तॆऱ्कत्तिक्कळ्ळऩ् (सन् १९८८या संकिपा)

तॆऱ्कत्तिक्कळ्ळऩ् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८८य् पिहांवगु खः।

तॆऱ्कत्तिक्कळ्ळऩ्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८८

मू पात्र

सम्पादन

संकिपा देकिपिं

सम्पादन

स्वया दिसँ

सम्पादन

पिनेयागु स्वापू

सम्पादन

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०