Open main menu

ऊरुक्कु ऒरु पिळ्ळै (सन् १९८२या संकिपा)

ऊरुक्कु ऒरु पिळ्ळै छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८२य् पिहांवगु खः।

ऊरुक्कु ऒरु पिळ्ळै
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८२

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit