Open main menu

अऴकाय् इरुकिऱाय् पयमाय् इरुक्किऱतु (सन् २००६या संकिपा)

अऴकाय् इरुकिऱाय् पयमाय् इरुक्किऱतु (तमिल भाषा:அழகாய் இருகிறாய் பயமாய் இருக்கிறது) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००६य् पिहांवगु खः।

अऴकाय् इरुकिऱाय् पयमाय् इरुक्किऱतु
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००६

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit