Open main menu

ऎङ्कळुक्कुम् कातल् वरुम् (सन् १९७५या संकिपा)

ऎङ्कळुक्कुम् कातल् वरुम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७५य् पिहांवगु खः।

ऎङ्कळुक्कुम् कातल् वरुम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७५

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit