Open main menu

इतयम् पार्क्किऱतु (सन् १९७४या संकिपा)

इतयम् पार्क्किऱतु छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७४य् पिहांवगु खः।

इतयम् पार्क्किऱतु
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७४

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit