इलक्किय चोलै (सन् १९९५या संकिपा)

इलक्किय चोलै (तमिल भाषा:இலக்கிய சோலை) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९९५य् पिहांवगु खः।

इलक्किय चोलै
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९९५

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०