Open main menu

विटुतलै (सन् १९८६या संकिपा)

विटुतलै छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९५४य् पिहांवगु खः।

विटुतलै
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९५४

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit