कलङ्करै विळक्कम् (सन् १९६५या संकिपा)

कलङ्करै विळक्कम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६५य् पिहांवगु खः।

कलङ्करै विळक्कम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६५

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०