Open main menu

आचै ६० नाळ् (सन् १९७६या संकिपा)

आचै ६० नाळ् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७६य् पिहांवगु खः।

आचै ६० नाळ्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७६

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit