Open main menu

आट्टोकिराप् (सन् २००४या संकिपा)

आट्टोकिराप् (तमिल भाषा:ஆட்டோகிராப்) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००४य् पिहांवगु खः।

आट्टोकिराप्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००४

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit