Open main menu

अञ्चल् पॆट्टि ५२० (सन् १९६९या संकिपा)

अञ्चल् पॆट्टि ५२० छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६९य् पिहांवगु खः।

अञ्चल् पॆट्टि ५२०
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६९

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit