Open main menu

अम्मैयप्पा (सन् २००२या संकिपा)

अम्मैयप्पा (तमिल भाषा:அம்மையப்பா) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००२य् पिहांवगु खः।

अम्मैयप्पा
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००२

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit