अलै (सन् २००३या संकिपा)

अलै (तमिल भाषा:அலை ) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००३य् पिहांवगु खः।

अलै
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००३

बाखँ सम्पादन

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्र सम्पादन

संकिपा देकिपिं सम्पादन

सिरपा सम्पादन

स्वया दिसँ सम्पादन

पिनेयागु स्वापू सम्पादन

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०