Open main menu

कतैकतैयाम् कारणमाम् (सन् १९८७या संकिपा)

कतैकतैयाम् कारणमाम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८७य् पिहांवगु खः।

कतैकतैयाम् कारणमाम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८७

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit