ऎटुप्पार् कैप्पिळ्ळै (सन् १९७५या संकिपा)

ऎटुप्पार् कैप्पिळ्ळै छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७५य् पिहांवगु खः।

ऎटुप्पार् कैप्पिळ्ळै
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७५

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०