१९५०या दशकया तमिल संकिपा

संकिपा तमिल नां पिदना तिथि निर्देशक निर्माता खँ
इदयगीतम् (सन् १९५०या संकिपा) இதயகீதம் सन् १९५० जोसेफ तालियात, जुनियर सितादेल फिल्म कर्पोरेसन ति आर महालिंगम् आदि कलाकार
एऴै पटुम्पाटु (सन् १९५०या संकिपा) ஏழை படும்பாடு सन् १९५०
किरुष्ण विजयम् (सन् १९५०या संकिपा) கிருஷ்ண விஜயம் सन् १९५०
तिकम्पर चामियार् (सन् १९५०या संकिपा) திகம்பர சாமியார் सन् १९५०
पॊऩ्मुटि (सन् १९५०या संकिपा) பொன்முடி सन् १९५०
मच्चरेकै (सन् १९५०या संकिपा) மச்சரேகை सन् १९५०
मन्तिरि कुमारि (सन् १९५०या संकिपा) மந்திரி குமாரி सन् १९५०
मरुतनाट्टु इळवरचि (सन् १९५०या संकिपा) மருதநாட்டு இளவரசி सन् १९५०
राज विक्किरमा (सन् १९५०या संकिपा) ராஜ விக்கிரமா सन् १९५०
लैला मज्ऩु (सन् १९५०या संकिपा) லைலா மஜ்னு सन् १९५०
विजयकुमारि (सन् १९५०या संकिपा) விஜயகுமாரி सन् १९५०
अण्णि (सन् १९५१या संकिपा) அண்ணி सन् १९५१
अन्तमाऩ् कैति (सन् १९५१या संकिपा) அந்தமான் கைதி सन् १९५१
उण्मैयिऩ् वॆऱ्ऱि (सन् १९५१या संकिपा) உண்மையின் வெற்றி सन् १९५१
ओर् इरवु (सन् १९५१या संकिपा) ஓர் இரவு सन् १९५१
कलावति (सन् १९५१या संकिपा) கலாவதி सन् १९५१
कैति (सन् १९५१या संकिपा) கைதி सन् १९५१
चत्यावतारम् (सन् १९५१या संकिपा) சத்யாவதாரம் सन् १९५१
चम्चारम् (सन् १९५१या संकिपा) சம்சாரம் सन् १९५१
चर्वातिकारि (सन् १९५१या संकिपा) சர்வாதிகாரி सन् १९५१
चिङ्कारि (सन् १९५१या संकिपा) சிங்காரி सन् १९५१
चुतर्चऩ् (सन् १९५१या संकिपा) சுதர்சன் सन् १९५१
चौतामिऩि (सन् १९५१या संकिपा) சௌதாமினி सन् १९५१
तेवकि (सन् १९५१या संकिपा) தேவகி सन् १९५१
पाताळपैरवि (सन् १९५१या संकिपा) பாதாளபைரவி सन् १९५१
पिच्चैक्कारि (सन् १९५१या संकिपा) பிச்சைக்காரி सन् १९५१
मणमकऩ् (सन् १९५१या संकिपा) மணமகன் सन् १९५१
मर्मयोकि (सन् १९५१या संकिपा) மர்மயோகி सन् १९५१
मायक्कारि (सन् १९५१या संकिपा) மாயக்காரி सन् १९५१
मायमालै (सन् १९५१या संकिपा) மாயமாலை सन् १९५१
मोकऩचुन्तरम् (सन् १९५१या संकिपा) மோகனசுந்தரம் सन् १९५१
राजाम्पाळ् (सन् १९५१या संकिपा) ராஜாம்பாள் सन् १९५१
लावण्या (सन् १९५१या संकिपा) லாவண்யா सन् १९५१
वऩचुन्तरि (सन् १९५१या संकिपा) வனசுந்தரி सन् १९५१
स्तिरी चाकचम् (सन् १९५१या संकिपा) ஸ்திரீ சாகசம் सन् १९५१
अमरकवि (सन् १९५२या संकिपा) அமரகவி सन् १९५२
आण् (सन् १९५२या संकिपा) ஆண் सन् १९५२
एऴै उऴवऩ् (सन् १९५२या संकिपा) ஏழை உழவன் सन् १९५२
कल्याणम् पण्णिप्पार् (सन् १९५२या संकिपा) கல்யாணம் பண்ணிப்பார் सन् १९५२
कल्याणि (सन् १९५२या संकिपा) கல்யாணி सन् १९५२
काञ्चऩा (सन् १९५२या संकिपा) காஞ்சனா सन् १९५२
कुमारि (सन् १९५२या संकिपा) குமாரி सन् १९५२
चियामळा (सन् १९५२या संकिपा) சியாமளா सन् १९५२
जमीन्तार् (सन् १९५२या संकिपा) ஜமீந்தார் सन् १९५२
तर्म तेवता (सन् १९५२या संकिपा) தர்ம தேவதா सन् १९५२
ताय् उळ्ळम् (सन् १९५२या संकिपा) தாய் உள்ளம் सन् १९५२
पचियिऩ् कॊटुमै (सन् १९५२या संकिपा) பசியின் கொடுமை सन् १९५२
पणम् (सन् १९५२या संकिपा) பணம் सन् १९५२
पराचक्ति (सन् १९५२या संकिपा) பராசக்தி सन् १९५२
पुयल् (सन् १९५२या संकिपा) புயல் सन् १९५२
माणावति (सन् १९५२या संकिपा) மாணாவதி सन् १९५२
माय रम्पै (सन् १९५२या संकिपा) மாய ரம்பை सन् १९५२
मूऩ्ऱु पिळ्ळैकळ् (सन् १९५२या संकिपा) மூன்று பிள்ளைகள் सन् १९५२
वळैयापति (सन् १९५२या संकिपा) வளையாபதி सन् १९५२
अव्वैयार् (सन् १९५३या संकिपा) அவ்வையார் सन् १९५३
आचै मकऩ् (सन् १९५३या संकिपा) ஆசை மகன் सन् १९५३
इऩ्स्पॆक्टर् (सन् १९५३या संकिपा) இன்ஸ்பெக்டர் सन् १९५३
उलकम् (सन् १९५३या संकिपा) உலகம் सन् १९५३
ऎऩ् वीटु (सन् १९५३या संकिपा) என் வீடு सन् १९५३
कण्कळ् (सन् १९५३या संकिपा) கண்கள் सन् १९५३
कुमास्ता (सन् १९५३या संकिपा) குமாஸ்தா सन् १९५३
चण्टिराणि (सन् १९५३या संकिपा) சண்டிராணி सन् १९५३
चत्यचोतऩै (सन् १९५३या संकिपा) சத்யசோதனை सन् १९५३
जातकम् (सन् १९५३या संकिपा) ஜாதகம் सन् १९५३
जॆऩोवा (सन् १९५३या संकिपा) ஜெனோவா सन् १९५३
तेवतास् (सन् १९५३या संकिपा) தேவதாஸ் सन् १९५३
नाल्वर् (सन् १९५३या संकिपा) நால்வர் सन् १९५३
पणक्कारि (सन् १९५३या संकिपा) பணக்காரி सन् १९५३
परोपकारम् (सन् १९५३या संकिपा) பரோபகாரம் सन् १९५३
पूङ्कोतै (सन् १९५३या संकिपा) பூங்கோதை सन् १९५३
पॆऱ्ऱताय् (सन् १९५३या संकिपा) பெற்றதாய் सन् १९५३
पॊऩ्ऩि (सन् १९५३या संकिपा) பொன்னி सन् १९५३
मतऩमोकिऩि (सन् १९५३या संकिपा) மதனமோகினி सन् १९५३
मऩम्पोल् माङ्कल्यम् (सन् १९५३या संकिपा) மனம்போல் மாங்கல்யம் सन् १९५३
मऩितऩुम् मिरुकमुम् (सन् १९५३या संकिपा) மனிதனும் மிருகமும் सन् १९५३
मामियार् (सन् १९५३या संकिपा) மாமியார் सन् १९५३
मिऩ्मिऩि (सन् १९५३या संकिपा) மின்மினி सन् १९५३
मुयऱ्चि (सन् १९५३या संकिपा) முயற்சி सन् १९५३
रोकिणि (सन् १९५३या संकिपा) ரோகிணி सन् १९५३
वञ्चम् (सन् १९५३या संकिपा) வஞ்சம் सन् १९५३
वाऴप्पिऱन्तवऩ् (सन् १९५३या संकिपा) வாழப்பிறந்தவன் सन् १९५३
वेलैक्कारि मकळ् (सन् १९५३या संकिपा) வேலைக்காரி மகள் सन् १९५३
अन्तनाळ् (सन् १९५४या संकिपा) அந்தநாள் सन् १९५४
अम्मैयप्पऩ् (सन् १९५४या संकिपा) அம்மையப்பன் सन् १९५४
इल्लऱ जोति (सन् १९५४या संकिपा) இல்லற ஜோதி सन् १९५४
ऎतिर्पाराततु (सन् १९५४या संकिपा) எதிர்பாராதது सन् १९५४
ऎऩ् मकळ् (सन् १९५४या संकिपा) என் மகள் सन् १९५४
कऩवु (सन् १९५४या संकिपा) கனவு सन् १९५४
कऱ्कोट्टै (सन् १९५४या संकिपा) கற்கோட்டை सन् १९५४
कल्याणम् पण्णियुम् पिरम्मच्चारि (सन् १९५४या संकिपा) கல்யாணம் பண்ணியும் பிரம்மச்சாரி सन् १९५४
कूण्टुक्किळि (सन् १९५४या संकिपा) கூண்டுக்கிளி सन् १९५४
चन्तहारम् (सन् १९५४या संकिपा) சந்தஹாரம் सन् १९५४
चुकम् ऎङ्के (सन् १९५४या संकिपा) சுகம் எங்கே सन् १९५४
चॊर्क्क वाचल् (सन् १९५४या संकिपा) சொர்க்க வாசல் सन् १९५४
तुळि विचम् (सन् १९५४या संकिपा) துளி விசம் सन् १९५४
नण्पऩ् (सन् १९५४या संकिपा) நண்பன் सन् १९५४
नल्लकालम् (सन् १९५४या संकिपा) நல்லகாலம் सन् १९५४
पणम् पटुत्तुम् पाटु (सन् १९५४या संकिपा) பணம் படுத்தும் பாடு सन् १९५४
पत्मिऩि (सन् १९५४या संकिपा) பத்மினி सन् १९५४
पॆण् (सन् १९५४या संकिपा) பெண் सन् १९५४
पॊऩ्वाचल् (सन् १९५४या संकिपा) பொன்வாசல் सन् १९५४
पोऩमच्चाऩ् तिरुम्पि वन्ताऩ् (सन् १९५४या संकिपा) போனமச்சான் திரும்பி வந்தான் सन् १९५४
मतियुम् ममतैयुम् (सन् १९५४या संकिपा) மதியும் மமதையும் सन् १९५४
मऩोकरा (सन् १९५४या संकिपा) மனோகரா सन् १९५४
मलैक्कळ्ळऩ् (सन् १९५४या संकिपा) மலைக்கள்ளன் सन् १९५४
रत्तक्कण्णीर् (सन् १९५४या संकिपा) ரத்தக்கண்ணீர் सन् १९५४
राजि ऎऩ् कण्मणि (सन् १९५४या संकिपा) ராஜி என் கண்மணி सन् १९५४
विळैयाट्टु पॊम्मै (सन् १९५४या संकिपा) விளையாட்டு பொம்மை सन् १९५४
वीरचुन्तरि (सन् १९५४या संकिपा) வீரசுந்தரி सन् १९५४
वैरमालै (सन् १९५४या संकिपा) வைரமாலை सन् १९५४
आचै अण्णा अरुमै तम्पि (सन् १९५५या संकिपा) ஆசை அண்ணா அருமை தம்பி सन् १९५५
उलकम् पलवितम् (सन् १९५५या संकिपा) உலகம் பலவிதம் सन् १९५५
ऎल्लाम् इऩ्पमयम् (सन् १९५५या संकिपा) எல்லாம் இன்பமயம் सन् १९५५
एऴैयिऩ् आस्ति (सन् १९५५या संकिपा) ஏழையின் ஆஸ்தி सन् १९५५
कणवऩे कण् कण्ट तॆय्वम् (सन् १९५५या संकिपा) கணவனே கண் கண்ட தெய்வம் सन् १९५५
कतानायकि (सन् १९५५या संकिपा) கதாநாயகி सन् १९५५
कल्याणम् चॆय्तुक्को (सन् १९५५या संकिपा) கல்யாணம் செய்துக்கோ सन् १९५५
किरकलट्चुमि (सन् १९५५या संकिपा) கிரகலட்சுமி सन् १९५५
कुणचुन्तरि (सन् १९५५या संकिपा) குணசுந்தரி सन् १९५५
कुलेपकावलि (सन् १९५५या संकिपा) குலேபகாவலி सन् १९५५
कोटीस्वरऩ् (सन् १९५५या संकिपा) கோடீஸ்வரன் सन् १९५५
कोमतियिऩ् कातलऩ् (सन् १९५५या संकिपा) கோமதியின் காதலன் सन् १९५५
चॆल्लप्पिळ्ळै (सन् १९५५या संकिपा) செல்லப்பிள்ளை सन् १९५५
टवुऩ् पस् (सन् १९५५या संकिपा) டவுன் பஸ் सन् १९५५
टाक्टर् चावित्तिरि (सन् १९५५या संकिपा) டாக்டர் சாவித்திரி सन् १९५५
नम् कुऴन्तै (सन् १९५५या संकिपा) நம் குழந்தை सन् १९५५
नल्ल तङ्कै (सन् १९५५या संकिपा) நல்ல தங்கை सन् १९५५
पॆण्णरचि (सन् १९५५या संकिपा) பெண்ணரசி सन् १९५५
पोर्ट्टर् कन्तऩ् (सन् १९५५या संकिपा) போர்ட்டர் கந்தன் सन् १९५५
मकेस्वरि (सन् १९५५या संकिपा) மகேஸ்வரி सन् १९५५
मङ्कैयर् तिलकम् (सन् १९५५या संकिपा) மங்கையர் திலகம் सन् १९५५
मामऩ् मकऩ् (सन् १९५५या संकिपा) மாமன் மகன் सन् १९५५
मिस्सियम्मा (सन् १९५५या संकिपा) மிஸ்ஸியம்மா सन् १९५५
मुतल् तेति (सन् १९५५या संकिपा) முதல் தேதி सन् १९५५
मुल्लैवऩम् (सन् १९५५या संकिपा) முல்லைவனம் सन् १९५५
मेताविकळ् (सन् १९५५या संकिपा) மேதாவிகள் सन् १९५५
मेऩका (सन् १९५५या संकिपा) மேனகா सन् १९५५
वळ्ळियिऩ् चॆल्वऩ् (सन् १९५५या संकिपा) வள்ளியின் செல்வன் सन् १९५५
अमरतीपम् (सन् १९५६या संकिपा) அமரதீபம் सन् १९५६
ऒऩ्ऱे कुलम् (सन् १९५६या संकिपा) ஒன்றே குலம் सन् १९५६
कण्णिऩ् मणिकळ् (सन् १९५६या संकिपा) கண்ணின் மணிகள் सन् १९५६
कुटुम्पविळक्कु (सन् १९५६या संकिपा) குடும்பவிளக்கு सन् १९५६
कुलतॆय्वम् (सन् १९५६या संकिपा) குலதெய்வம் सन् १९५६
कोकिलवाणि (सन् १९५६या संकिपा) கோகிலவாணி सन् १९५६
चतारम् (सन् १९५६या संकिपा) சதாரம் सन् १९५६
ताय्क्कुप्पिऩ् तारम् (सन् १९५६या संकिपा) தாய்க்குப்பின் தாரம் सन् १९५६
तॆऩालिरामऩ् (सन् १९५६या संकिपा) தெனாலிராமன் सन् १९५६
नऩ्नम्पिक्कै (सन् १९५६या संकिपा) நன்நம்பிக்கை सन् १९५६
नल्ल वीटु (सन् १९५६या संकिपा) நல்ல வீடு सन् १९५६
नाकपञ्चमि (सन् १९५६या संकिपा) நாகபஞ்சமி सन् १९५६
नाऩे राजा (सन् १९५६या संकिपा) நானே ராஜா सन् १९५६
नाऩ् पॆऱ्ऱ चॆल्वम् (सन् १९५६या संकिपा) நான் பெற்ற செல்வம் सन् १९५६
पटित्तपॆण् (सन् १९५६या संकिपा) படித்தபெண் सन् १९५६
पाचवलै (सन् १९५६या संकिपा) பாசவலை सन् १९५६
पिरेम पाचम् (सन् १९५६या संकिपा) பிரேம பாசம் सन् १९५६
पॆण्णिऩ् पॆरुमै (सन् १९५६या संकिपा) பெண்ணின் பெருமை सन् १९५६
मतुरै वीरऩ् (सन् १९५६या संकिपा) மதுரை வீரன் सन् १९५६
मन्तिरवाति (सन् १९५६या संकिपा) மந்திரவாதி सन् १९५६
मर्म वीरऩ् (सन् १९५६या संकिपा) மர்ம வீரன் सन् १९५६
मातर् कुल माणिक्कम् (सन् १९५६या संकिपा) மாதர் குல மாணிக்கம் सन् १९५६
मूऩ्ऱु पॆण्कळ् (सन् १९५६या संकिपा) மூன்று பெண்கள் सन् १९५६
रङ्कूऩ् राता (सन् १९५६या संकिपा) ரங்கூன் ராதா सन् १९५६
रम्पैयिऩ् कातल् (सन् १९५६या संकिपा) ரம்பையின் காதல் सन् १९५६
राजा राणि (सन् १९५६या संकिपा) ராஜா ராணி सन् १९५६
वाऩरतम् (सन् १९५६या संकिपा) வானரதம் सन् १९५६
वाऴ्विले ऒरु नाळ् (सन् १९५६या संकिपा) வாழ்விலே ஒரு நாள் सन् १९५६
वॆऱुम् पेच्चल्ल (सन् १९५६या संकिपा) வெறும் பேச்சல்ல सन् १९५६
अऩ्पे तॆय्वम् (सन् १९५७या संकिपा) அன்பே தெய்வம் सन् १९५७
अम्पिकापति (सन् १९५७या संकिपा) அம்பிகாபதி सन् १९५७
आरवल्लि (सन् १९५७या संकिपा) ஆரவல்லி सन् १९५७
इरु चकोतरिकळ् (सन् १९५७या संकिपा) இரு சகோதரிகள் सन् १९५७
ऎङ्कळ् वीट्टु मकालट्चुमि (सन् १९५७या संकिपा) எங்கள் வீட்டு மகாலட்சுமி सन् १९५७
कऱ्पुक्करचि (सन् १९५७या संकिपा) கற்புக்கரசி सन् १९५७
चक्करवर्त्ति तिरुमकळ् (सन् १९५७या संकिपा) சக்கரவர்த்தி திருமகள் सन् १९५७
चमय चञ्चीवि (सन् १९५७या संकिपा) சமய சஞ்சீவி सन् १९५७
चौपाक्कियवति (सन् १९५७या संकिपा) சௌபாக்கியவதி सन् १९५७
तङ्कमलै रकचियम् (सन् १९५७या संकिपा) தங்கமலை ரகசியம் सन् १९५७
नीलमलैत्तिरुटऩ् (सन् १९५७या संकिपा) நீலமலைத்திருடன் सन् १९५७
पक्त मार्क्कण्टेया (सन् १९५७या संकिपा) பக்த மார்க்கண்டேயா सन् १९५७
पत्तिऩि तॆय्वम् (सन् १९५७या संकिपा) பத்தினி தெய்வம் सन् १९५७
पाक्यवति (सन् १९५७या संकिपा) பாக்யவதி सन् १९५७
पुतु वाऴ्वु (सन् १९५७या संकिपा) புது வாழ்வு सन् १९५७
मकतलनाट्टु मेरि (सन् १९५७या संकिपा) மகதலநாட்டு மேரி सन् १९५७
मकातेवि (सन् १९५७या संकिपा) மகாதேவி सन् १९५७
मक्कळै पॆऱ्ऱ मकाराचि (सन् १९५७या संकिपा) மக்களை பெற்ற மகாராசி सन् १९५७
मणमकळ् तेवै (सन् १९५७या संकिपा) மணமகள் தேவை सन् १९५७
मणाळऩे मङ्कैयिऩ् पाक्कियम् (सन् १९५७या संकिपा) மணாளனே மங்கையின் பாக்கியம் सन् १९५७
