिपा) சின்னப்பதாஸ் सन् १९८९
चिवा (सन् १९८९या संकिपा) சிவா सन् १९८९
चॊन्तक्कारऩ् (सन् १९८९या संकिपा) சொந்தக்காரன் सन् १९८९
चॊन्तम् १६ (सन् १९८९या संकिपा) சொந்தம் ௧௬ सन् १९८९
चोलै कुयिल् (सन् १९८९या संकिपा) சோலை குயில் सन् १९८९
टॆल्लि पापु (सन् १९८९या संकिपा) டெல்லி பாபு सन् १९८९
तङ्कच्चि कल्याणम् (सन् १९८९या संकिपा) தங்கச்சி கல்யாணம் सन् १९८९
तङ्कमणि रङ्कमणि (सन् १९८९या संकिपा) தங்கமணி ரங்கமணி सन् १९८९
तङ्कमाऩ पुरुषऩ् (सन् १९८९या संकिपा) தங்கமான புருஷன் सन् १९८९
तङ्कमाऩ राचा (सन् १९८९या संकिपा) தங்கமான ராசா सन् १९८९
तर्मतेवऩ् (सन् १९८९या संकिपा) தர்மதேவன் सन् १९८९
तर्मम् वॆल्लुम् (सन् १९८९या संकिपा) தர்மம் வெல்லும் सन् १९८९
तलैवऩुक्कोर् तलैवि (सन् १९८९या संकिपा) தலைவனுக்கோர் தலைவி सन् १९८९
ताया तारमा (सन् १९८९या संकिपा) தாயா தாரமா सन् १९८९
ताय्नाटु (सन् १९८९या संकिपा) தாய்நாடு सन् १९८९
तिराविटऩ् (सन् १९८९या संकिपा) திராவிடன் सन् १९८९
तिरुप्पु मुऩै (सन् १९८९या संकिपा) திருப்பு முனை सन् १९८९
तॆऩ्ऱल् चुटुम् (सन् १९८९या संकिपा) தென்றல் சுடும் सन् १९८९
नाळैय मऩितऩ् (सन् १९८९या संकिपा) நாளைய மனிதன் सन् १९८९
निऩैवु चिऩ्ऩम् (सन् १९८९या संकिपा) நினைவு சின்னம் सन् १९८९
नियाय तराचु (सन् १९८९या संकिपा) நியாய தராசு सन् १९८९
नी वन्ताल् वचन्तम् (सन् १९८९या संकिपा) நீ வந்தால் வசந்தம் सन् १९८९
नॆत्ति अटि (सन् १९८९या संकिपा) நெத்தி அடி सन् १९८९
पटिच्चपुळ्ळ (सन् १९८९या संकिपा) படிச்சபுள்ள सन् १९८९
पाचमऴै (सन् १९८९या संकिपा) பாசமழை सन् १९८९
पाट्टुक्कु ऒरु तलैवऩ् (सन् १९८९या संकिपा) பாட்டுக்கு ஒரு தலைவன் सन् १९८९
पाण्टि नाट्टुत् तङ्कम् (सन् १९८९या संकिपा) பாண்டி நாட்டுத் தங்கம் सन् १९८९
पिक्पाक्कॆट् (सन् १९८९या संकिपा) பிக்பாக்கெட் सन् १९८९
पिळ्ळैक्काक (सन् १९८९या संकिपा) பிள்ளைக்காக सन् १९८९
पुतिय पातै (सन् १९८९या संकिपा) புதிய பாதை सन् १९८९
पुतु माप्पिळ्ळै (सन् १९८९या संकिपा) புது மாப்பிள்ளை सन् १९८९
पुतुप्पुतु अर्त्तङ्कळ् (सन् १९८९या संकिपा) புதுப்புது அர்த்தங்கள் सन् १९८९
पू मऩम् (सन् १९८९या संकिपा) பூ மனம் सन् १९८९
पॆण्पुत्ति पिऩ्पुत्ति (सन् १९८९या संकिपा) பெண்புத்தி பின்புத்தி सन् १९८९
पॊङ्कि वरुम् कावेरि (सन् १९८९या संकिपा) பொங்கி வரும் காவேரி सन् १९८९
पॊण्णुपार्क्क पोऱेऩ् (सन् १९८९या संकिपा) பொண்ணுபார்க்க போறேன் सन् १९८९
पॊऩ्मऩच् चॆल्वऩ् (सन् १९८९या संकिपा) பொன்மனச் செல்வன் सन् १९८९
पॊऱुत्ततु पोतुम् (सन् १९८९या संकिपा) பொறுத்தது போதும் सन् १९८९
मणन्ताल् मकातेवऩ् (सन् १९८९या संकिपा) மணந்தால் மகாதேவன் सन् १९८९
मऩचुकेत्त मकराचा (सन् १९८९या संकिपा) மனசுகேத்த மகராசா सन् १९८९
मऩितऩ् माऱिविट्टाऩ् (सन् १९८९या संकिपा) மனிதன் மாறிவிட்டான் सन् १९८९
माप्पिळ्ळै (सन् १९८९या संकिपा) மாப்பிள்ளை सन् १९८९
मीऩाट्चि तिरुविळैयाटल् (सन् १९८९या संकिपा) மீனாட்சி திருவிளையாடல் सन् १९८९
मुन्ताऩै चपतम् (सन् १९८९या संकिपा) முந்தானை சபதம் सन् १९८९
मूटु मन्तिरम् (सन् १९८९या संकिपा) மூடு மந்திரம் सन् १९८९
योकम् राजयोकम् (सन् १९८९या संकिपा) யோகம் ராஜயோகம் सन् १९८९
राचात्ति कल्याणम् (सन् १९८९या संकिपा) ராசாத்தி கல்யாணம் सन् १९८९
राजनटै (सन् १९८९या संकिपा) ராஜநடை सन् १९८९
राजा चिऩ्ऩ रोजा (सन् १९८९या संकिपा) ராஜா சின்ன ரோஜா सन् १९८९
राजा राजाताऩ् (सन् १९८९या संकिपा) ராஜா ராஜாதான் सन् १९८९
राजाति राजा (सन् १९८९या संकिपा) ராஜாதி ராஜா सन् १९८९
राता कातल् वराता (सन् १९८९या संकिपा) ராதா காதல் வராதா सन् १९८९
रॆट्टै कुऴल् तुप्पाक्कि (सन् १९८९या संकिपा) ரெட்டை குழல் துப்பாக்கி सन् १९८९
वरम् (सन् १९८९या संकिपा) வரம் सन् १९८९
वरुषम् १६ (सन् १९८९या संकिपा) வருஷம் ௧௬ सन् १९८९
वलतु कालै वैत्तु वा (सन् १९८९या संकिपा) வலது காலை வைத்து வா सन् १९८९
वात्तियार् वीट्टुप् पिळ्ळै (सन् १९८९या संकिपा) வாத்தியார் வீட்டுப் பிள்ளை सन् १९८९
वाय् कॊऴुप्पु (सन् १९८९या संकिपा) வாய் கொழுப்பு सन् १९८९
विऴियोरक् कवितैकळ् (सन् १९८९या संकिपा) விழியோரக் கவிதைகள் सन् १९८९
वॆऱ्ऱि मेल् वॆऱ्ऱि (सन् १९८९या संकिपा) வெற்றி மேல் வெற்றி सन् १९८९
वॆऱ्ऱि विऴा (सन् १९८९या संकिपा) வெற்றி விழா सन् १९८९
स्री रामाऩुजाचारिया (सन् १९८९या संकिपा) ஸ்ரீ ராமானுஜாசாரியா सन् १९८९

स्वयादिसँ

सम्पादन

लिधंसा

सम्पादन
तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०