Open main menu

ऎल्लोरुम् इन्नाट्टु मऩ्ऩर् (सन् १९६०या संकिपा)

ऎल्लोरुम् इन्नाट्टु मऩ्ऩर् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६०य् पिहांवगु खः।

ऎल्लोरुम् इन्नाट्टु मऩ्ऩर्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६०

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit