Open main menu

अवऩ् अवळ् अतु (सन् १९८०या संकिपा)

अवऩ् अवळ् अतु छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८०य् पिहांवगु खः।

अवऩ् अवळ् अतु
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८०

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit