पाऩै पिटित्तवऩ् पाक्कियचालि (सन् १९५८या संकिपा)

पाऩै पिटित्तवऩ् पाक्कियचालि छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९५८य् पिहांवगु खः।

पाऩै पिटित्तवऩ् पाक्कियचालि
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९५८

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०