मल्लिका (सन् १९५७या संकिपा) மல்லிகா सन् १९५७
मायापजार् (सन् १९५७या संकिपा) மாயாபஜார் सन् १९५७
मुतलाळि (सन् १९५७या संकिपा) முதலாளி सन् १९५७
यार् पैयऩ् (सन् १९५७या संकिपा) யார் பையன் सन् १९५७
राजराजऩ् (सन् १९५७या संकिपा) ராஜராஜன் सन् १९५७
राणि ललिताङ्कि (सन् १९५७या संकिपा) ராணி லலிதாங்கி सन् १९५७
वणङ्कामुटि (सन् १९५७या संकिपा) வணங்காமுடி सन् १९५७
अतिचय तिरुटऩ् (सन् १९५८या संकिपा) அதிசய திருடன் सन् १९५८
अऩ्ऩैयिऩ् आणै (सन् १९५८या संकिपा) அன்னையின் ஆணை सन् १९५८
अऩ्पु ऎङ्के (सन् १९५८या संकिपा) அன்பு எங்கே सन् १९५८
अवऩ् अमरऩ् (सन् १९५८या संकिपा) அவன் அமரன் सन् १९५८
इल्लऱमे नल्लऱम् (सन् १९५८या संकिपा) இல்லறமே நல்லறம் सन् १९५८
उत्तम पुत्तिरऩ् (सन् १९५८या संकिपा) உத்தம புத்திரன் सन् १९५८
ऎङ्कक् कुटुम्पम् पॆरिचु (सन् १९५८या संकिपा) எங்கக் குடும்பம் பெரிசு सन् १९५८
कटऩ् वाङ्कि कल्याणम् (सन् १९५८या संकिपा) கடன் வாங்கி கல்யாணம் सन् १९५८
कऩ्ऩियिऩ् चपतम् (सन् १९५८या संकिपा) கன்னியின் சபதம் सन् १९५८
कात्तवरायऩ् (सन् १९५८या संकिपा) காத்தவராயன் सन् १९५८
कुटुम्प कौरवम् (सन् १९५८या संकिपा) குடும்ப கௌரவம் सन् १९५८
चपाष् मीऩा (सन् १९५८या संकिपा) சபாஷ் மீனா सन् १९५८
चम्पूर्ण रामायणम् (सन् १९५८या संकिपा) சம்பூர்ண ராமாயணம் सन् १९५८
चारङ्कतारा (सन् १९५८या संकिपा) சாரங்கதாரா सन् १९५८
चॆङ्कोट्टै चिङ्कम् (सन् १९५८या संकिपा) செங்கோட்டை சிங்கம் सन् १९५८
तिरुटर्कळ् जाक्किरतै (सन् १९५८या संकिपा) திருடர்கள் ஜாக்கிரதை सन् १९५८
तिरुमणम् (सन् १९५८या संकिपा) திருமணம் सन् १९५८
तेटिवन्त चॆल्वम् (सन् १९५८या संकिपा) தேடிவந்த செல்வம் सन् १९५८
तै पिऱन्ताल् वऴि पिऱक्कुम् (सन् १९५८या संकिपा) தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் सन् १९५८
नल्ल इटत्तु चम्पन्तम् (सन् १९५८या संकिपा) நல்ல இடத்து சம்பந்தம் सन् १९५८
नाऩ् वळर्त्त तङ्कै (सन् १९५८या संकिपा) நான் வளர்த்த தங்கை सन् १९५८
नीलावुक्कु नॆऱञ्च मऩचु (सन् १९५८या संकिपा) நீலாவுக்கு நெறஞ்ச மனசு सन् १९५८
पतिपक्ति (सन् १९५८या संकिपा) பதிபக்தி सन् १९५८
पाऩै पिटित्तवऩ् पाक्कियचालि (सन् १९५८या संकिपा) பானை பிடித்தவன் பாக்கியசாலி सन् १९५८
पिळ्ळैक् कऩियमुतु (सन् १९५८या संकिपा) பிள்ளைக் கனியமுது सन् १९५८
पूलोक रम्पै (सन् १९५८या संकिपा) பூலோக ரம்பை सन् १९५८
पॆरिय कोविल् (सन् १९५८या संकिपा) பெரிய கோவில் सन् १९५८
पॆऱ्ऱ मकऩै विऱ्ऱ अऩ्ऩै (सन् १९५८या संकिपा) பெற்ற மகனை விற்ற அன்னை सन् १९५८
पॊम्मैक् कल्याणम् (सन् १९५८या संकिपा) பொம்மைக் கல்யாணம் सन् १९५८
मणमालै (सन् १९५८या संकिपा) மணமாலை सन् १९५८
मऩमुळ्ळ मऱुतारम् (सन् १९५८या संकिपा) மனமுள்ள மறுதாரம் सन् १९५८
माङ्कल्य पाक्कियम् (सन् १९५८या संकिपा) மாங்கல்ய பாக்கியம் सन् १९५८
माय मऩितऩ् (सन् १९५८या संकिपा) மாய மனிதன் सन् १९५८
मालैयिट्ट मङ्कै (सन् १९५८या संकिपा) மாலையிட்ட மங்கை सन् १९५८
वञ्चिक्कोट्टै वालिपऩ् (सन् १९५८या संकिपा) வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபன் सन् १९५८
अतिचय पॆण् (सन् १९५९या संकिपा) அதிசய பெண் सन् १९५९
अपलै अञ्चुकम् (सन् १९५९या संकिपा) அபலை அஞ்சுகம் सन् १९५९
अमुतवल्लि (सन् १९५९या संकिपा) அமுதவல்லி सन् १९५९
अरुमै मकळ् अपिरामि (सन् १९५९या संकिपा) அருமை மகள் அபிராமி सन् १९५९
अल्लि पॆऱ्ऱ पिळ्ळै (सन् १९५९या संकिपा) அல்லி பெற்ற பிள்ளை सन् १९५९
अऴकर्मलै कळ्वऩ् (सन् १९५९या संकिपा) அழகர்மலை கள்வன் सन् १९५९
अवळ् यार् (सन् १९५९या संकिपा) அவள் யார் सन् १९५९
उलकम् चिरिक्किऱतु (सन् १९५९या संकिपा) உலகம் சிரிக்கிறது सन् १९५९
उऴवुक्कुम् तॊऴिलुक्कुम् वन्तऩै चॆय्वोम् (सन् १९५९या संकिपा) உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் सन् १९५९
ऎङ्कळ् कुलतेवि (सन् १९५९या संकिपा) எங்கள் குலதேவி सन् १९५९
ऒरे वऴि (सन् १९५९या संकिपा) ஒரே வழி सन् १९५९
कण् तिऱन्ततु (सन् १९५९या संकिपा) கண் திறந்தது सन् १९५९
कलैवाणऩ् (सन् १९५९या संकिपा) கலைவாணன் सन् १९५९
कल्याणप् परिचु (सन् १९५९या संकिपा) கல்யாணப் பரிசு सन् १९५९
कल्याणिक्कु कल्याणम् (सन् १९५९या संकिपा) கல்யாணிக்கு கல்யாணம் सन् १९५९
कावेरियिऩ् कणवऩ् (सन् १९५९या संकिपा) காவேரியின் கணவன் सन् १९५९
चकोतरि (सन् १९५९या संकिपा) சகோதரி सन् १९५९
चिवकङ्कै चीमै (सन् १९५९या संकिपा) சிவகங்கை சீமை सन् १९५९
चॊल्लुत्तम्पि चॊल्लु (सन् १९५९या संकिपा) சொல்லுத்தம்பி சொல்லு सन् १९५९
तङ्कप्पतुमै (सन् १९५९या संकिपा) தங்கப்பதுமை सन् १९५९
तलै कॊटुत्ताऩ् तम्पि (सन् १९५९या संकिपा) தலை கொடுத்தான் தம்பி सन् १९५९
तामरैक्कुळम् (सन् १९५९या संकिपा) தாமரைக்குளம் सन् १९५९
