Open main menu

ऒरु इऩिय उतयम् (सन् १९८६या संकिपा)

ऒरु इऩिय उतयम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८६य् पिहांवगु खः।

ऒरु इऩिय उतयम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८६

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit