तॆऱ्कत्तिक्कळ्ळऩ् (सन् १९८८या संकिपा)

तॆऱ्कत्तिक्कळ्ळऩ् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८८य् पिहांवगु खः।

तॆऱ्कत्तिक्कळ्ळऩ्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८८

बाखँ Edit

मू पात्र Edit

संकिपा देकिपिं Edit

सिरपा Edit

स्वया दिसँ Edit

पिनेयागु स्वापू Edit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०