Open main menu

इरण्टु पेरु (सन् २००३या संकिपा)

इरण्टु पेरु (तमिल भाषा:இரண்டு பேரு) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००३य् पिहांवगु खः।

इरण्टु पेरु
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००३

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit