Open main menu

कण्कळाल् कैतु चॆय् (सन् २००४या संकिपा)

कण्कळाल् कैतु चॆय् (तमिल भाषा:கண்களால் கைது செய்) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००४य् पिहांवगु खः।

कण्कळाल् कैतु चॆय्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००४

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit