२०१०या दशकया तमिल संकिपा

संकिपा तमिल नां पिदना तिथि निर्देशक निर्माता खँ
इन्तिरन् (सन् २०१०या संकिपा) இந்திரந் सन् २०१० शंकर रजनीकान्त मू कलाकार

स्वयादिसँ

सम्पादन

लिधंसा

सम्पादन
तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०