तायैप्पोल पिळ्ळै नूलैप्पोल चेलै (सन् १९५९या संकिपा) தாயைப்போல பிள்ளை நூலைப்போல சேலை सन् १९५९
ताय् मकळुक्कु कट्टिय तालि (सन् १९५९या संकिपा) தாய் மகளுக்கு கட்டிய தாலி सन् १९५९
तॆय्वपलम् (सन् १९५९या संकिपा) தெய்வபலம் सन् १९५९
तॆय्वमे तुणै (सन् १९५९या संकिपा) தெய்வமே துணை सन् १९५९
नाट्टुक्कॊरु नल्लवऩ् (सन् १९५९या संकिपा) நாட்டுக்கொரு நல்லவன் सन् १९५९
नाऩ् चॊल्लुम् रकचियम् (सन् १९५९या संकिपा) நான் சொல்லும் ரகசியம் सन् १९५९
नालुवेलि निलम् (सन् १९५९या संकिपा) நாலுவேலி நிலம் सन् १९५९
पत्तरमात्तु तङ्कम् (सन् १९५९या संकिपा) பத்தரமாத்து தங்கம் सन् १९५९
पाकप्पिरिविऩै (सन् १९५९या संकिपा) பாகப்பிரிவினை सन् १९५९
पाक्यतेवता (सन् १९५९या संकिपा) பாக்யதேவதா सन् १९५९
पाञ्चालि (सन् १९५९या संकिपा) பாஞ்சாலி सन् १९५९
पाण्टित् तेवऩ् (सन् १९५९या संकिपा) பாண்டித் தேவன் सन् १९५९
पिरचिटॆण्ट् पञ्चाट्चरम् (सन् १९५९या संकिपा) பிரசிடெண்ட் பஞ்சாட்சரம் सन् १९५९
पॆण्कुलत्तिऩ् पॊऩ् विलक्कु (सन् १९५९या संकिपा) பெண்குலத்தின் பொன் விலக்கு सन् १९५९
पॊऩ्ऩु विळैयुम् पूमि (सन् १९५९या संकिपा) பொன்னு விளையும் பூமி सन् १९५९
मञ्चळ् मकिमै (सन् १९५९या संकिपा) மஞ்சள் மகிமை सन् १९५९
मणिमेकलै (सन् १९५९या संकिपा) மணிமேகலை सन् १९५९
मऩैविये मऩितऩिऩ् माणिक्कम् (सन् १९५९या संकिपा) மனைவியே மனிதனின் மாணிக்கம் सन् १९५९
मरकतम् (सन् १९५९या संकिपा) மரகதம் सन् १९५९
मातावि (सन् १९५९या संकिपा) மாதாவி सन् १९५९
मामियार् मॆय्च्चिय मरुमकळ् (सन् १९५९या संकिपा) மாமியார் மெய்ச்சிய மருமகள் सन् १९५९
माला ऒरु मङ्कल विळक्कु (सन् १९५९या संकिपा) மாலா ஒரு மங்கல விளக்கு सन् १९५९
मिऩ्ऩल् वीरऩ् (सन् १९५९या संकिपा) மின்னல் வீரன் सन् १९५९
याऩै वळर्त्त वाऩम्पाटि (सन् १९५९या संकिपा) யானை வளர்த்த வானம்பாடி सन् १९५९
राज चेवै (सन् १९५९या संकिपा) ராஜ சேவை सन् १९५९
राजामलैय चिम्मऩ् (सन् १९५९या संकिपा) ராஜாமலைய சிம்மன் सन् १९५९
वण्णक्किळि (सन् १९५९या संकिपा) வண்ணக்கிளி सन् १९५९
वाऴवैत्त तॆय्वम् (सन् १९५९या संकिपा) வாழவைத்த தெய்வம் सन् १९५९
वाऴ्क्कै ऒप्पन्तम् (सन् १९५९या संकिपा) வாழ்க்கை ஒப்பந்தம் सन् १९५९
वीरपाण्टिय कट्टपॊम्मऩ् (सन् १९५९या संकिपा) வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் सन् १९५९

स्वयादिसँ

सम्पादन

लिधंसा

सम्पादन
तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०