पुचः:समाज

समाज नाप स्वापू दूगु च्वसुतयेगु पुचः।

उपपुचःतः

थ्व पुचले १४ सकलय् बियातःगु १४ उपपुचःतः दु।

पुच "समाज"य् दुगु च्वसुत।

१०८ सकलय् थ्व बियातःगु १०८ पौस थ्व पुचले दु।