Open main menu

उणर्च्चिकळ् (सन् २००५या संकिपा)

उणर्च्चिकळ् (तमिल भाषा:உணர்ச்சிகள் ) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००५य् पिहांवगु खः।

उणर्च्चिकळ्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००५

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit