Open main menu

ऒरु तॊट्टिल् चपतम् (सन् १९८९या संकिपा)

ऒरु तॊट्टिल् चपतम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८९य् पिहांवगु खः।

ऒरु तॊट्टिल् चपतम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८९

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit