Open main menu

तङ्कक्कोप्पै (सन् १९८४या संकिपा)

तङ्कक्कोप्पै छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८४य् पिहांवगु खः।

तङ्कक्कोप्पै
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८४

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit