Open main menu

ऊरैत् तॆरिञ्चुक्किट्टेऩ् (सन् १९८८या संकिपा)

ऊरैत् तॆरिञ्चुक्किट्टेऩ् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८८य् पिहांवगु खः।

ऊरैत् तॆरिञ्चुक्किट्टेऩ्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८८

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit