ऎऩ् राचाविऩ् मऩचिले (सन् १९९१या संकिपा)

ऎऩ् राचाविऩ् मऩचिले छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९९१य् पिहांवगु खः।

ऎऩ् राचाविऩ् मऩचिले
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९९१

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०