Open main menu

अन्त जूऩ् पतिऩाऱाम् नाळ् (सन् १९८४या संकिपा)

अन्त जूऩ् पतिऩाऱाम् नाळ् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८४य् पिहांवगु खः।

अन्त जूऩ् पतिऩाऱाम् नाळ्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८४

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit