Open main menu

चिऩ्ऩत्तम्पि पॆरियतम्पि (सन् १९८७या संकिपा)

चिऩ्ऩत्तम्पि पॆरियतम्पि छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८७य् पिहांवगु खः।

चिऩ्ऩत्तम्पि पॆरियतम्पि
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८७

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit