Open main menu

कन्ता कटम्पा कतिर्वेला (सन् २०००या संकिपा)

कन्ता कटम्पा कतिर्वेला (तमिल भाषा:கந்தா கடம்பா கதிர்வேலா) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २०००य् पिहांवगु खः।

कन्ता कटम्पा कतिर्वेला
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २०००

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit