Open main menu

आचै आचैयाय् (सन् २००३या संकिपा)

आचै आचैयाय् (तमिल भाषा:ஆசை ஆசையாய்) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००३य् पिहांवगु खः।

आचै आचैयाय्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००३

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit