Open main menu

कलैयरचि (सन् १९६३या संकिपा)

कलैयरचि छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६३य् पिहांवगु खः।

कलैयरचि
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६३

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit