Open main menu

इरुमऩम् कलन्ताल् तिरुमणम् (सन् १९६०या संकिपा)

इरुमऩम् कलन्ताल् तिरुमणम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६०य् पिहांवगु खः।

इरुमऩम् कलन्ताल् तिरुमणम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६०

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit