मङ्कम्मा चपतम् (सन् १९८५या संकिपा)

मङ्कम्मा चपतम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९४३य् पिहांवगु खः।

मङ्कम्मा चपतम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९४३

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०