Open main menu

वऱुमैयिऩ् निऱम् चिकप्पु (सन् १९८०या संकिपा)

वऱुमैयिऩ् निऱम् चिकप्पु छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८०य् पिहांवगु खः।

वऱुमैयिऩ् निऱम् चिकप्पु
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८०

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit