Open main menu

कटवुळिऩ् कुऴन्तै (सन् १९६०या संकिपा)

कटवुळिऩ् कुऴन्तै छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६०य् पिहांवगु खः।

कटवुळिऩ् कुऴन्तै
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६०

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit